Faktakollen 2: Kapaciteten vid Centralstationen

delar-av-sparet-gick-som-vanligt550x200

Drygt en vecka har passerat sedan vi publicerade inlägget ”Faktakollen: Mats Lövgren i GT”. Inlägget granskade och redde ut ett antal av de felaktigheter som nämnda Lövgren framfört i en debattartikel i GT.

Reaktionerna blev de väntade. I Lövgrens egen grupp ”Stoppa Västlänken Nu” ifrågasattes jag som person, det ena inlägget efter det andra hävdade att jag har fel — så klart utan att kunna specificera vad som skulle vara fel — och en annan av gruppens administratörer lanserade genast en ny konspirationsteori. Den ende från nej-sidan som bidrog med något konkret i de påföljande diskussionerna var Lövgren själv, vilket gav mig möjligheten att verkligen gå till botten med några av de påståenden som brukar framföras av Västlänken-motståndarna. Det är trots allt Lövgren som utgör källa till de flesta av de felaktigheter som sprids om Västlänken.

Därför kan vi nu stolt presentera ”Faktakollen” som ett återkommande inslag! Med start i detta inlägg kommer vi bemöta några av de felaktigheter — myter om man så vill — som brukar användas för att utmåla Västlänken som en samtida armageddon.

Hur 675 blir 1125; kapaciteten vid Centralstationen

ska%cc%88rmavbild-2016-12-19-kl-22-40-53Den kanske mest konkreta siffran som visar hur Västlänken ökar kapaciteten återfinns i dokumentet ”Västlänken – trafikering, depåer och uppställning”.

Där konstateras att antalet ankomster och avgångar ökar från dagens 675 per dygn till 1125 per dygn. Av de framtida 1125 kommer 850 ske på Västlänkens stationsdel, medan återstående 275 sker i säckbangården. Vi pratar alltså om en ökning som nästan innebär en fördubbling.

Att de siffrorna skulle tyda på en ökning av kapaciteten är dock ingenting Lövgren håller med om. Istället menar han att den verkliga ökningen är marginell, och att de höga siffrorna beror på ”räknetekniska skäl” — att trafiken i Västlänken räknas dubbelt. Han hänvisar till ett blogginlägg han själv skrivit, vars enda källa är ett annat blogginlägg han också skrivit (apropå cirkelargumentation). Det senare inlägget löser dock mysteriet, så här skriver Lövgren;

”Enligt Trafikverket ska alltså ifall Västlänken invigs 1125 tåg passera Centralen under ett dygn. Fjärrtågen står för 275, som väntas fortsätta att komma och avgå från säckstationen. I Västlänken flyttas då pendel- och regiontågen ner. /…/ Men nu är det inte 425 tåg per dygn utan helt plötsligt dubbelt så många, 850.”
— Lövgren, ”Nästan dubbelt så många tåg på Centralen” – Att trolla med statistik

Om vi nu ser till vad Trafikverket faktiskt skriver i dokumentet, så kan vi läsa följande. Siffrorna känner vi igen, men den observante noterar att Lövgren använt en annan enhet än den i Trafikverkets text;

”När Västlänken öppnas förändras spårbehovet på Göteborgs central i säckbangården. 275 ankomster/avgångar blir kvar på säckstationen. 850 ankomster/avgångar går genom Västlänken (425 genomgående tåg).”
— Trafikverket, Västlänken – trafikering, depåer och uppställning

Lövgren har alltså — helt felaktigt — utgått från att siffrorna avser antalet tåg, när de i själva verket avser antalet ankomster och avgångar. Att Trafikverket räknar på det här sättet är antagligen för att få med de fall där tåg går i eller ur trafik.

I övriga fall kommer ett tåg alltid ”räknas dubbelt”, eftersom det ger upphov till både en ankomst och en avgång. Huruvida ett ankommande tåg vänder och avgår i motsatt riktning (säckbangård) eller kör vidare i samma riktning (genomgående station) är irrelevant; i båda fallen orsakar varje tåg både en ankomst och en avgång. Skillnaden som Lövgren hävdar existerar helt enkelt inte.

Faktum kvarstår: kapaciteten nära fördubblas vid Centralstationen. Dagens 675 ankomster och avgångar blir 1125 ankomster och avgångar. Och när Västlänken ger resenärerna dubbelt så många ankomster och avgångar att välja på, så är det så klart omöjligt att hävda att kapaciteten inte har ökat.

När detta inlägg publiceras, ligger Lövgrens båda inlägg nämnda ovan kvar — trots att han uppmärksammades på sin feltolkning redan en vecka tidigare.

/Sören


Fler inlägg i faktakollen

Vägvalet och Lövgren i GP
Tågen som försvann
Mats Lövgren i GT

Detta inlägg publicerades i Faktakollen, Västlänken. Bokmärk permalänken.