Kommentar till GP:s artikel 11/3

I gårdagens GP kunde vi notera en ny bottennivå vad gäller deras så kallade ”granskning” av Västlänken. Vi har redan innan haft anledning att anmärka på tidningens (inte så lyckade) försök att reda ut komplexa frågor, och upplägget med att släppa in en ledande nej-organisatör som gästkrönikör mitt under pågående granskning har fått många att höja på ögonbrynen.

Gårdagens artikel ”Kritikerna vägrar att ge upp kampen” tar ändå priset.

Hej, källkritik

Att kritiker får komma till tals har vi inga problem med, inte heller att de framför sin verklighetsbild i citat. Att däremot baka in deras historieskrivning på ett sätt som får det att framstå som obestridlig fakta, utan minsta ansats till faktagranskning eller källkritik, det är under all kritik.

680

Till exempel får påståendet om 10 000 deltagare på en demonstration stå oemotsagt, trots att det finns ett antal bilder som visar hur orimlig den siffran är. Man tar nej-sidans utspel om opinionssiffror utan att bekräfta med SOM-undersökningen som siffrorna sägs vara hämtade från — hade tidningens journalister bemödat sig med det, hade de upptäckt att siffrorna som nämns är beräknade på olika sätt och därmed inte jämförbara. Siffrorna som används är riggade för att framstå som om skillnaden är större än vad den är.

Tvivelaktiga insinuationer är inte journalistik

Texten innehåller också ett kort stycke om Ja till Trängselskatt i Göteborg. GP har överhuvudtaget inte kontaktat oss, vare sig för att bekräfta de påståenden som görs eller låta oss ge vår syn. Det är högst anmärkningsvärt.

Carina 2

Enda sedan starten har meningsmotståndare försökt koppla oss till någon form av konspiration, där andemeningen är att vi gör detta på uppdrag av någon (vem varierar) och/eller för ekonomisk vinning (på vilket sätt varierar). Det är den historieskrivningen GP tagit med sig in i artikeln, hela texten är formulerad på ett sätt som syftar till att förminska och misstänkliggöra vårt engagemang.

Vad är syftet med att koppla oss till politiska partier? Det är svårt att se annan anledning än att antyda att vårt engagemang skulle vara ett politiskt uppdrag.

Och hur kan det komma sig att det bara är vi som ska bedömas utifrån partipolitiska sympatier? Flera av nej-rörelsens framträdande personer och organisationer, varav några omnämns eller intervjuas i artikeln, har partipolitiska kopplingar. Men det framgår inte och ses tydligen inte som relevant på samma sätt.

Hade GP bemödat sig att fråga, hade de vetat att ”miljöpartisten” gick med i partiet först efter valet och att ”vänsterpartisten” tidigare var aktiv i en annan kommun. Men det är klart, då skulle inte insinuationerna om ett partibeordrat engagemang hålla längre.

Det kan också påpekas att Ja till Trängselskatt har fler följare än någon av de nej-grupper GP räknar upp. Inte heller det är något GP anser relevant när de ska hylla en självutnämnd ”folkrörelse”.

The True Story

Facebook-sidan Ja till Trängselskatt i Göteborg skapades av David hösten 2012, i samband med att GT drog igång sin namninsamlig för att få till en folkomröstning om trängselskatten. Sidan drog (naturligtvis) till sig en skitstorm utan dess like, men vi var några tappra själar som envetet tog diskussionerna och letade fram källor och underlag. Det var under denna tid administratörsgruppen tog sin form. Ingen av oss kände varandra sedan innan.

Det fanns ingen egentlig plan för sidan, och vi blev själva förvånade när vi snabbt växte i följare och inflytande. Under året som följde knöt vi ytterligare personer till oss i ett löst sammansatt närverk, skapade en blogg för egna texter, och knåpade på debattartiklar.

När valrörelsen 2014 närmade sig hade vi blivit en etablerad opinionsbildare i trängselskattfrågan (Västlänken hade fortfarande inte släpats in i debatten). Vi blev kontaktade av politiker och organisationer av olika slag som ville ta del av våra erfarenheter. En av dessa organisationer var Västsvenska Handelskammaren, som hade beslutat sig för att att driva en egen ja-kampanj.

