Frågor & Svar — Marieholmstunneln

Vad är Marieholmstunneln?

Marieholmstunneln är en vägtunnel som byggs under Göta älv i Göteborg i anslutning till Partihallsförbindelsen. Tunneln kommer att ligga norr om Tingstadstunneln och beräknades 2008 kosta runt 3,5 miljarder. (wikipedia)

Varför behövs Marieholmstunneln?

Marieholmstunneln minskar sårbarheten i vägsystemet över älven, den avlastar Tingstadstunneln då trafik som kommer norrifrån och ska till bland annat Stockholm kommer passera Marieholmstunneln. Den ökar kapaciteten totalt sett över och under älven samtidigt som mer trafik leds bort från innerstaden. Samhällsekonomiskt anses den ha positiva siffror.

Är det verkligen bra att bygga en tunnel till för miljön?

Enligt Trafikverket har Marieholmstunneln marginell effekt på miljön, bland annat då den främst är tänkt som en avlastning av befintliga alternativ. Många kommer dessutom få kortare resväg och stå mindre i kö. Samtidigt är det ett känt faktum att man inte kan bygga bort köer – mer väg skapar mer trafik – men då det sker parallella satsningar på kollektivtrafik kan Marieholmstunneln anses vara försvarbar miljömässigt.