Socialdemokraterna

Rosen_RGBVi socialdemokrater vill ta ansvar för att det finns jobb för alla i framtidens Göteborg. Vi vill att vårt näringsliv ska kunna fortsätta att växa och att framtidens näringar ska utvecklas här. En förutsättning för detta är att vi har fungerande och moderna transportmöjligheter.

Västsvenska paketet är en satsning på utbyggnad av tåg, tunnel och älvbro, spårvagn och busstrafik. Det är en förutsättning för att smidigare transporter både inom Göteborg och till och från staden. Detta behövs i sin tur för att kunna skapa 40 000 nya arbetstillfällen och ge 30 000 fler människor möjlighet att bo i centrala Göteborg. Detta behövs, bara fram till år 2020 kommer vi att vara 50 000 fler göteborgare än vad vi är idag. Vi vill att vårt näringsliv ska kunna fortsätta att växa och att framtidens näringar ska utvecklas här. En förutsättning för detta är att vi har fungerande och moderna transportmöjligheter.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunerna kring Göteborg antar vi utmaningen att behålla den goda utvecklingen samtidigt som vi utvecklar det hållbara samhället. För att klara det krävs bättre infrastruktur och framkomlighet för kollektivtrafiken, för biltrafiken och för gods- och järnvägstransporter. Göteborgområdet är en av Europas mest attraktiva storstadsregioner att leva i och besöka – och en motor för utveckling och framtid i hela Västra Götaland.

Vi säger ja till trängselskatten. Trängselskatten finansierar till stor del de satsningar som görs på infrastrukturen i Västsverige och Göteborg. Det innebär att alla de pengar som betalas i skatt kommer tillbaka till Göteborg och till de satsningar som ingår i Västsvenska paketet. Men det är inte bara trängselskatten som betalar detta. Staten, Västra Götalandsregionen och Region Halland är också med och betalar. Av totalt 34 miljarder kommer 17 från trängselskatten. Förutom att pengarna från trängselskatten går tillbaka till Göteborgs infrastruktur så bidrar den också till minskad trängsel och att luften blir renare eftersom fler väljer andra transportsätt än bil.

Vi socialdemokrater vill att det ska finnas många sätt att resa på, även i framtiden. Vi vill att transporterna ska vara hållbara och effektiva. Bland de mest effektiva och miljövänliga sätten att resa och transportera gods på står tåget för. Västlänken är lösningen på de problem vi har med tågtrafiken i Västsverige idag. Västlänken innebär kort och gott mera tåg. Den kommer leda till att man lättare kan åka tåg till och från Göteborg, men också att tågtrafiken kan ta sig igenom staden utan att fastna på grund av mötande tåg eller för att man måste byta tåg när man t.ex. vill åka från Bohuslän till Malmö.

I staden kommer satsningarna att leda till smidigare trafik och fler valmöjligheter. Det kommer bli enklare att komma fram med bil, cykel, spårvagn och buss. Med minskad trängsel kommer det att gå fortare att ta sig fram med bil. Dessutom innehåller Västsvenska paketet en ny biltunnel: Marieholmstunneln till Hisingen. Vi kommer få en ny Göta älvbro, Hisingsbron, som kommer vara lättare att cykla och gå över och eftersom den kommer vara smartare byggd en den gamla bron, så kommer vi kunna bygga mer bostäder och arbetsplatser där det idag är på- och avfarter från bron. Och investeringarna går också till utbyggd kollektivtrafik, busskörfält och nya pendelstationer.

Med alla dessa satsningar på plats så ser vi en ljus framtid för Göteborg där människor kan leva, arbeta och studera. Därför säger vi ja till Västsvenska paketet.

Socialdemokraterna i Göteborg

En kommentar till Socialdemokraterna

  1. Pingback: Fraternitas.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s