Faktakollen 9: Västsvenska Folkinitiativets kampanj

Få göteborgare har nog missat Västsvenska Folkinitiativets påkostade kampanj de senaste veckorna, flera helsidesannonser och affischer lite överallt. Det är inga småsummor som organisationen pumpar ur sig direkt, normalpriset för helsidan i GP ligger på över 200 000 kronor.

Kampanjen är något mer återhållsam än vad vi är vana vid från nej-organisationerna, ”kapaciteten kommer minska” har förvandlats till ”ungefär lika många tåg som idag” och liknande mer försiktiga påståenden. Men fortfarande är det idel grova överdrifter och felaktig påståenden som basuneras ut.

Allt kryddat med en rejäl dos populism och politikerförakt. Vilket kan tyckas märkligt, eftersom de stöds av flera politiska partier: Sverigedemokraterna, Vägvalet och Martin Wannholt/Demokraterna i Göteborg.

Så fram med rödpennan. Här kommer några av påståendena som framförs i kampanjen, och hur det verkligen ligger till.

”Antalet tåg till Centralen blir ungefär som idag”

Inte enligt Trafikverkets kapacitetsanalys, redovisad i Västlänken – trafikering, depåer och uppställning.

Under en trafiktimme ökar antalet möjliga ankomster/avgångar från dagens maximala 54 till 66 eller mer. Över dygnet blir skillnaden större, eftersom det idag inte går att trafikera maximalt under längre tider; dagens 675 ankomster/avgångar ökar till 1125, nästan en fördubbling. Då finns det ändå en överskottskapacitet både i säckstationen och Västlänken som kan tas i anspråk efterhand när övriga järnvägsnätet byggs ut.

Att kapaciteten inte skulle öka (eller rent av minska) är ett genomfalskt påstående vi bemött om och om och igen. Det stämmer helt enkelt inte.

”Tusentals pendlare får längre restid”

Kanske, men poängen är att långt fler pendlare istället får kortare restid. Just restidsvinsten är den enskilt största plusposten i den samhällsekonomiska kalkylen.

Resande med Kungsbackapendeln till Göteborg C kommer få en minut längre restid, medan resande med Alependeln får två minuter kortare restid. Alingsåspendeln kommer ha samma restid som idag.

De stora vinnarna är så klart de som har nytta av de två nya stationerna (cirka 200 000 göteborgare kommer ha Haga som närmsta station) eller av att man slipper byte när tågen blir genomgående. Även hisingsborna blir vinnare eftersom Västlänkens station vid Göteborg C byggs i direkt anslutning till det nya hållplatsläget strax söder om den nya Hisingsbron.

”Västlänken är en gammal lösning på gamla trafikproblem”

De problem Västlänken är till för att lösa är i högsta grad aktuella. Det går inte att öka trafiken på Göteborg C, och det höga kapacitetsutnyttjandet gör systemet extremt störningskänsligt. Att bygga bort begränsningar i äldre säckstationer med genomgående tunnel är en vanlig och väl beprövad lösning vi finner i många europeiska städer.

”66 procent av hisingsborna röstade nej till fortsatt trängselskatt i folkomröstningen 2014”

Mer noggrant, 66% av de hisingsbor som röstade. Eller 49% av de hisingsbor som var röstberättigade. Eller 38% av hisingborna.

Men vad har folkomröstningen om trängselskatten med saken att göra? Menar Västsvenska Folkinitiativet att hisingsborna röstade nej till två nya älvförbindelser till just Hisingen? Hisingsbron och Marieholmtunneln delfinansieras av trängselskatten på exakt samma sätt som Västlänken.

”Alla som pendlar från och till Göteborg kommer möta gigantiska trafikstörningar”

Störningar är vardag för de som tågpendlar idag (vilket vem som helst som faktiskt tågpendlar hade kunnat berätta för Västsvenska Folkinitiativet). Med Västlänken på plats kommer tvärtom störningskänsligheten att minska.

