Vänsterpartiet

V-logga_CMYK_Rod

Vänsterpartiet har drivit frågan omträngselavgifter i Göteborg i över 30 år i. Bland annat har vi motionerat om det i Kommunfullmäktige vid flertal tillfällen, haft med frågan i valrörelser och propagerat för det på olika sätt. Vi ser det som en förutsättning för att förbättra miljön, minska utsläppen, minska bullernivåerna och motverka trängsel.

Men det ger oss också en finansieringskälla för att kunna genomföra omfattande infrastruktursatsningar genom det Västsvenska paketet, som innebär att vi bygger ut kollektivtrafik och tågtrafik och skapa förutsättningar för gång och cykel. Göteborg är en stad som är byggd av gubbar för gubbar med en infrastruktur som utgår från bilen. Människan har fått anpassa sig efter trafiken och inte tvärtom. Det vill vi ändra på.

Genom det västsvenska paketet har vi fått en möjlighet att omfördela resurser till de grupper som åker kollektiv i större utsträckning dvs. unga, kvinnor, utrikesfödda och äldre.

Riksdagen har beslutat om trängselskatten som ett sätt för regioner att vara med och finansiera stora infrastrukturbyggen, och även som en möjlighet att minska biltrafikens till förmån för mer klimatsmarta alternativ. Västsvenska paketet är en blocköverskridande överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen, Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland, Västtrafik och Trafikverket. För Göteborgs står samtliga partier i kommunstyrelsen bakom besluten där också trängselskatten ingår. Det är vi glada för, eftersom intäkter från trängselskatten är ett kraftfullt verktyg att minska utsläppen av kvävedioxider och anpassa vår växande stad till att fler resor sker med kollektiva färdmedel.

Som i alla överenskommelser innehåller paketet delar som varje parti är mer eller mindre nöjda med. I vårt fall hade vi gärna sluppit en biltunnel men i helhet är det ett paket som kommer att gynna hela Västsverige.

Västsvenska paketet innehåller 55 kilometer nya busskörfält längs infartslederna till Göteborg och i Göteborgs centrum, för att skapa bättre framkomlighet. Byggandet pågår för fullt och många busskörfält är redan klara.

Perrongerna förlängs så att de på sikt kan ta emot längre tåg. För att göra kollektivtrafiken lättillgänglig och minska den totala restiden blir det enklare att parkera cykeln eller bilen vid tågstationerna och utmed pendelstråkens busshållplatser. Därför byggs det pendelparkeringar med plats för 2 000 cyklar och lika många bilar.

I dag är en stor del av kollektivtrafiken koncentrerad till Drottningtorget och Brunnsparken. Därför bygger vi nya knutpunkter vid Gamlestadstorget, Korsvägen och Haga, vilka ger välbehövlig avlastning. Där kommer pendlare från hela Västsverige att smidigt kunna byta mellan tåg, spårvagn och buss. Avgångarna blir tätare och trafikinformationen bättre. Nya cykelbanor anläggs och det blir lättare att ta sig fram med cykel.

Vänsterpartiet får belägg för att det vi så länge har kämpat för ger effekt på både bättre luftkvalitet, som att fler hittar alternativ till bilresandet. De mätningar som nyligen genomfört pekar på att antal delresor i kollektivtrafiken har fram t o m december 2013 jämfört med samma period 2012 ökat för tåg med 15 procent, expressbussar i Göteborgsregionen 21 procent, spårvagn 11 procent och stombussar i Göteborg 13 procent. Slutsatsen är att de satsningar som gjorts har gett en bra respons från kunderna. Under samma period minskade biltrafikflödena genom betalstationerna under betaltid med 11 procent (69 200 fordon).

Vänsterpartiet i Göteborg

En kommentar till Vänsterpartiet

  1. Pingback: Fraternitas.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s