Miljöpartiet

mp-logga

Miljöpartiet de gröna vill göra Göteborg till en grönare stad med mer plats för människor. Vi vill göra staden öppnare rent fysiskt, men även socialt, kulturellt och idémässigt. Bland annat genom att ta bort barriärer i stadsmiljön, göra luften renare och ljudmiljön mänskligare. Stadsplaneringen ska göra staden så attraktiv och tillgänglig som möjligt. För att få en mer levande stad ska vi göra det lättare för kulturen, näringslivet, föreningar och andra att utvecklas.

Vi arbetar också för att stadsplaneringen av Västsvenska paketet ska ge mer plats för parker, bostäder, mötesplatser, handel, cykelvägar och gångstråk på marken. Det kan vi uppnå genom underjordiska lösningar som Västlänken. Det ger inte minst barnen större utrymme så att fler barnfamiljer kan bo kvar i centrum.

Effektivare och enklare kollektivtrafik
Västsvenska paketet är ett viktigt steg på vägen mot ett nytt Göteborg. Det ger oss en mycket bättre kollektivtrafik som håller för regionens behov under lång tid. Vi kan också ta tillbaka centrala stadsytor i dagens trafiklandskap. Idag är nästan en tredjedel av marken i centrala staden vägar, p-platser och liknande.

Genom Västlänken kan många fler pendlare från kranskommunerna stiga av nära sina arbetsplatser och slipper ett byte. På sikt kan Västlänken bli början på Göteborgs ”tunnelbana” med snabbare och enklare resor mellan Korsvägen, Haga och Centralen.

Fler kan åka kollektivt
Västlänken är en helt nödvändig satsning, med tanke på att kollektivtrafiken ökade kraftigt redan innan trängselskatten. Det behövs mer tåg, vagnar och spår. Göteborg växer men det är redan idag för trångt på spåren vid centralstationen och Olskroken. Bussar och spårvagnar klarar inte att ta alla resenärerna från centralstationen i rimlig tid, särskilt vid störningar. Vi tycker det är självklart att ge göteborgarna minst lika goda resemöjligheter som i andra svenska städer.

Minskad biltrafik ger plats för fler bussar och fler människor kan ta sig in i och ut ur staden samtidigt. Den utbyggda pendeltågstrafiken till och från kranskommunerna underlättar för den växande Göteborgsregionen. Med smidigare pendling kan fler hitta intressanta jobb inom hela arbetsmarknadsregionen. Arbetsgivarna kan lättare anställa människor med rätt kompetens och utbildning.

Cykelbro
Genom paketet förbättras även cykeltrafiken. Det byggs nya cykelvägar hela tiden och Göteborg planerar för en gång- och cykelbro strax nedströms nya Göta älvbron. Miljöpartiet har drivit på detta och att mer pengar går till nya cykelbanor, underhåll och centrala cykelparkeringar. Vi vill ge plats för cykelvägar med högre fart och fler cykelfartsgator.

Miljöstyrande effekt
Trängselskatten är en viktig del av Västsvenska paketet. Den har en miljöstyrande effekt genom att färre väljer att köra bil. Skatten bidrar starkt till att kunna nå stadens och regionens mål om minskade klimatutsläpp. Det är knappast möjligt annars. Bilarnas teknikutveckling räcker inte.

Genom trängselskatten har biltrafiken i och kring centrala staden minskat med 11–12 procent. Ingen annan åtgärd klarar det. Det har gett kortare restider på buss och spår liksom kortare bilköer. Varor och gods kommer fram fortare och det blir mindre avgaser. Trängselskatten gör också att rusningstrafiken minskar och bilflödena jämnas ut över dygnet. Den gör att trafikmot och korsningar inte behöver byggas om och att nya vägar kan byggas mer resurssnålt i framtiden. Det är viktigt för stadens ekonomi och viktiga satsningar på andra områden.

Bättre hälsa
Skatten leder också till bättre hälsa och färre förtida dödsfall genom att det blir mindre buller och renare luft i staden. Barn och sjuka är särskilt känsliga för föroreningar och störande ljud.

Trängselskatten bidrar också till att finansiera helt nödvändiga infrastruktursatsningar i Göteborg som till exempel Västlänken, bussfiler och förlängda perronger. Tillsammans med 17 miljarder kronor från staten får Göteborgsregionen äntligen ett modernare trafiksystem. Göteborg har legat efter Stockholm och Malmö men vi kan nu äntligen åtgärda vårt ålderdomliga och ohållbara trafiksystem.

Ett nej är att gå bakåt
Ett nej till västsvenska paketet innebär en rad problem. Bilköerna och stoppen i trafikflödet kommer tillbaka. Problemen växer ytterligare när nya bostäder byggs och befolkningen ökar. Utsläppen av klimatgaser och luftföroreningar kommer att öka. Kostnaderna för fler sjuka, nya bilvägar, ökat vägunderhåll samt längre kötider för företag och privatpersoner blir högre. Om Göteborg avstår från statliga trafikpengar kommer andra regioner och städer snabbt ta över statens investeringar, medan Göteborgsregionen blir lottlös.

För Miljöpartiet är Västsvenska paketet en början på ett modernare Göteborg. Staden ska vara till för människor. Vi vill fortsätta bygga ut tåg och spårvagn med nya snabba förbindelser till Torslanda, Kärra och Askim. Vi vill göra Göteborg till en gång- och cykelstad värd namnet. Vi vill också att människor med funktionsnedsättning ska få ökad tillgänglighet till stadsrummet och kollektivtrafiken.

Vi är övertygade om att göteborgarna också vill ha ett öppnare, grönare och mänskligare Göteborg.

Miljöpartiet de gröna i Göteborg

En kommentar till Miljöpartiet

  1. Pingback: Fraternitas.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s