Västsvenska Folkinitiativet tänker kanske bara på de som bilpendlar? Och visst, det kommer bli en del störningar för lokaltrafiken, framförallt kring Haga och Korsvägen. Ungefär som många andra infrastrukturprojekt som byggts, byggs, eller ska byggas här i staden.

”Det går fortfarande att stoppa Västlänken”

Frågan är bara hur. Västsvenska Folkinitiativet, likt flera andra av organisationerna som motarbetar Västlänken, försöker slå i sina följare att den kan stoppas på juridisk väg. Det stämmer inte. Västlänken som sådan har varit godkänd sedan 2014 i och med beslutet om tillåtlighet enligt Miljöbalken. Ingen domstol kan idag besluta att Västlänken inte får byggas. De juridiska processer som är aktuella nu berör detaljer i projektet, inte projektet i sig.

Hela grundförutsättningen för demonstrationen med tillhörande kampanj är alltså falsk. Även om en domstol hade kunnat besluta att Västlänken inte får byggas, menar de på allvar att nämnda domstol ska låta sig påverkas av deras kampanj istället för att följa svensk lag?

”Västlänken är ett kolossalt övergrepp på Göteborg och tillför ingen nytta”

Av utredda alternativ var Haga-Korsvägen, det vi idag känner kort och gott som Västlänken, det som gav i särklass störst nytta. Andra alternativ hade inte bara lägre nytta, de hade också större påverkan på stadsbilden. Förstärkningsalternativet var det alternativ som gav störst permanent påverkan. Alternativ Korsvägen det som gav störst störningar under byggtiden.

”Istället får vi ett tillskott av koldioxid på minst 300 000 ton”

Västlänken är en klimatinvestering. Precis som andra typer av investeringar så innebär det att man tar en kostnad nu för att göra en större vinst på sikt.

Enligt klimatkalkylen (2010) minskar Västlänken koldioxidutsläppen med 30 000 ton per år. Efter cirka 10 år i drift kommer den därmed vara klimatneutral. Efter 20 år i drift har den minskat utsläppen med samma storleksordning som den kostade att bygga. Med en kalkyltid på 60 år skulle vi ha en total minskning om 1 500 000 ton. Att miljörörelsen är positiv till Västlänken är inte så konstigt.

Mer om Västsvenska paketets klimateffekter här.

”De vackra träden på Haga Kyrkoplan offras”

Miljö är ett begrepp som kan innehålla mycket. Om man utgår från ett klimat- eller miljöhälsoperspektiv är Västlänken en självklarhet. De ”miljövänner” som sluter upp bakom Västsvenska Folkinitiativet innefattar istället så kallade bevarandegrupper, grupper som mest vill ha det som det alltid varit.

Lustigt nog är det en av dessa grupper, Trädplan Göteborg, som inneburit störst risk för träden på Haga Kyrkoplan. När de genom överklaganden förhindrat de omfattande bevarandeåtgärder som Trafikverket utför i området har de minskat dessa träds chanser att överleva. För de här grupperna utgör träden ett bondeoffer man är beredd att spela högt med.

[Inlägget redigerat med tre nya punkter, baserade på Västsvenska Folkinitiativets senaste annons om ”miljövänner”.]

/Sören


Fler inlägg i faktakollen

Skona Göteborg om kapacitet
Skona Göteborg i GT
Carina Bulić om resenärer
Tågen som försvann igen
Vägvalet och Lövgren i GP
Tågen som försvann
Kapaciteten vid Centralstationen
Mats Lövgren i GT

Detta inlägg publicerades i Faktakollen, Västlänken. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Faktakollen 9: Västsvenska Folkinitiativets kampanj

 1. Glenn skriver:

  Sören anser alltså att det bara var 38% av Hisingsborna som röstade emot trängselskatten, eftersom spädbarnen inte var medräknade i de 66% som det faktiska valresultatet de facto utgjorde.

