Frågor & Svar — Trängselskatt

Varför har vi trängselskatt?

Syftet med trängselskatt i Göteborg är trefaldigt:

  1. Minska trängsel och köer och därmed förbättra framkomligheten och minska restiderna.
  2. Minska utsläppen och minska bullret.
  3. Bidra med pengar till Västsvenska paketet. I Göteborg är pengarna öronmärkta, till skillnad från Stockholm där pengarna inte nödvändigtvis används till att förbättra infrastrukturen utan går in i ordinare budget.

Påverkar trängselskatt verkligen trängseln? Hur är det till exempel i Stockholm?

Trafikminskningen i Stockholm ligger på 15-18 procent jämfört med 2005 och effekten av trängselskatten är bestående eller till och med något ökande. I Göteborg skedde det precis vid införandet en minskning på 20%. Minskningen har avtagit något och låg i april 2013 på 14% minskning.

Varför är det olika skattenivåer under dagen?

Trängselskatt är tänkt att fungera som ett sätt att reglera och framförallt sprida ut trafiken. Skulle det vara samma summa hela dagen spelar det ju ingen roll när man reser – är det olika summor vid olika tillfällen blir det dyrare/billigare vid olika tider. Tanken är att sprida ut, och minska, resandet och detta bidrar olika skattenivåer till att göra. Det är som den klassiska utbud/efterfrågan-teorin – under rusningstrafik vill fler åka på vägarna och då är det dyrare – på dagen och kvällar är det färre och då är det också billigare.

Varför står betalstationerna där de gör?

Transportstyrelsen skriver: Betalstationerna är i första hand placerade så att de ska motverka trängsel så effektivt som möjligt nu och framöver. I Göteborg har vi trängsel i vissa delar av centrala staden men framförallt på de stora trafiklederna till, från och runt staden. Att de är placerade på smågator är till för att ”täppa till” de luckor som annars uppstått i trafiken. Dessa gator hade troligtvis blivit fulla av bilister som vill slippa betala trängselskatt och då hade problemet flyttats till mindre gator istället för att lösas.

Går det att ändra plats på betalstationerna?

Ja, men det fodrar ett riksdagsbeslut. Under våren 2012 tillsattes en utvärderingsgrupp för Göteborg, med fokus på Hisingen där det varit stora klagomål, för att se ifall det går att ändra placeringarna så acceptansen för systemet ökar. Stationernas placering är på intet sätt huggna i sten utan går att flytta – precis som det gjordes i Stockholm

Varför ta betalt av dem som kör ut ur Göteborg?

Trafikverket skriver: I Göteborg är det trängsel i delar av centrala Göteborg men framförallt på de stora trafiklederna till, från och runt staden. Därför finns betalstationer även på de stora lederna. Ofta är trängseln störst in mot staden på morgonen och ut från staden på eftermiddagen. På en del trafikleder har vi trängsel i båda riktningar. Systemet ska också vara så enkelt och lättförståeligt som möjligt. Precis som i Stockholm tas trängselskatt ut vid passage av en betalstation oavsett riktning.

Vad är skillnaden mellan en vägavgift och trängselskatt?

Transportstyrelsen skriver: I Sverige kan vägavgifter endast tas ut på en nybyggd väg för att täcka kostnaderna för vägens byggande. Om vägen redan är byggd med allmänna medel, kan man enligt svensk lag inte i efterhand införa någon avgift.