Frågor & Svar — Västsvenska paketet

Vad är Västsvenska paketet?

Förutom Västlänken, Marieholmstunneln och en ny Götaälvbro ingår bland annat en ny knutpunkt i Gamlestaden.

 • Nya busskörfält
 • Förlängda perronger
 • Pendelparkeringar för bilar och cyklar
 • Förbättrad trafikinformation
 • Breddningar med ett körfält
 • Bullerskydd
 • Rondeller
 • Hållplatser
 • Av- och påkörningsfält
 • Nya gång- och cykelbanor

Varför lägger man pengar på Västsvenska paketet?

Pengarna, totalt 34 miljarder kronor, satsas i det som kallas Västsvenska Paktet för att skapa bättre infrastruktur. Det som ingår är Västlänken, Marieholmstunneln, ny Göta Älvbro och diverse kollektivtrafiksatsningar för att öka mängden människor som reser kollektivt.

Pengarna satsas för att skapa ett mer miljömässigt hållbart resande, minska mängden bilar i trafik samtidigt som möjligheterna att jobba och bo på olika platser ökar. I korthet kan man säga att man lägger pengar på Västsvenska paktet för att skapa bra förutsättningar för människor att bo och jobba, för företag så att människor och gods kan transporteras bättre och för att skapa ett hållbart sätt att resa på. Enligt Trafikverket ”För att Västsverige ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt måste våra vägar, järnvägar och kollektivtrafik utvecklas på samma sätt som i Malmö- och Stockholmsregionen. Utan en fungerande infrastruktur kommer företag inte att vara lika intresserade av att etablera sig här, vilket är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och en positiv inflyttning. Det är känt sedan länge att regioner som inte växer, krymper. Därför är Västsvenska paketet en nödvändig investering för ett levande Västsverige.”

Hur finansieras Västsvenska Paketet?

Paketet finansieras genom ett avtal upprättat av de berörda parterna, vilket innefattar staten, regioner och kommuner.

 • Staten 17 miljarder kr
 • Trängselskatten 14 miljarder kr
 • Göteborg Stad 1,25 miljarder kr
 • Västra Götalandsregionen 0,82 miljarder kr
 • Region Halland 0,18 miljarder kr
 • Ökade markvärden 0,75 miljarder kr

Varför ingår inte järnväg Göteborg–Borås i Västsvenska paketet?

Den sträckan ingår inte i det man förhandlade om. Sträckan Borås-Göteborg ingår dock i ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025”.