  Detta är ett ypperligt exempel på hur ja-sidan hanterar siffror för att försöka förvanska verkligheten. Alternativa fakta, kallas det också.

  Man kan så klart räkna på samma vis för ja-rösterna. De landar väl inte ens över 20% då.

  Kort och gott kan man väl säga som så att det är mer än dubbelt så många som är emot, som de som är för. Det är det som i valsammanhang brukar kallas för en förkrossande majoritet.

  Inte undra på att Sören måste försöka trolla med siffrorna, hur absurda hans påståenden än blir.

  • Sören skriver:

   Inte för att vara sådan, men jag redovisar siffrorna med vad de faktiskt betyder. Vilket inte Västsvenska Folkinitiativet gjort. Så fundera lite på vem som framför ”alternativa fakta” och ”trollar” med siffror egentligen.

 2. Glenn skriver:

  Man kan väl säga som så, att Sören och Ja-sidan gör som de alltid gjort, de räknar med saker som inte kan räknas med. Samma visa med nyttan med västlänken, den är negativ, ”robust olönsam”, men räknar man med saker man inte kan räkna med, då blir den positiv säger de. Ungefär som att göra som Sören gör här ovan, räknar med spädbarn när resultatet från ett val skal redovisas, och tar det som att alla som inte röstat delar ens egen åsikt. Alternativa fakta i sann Trump-anda.

  • Sören skriver:

   Som sagt: jag är tydlig med vad siffrorna faktiskt avser. Det är inte Västsvenska Folkinitiativet. Poängen är att man inte kan hävda ”x procent av hisingsborna” när sanningen är ”x procent av hisingsborna som röstade i frågan”.

   Västlänken är, för att använda Trafikverkets byråkratspråk, ”samhällsekonomiskt motiverad”. De beräkningarna/bedömningarna är gjorda på exakt samma sätt som alla andra infrastrukturprojekt i det här landet.

   Problemet här är nej-sidans slutna kuvöser där allt som är negativt om Västlänken automatiskt blir sant. Jag har noterat att det kan bli ganska känsligt när människor som hämtat hela sin världsbild från mytbildningen i dessa grupper plötsligt konfronteras med verkligheten.

   Jag tänker, vill du fortsätta hävda saker här i kommentarsfältet börjar det bli dags att du backar upp det med siffror och källor. Vid det här laget är jag rätt less på alla dessa märkliga floskler tagna ur tomma luften.

 3. Sven Wiberg skriver:

  Inte går att stoppa? Om det blir ett tydligt utslag mot Västlänken i kommande val kommer bromsarna omedelbart att slå till.

  • Sören skriver:

   Det är en betydligt mer intressant diskussion! Notera dock att det inte är det Västsvenska Folkinitiativet säger, de (precis som Skona Göteborg m.fl.) försöker intala människor att en domstol fortfarande kan säga nej till Västlänken, vilket är fel.

   Kan då politikerna stoppa Västlänken? Ja, i teorin.

   Men det skulle kräva att hela avtalet för Västsvenska paketet förhandlas om, inklusive finansieringen. Då måste fem politiska församlingar (Göteborg, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgsresionens kommunalförbund och staten) förhandla inbördes och med varandra om ett nytt avtal och ny finansiering. Så länge inte samtliga är överens så kvarstår det gällande avtalet, och därmed Västlänken.

   Det händer liksom inte. Speciellt som flera av de ingående projekten är påbörjade eller avslutade, och det finns en rejäl sunk cost att ta hänsyn till. Även om det i teorin är möjligt så är det ett väldigt tunt halmstrå att klänga sig fast vid.

  • gabriel skriver:

   Hur skulle ett sådant utslag bli tydligt?
   Oavsett så är det ganska otroligt att Göteborg vid påbörjad byggnation har befogenhet att stoppa något.

 4. Pingback: Faktakollen 11: Sten Jonsson i Borås Tidning/GP | Ja till trängselskatt i Göteborg

Kommentarer är stängda.