När de skulle tillsätta en tvåmånaders projektanställning som ”samordnare” föreslog vi en av oss, och så blev det. Vi hade såklart nytta av det, men uppdraget var för Västsvenska Handelskammaren, inte för oss. Inte heller fick vi någon finansiering i form av ekonomiska medel vi förfogade över, som ibland hävdas. För att finansiera tryck av valmaterial genomförde vi en crowdfunding-kampanj. Utöver det har de få utgifter vi haft finansierats ur egna fickor.

Någonstans längst vägen passerade vi 10 000 följare. Trots att vi trappade ner verksamheten efter valet, och idag mestadels granskar de myter som sprids om framförallt Västlänken, har de allra flesta valt att hänga kvar.

Och här är vi idag. Fyra privatpersoner som i över fem år drivit en ofta hårt ansatt sida, helt ideellt på vår fritid. Ingen har någonsin talat om för oss vad vi ska eller inte ska göra. Både i adminstrationsgruppen och det avsomnade nätverket återfinns personer med olika politiska uppfattningar och olika livsförutsättningar, något vi alltid sett som en fördel. Tyvärr tycks några vara av uppfattningen att ett sådant engagemang per definition är omöjligt; det måste finns en dold agenda som rör sig i kulisserna.

Det gör det inte.

Gärna debatt, men inte på vilka villkor som helst

Den 16:e mars kommer GP genomföra en debatt om Västlänken, där vi är inbjudna. Den var från början tänkt att hållas inför publik i Nordstan, men av säkerhetsskäl kommer den nu hållas bakom stängda dörrar i GP-huset. Det är troligen ett klokt beslut. Vi som fått känna på hat, hets och trakasserier från ”folkviljan mot Västlänken” vet vad det kan leda till.

Redan tidigt var vi skeptiska till att medverka, av fler orsaker än den ovan. Att vi skulle ställa upp efter gårdagens artikel är naturligtvis inte aktuellt överhuvudtaget. Det finns andra plattformar att ta debatten på, som inte redan från början sätter en tänkt deltagare i underläge genom att nedvärdera och misstänkliggöra vederbörande på nyhetsplats.

/Ja Till Trängselskatt i Göteborg

PS. Nejsägarsången är fortfarande högaktuell. Här är den igen, alltid roar/retar det någon. Och om GP undrar, den är rätt snäll jämfört med det vi fick stå ut med när trängselskatthatet var som allra värst.

Detta inlägg publicerades i Svar på tal. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Kommentar till GP:s artikel 11/3

 1. d98dan skriver:

  Jag håller inte med om att artikeln är så obalanserad. Den fokuserar på motståndet mot västlänken, och hur omotiverat det är. Till stor del fokuserar den på att motståndet mer är baserat på att politikerna hanterat frågan uselt än fakta om tunneln.

  Vad det gäller faktan så kommer siffran om 10000 demonstranter från polisen, oavsett om den stämmer eller inte är det svårt att hitta en mer opartisk siffra. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/demonstration-mot-vastlanken-1

  Jag tycker absolut att ni ska vara med på debatten! Alternativet är att nej-sidan får stå oemotsagda ytterligare en gång, och det leder knappast till något bra…

  • Sören skriver:

   Att artikeln fokuserar på motståndet har jag inga problem med, eller att de i citat får uttrycka sin syn. Att däremot förmedla deras påståenden i en journalistisk text, utan något som helst kritisk granskning, det är slarvig journalistik.
   Att uppgifterna går isär (arrangörerna har omväxlande hävdat 10 000, 12 000 och 17 000, samtidigt som bilder visar hur orimlig även den lägsta siffran är) bör framgå i en journalistisk text.

   När GP:s korta stycke om oss har som enda syfte att nedvärdera och misstänkliggöra oss, ja då är det faktiskt inte en balanserad artikel. Speciellt som de inte ens försökt få kontakt med oss.

   Vi var skeptiska redan innan, men att gå in i ett debattspektakel arrangerat av en part som dagarna innan gjort sätt bästa att sätta oss i underläge, det händer inte. På onsdag deltar vi i publicistklubbens debatt, så det är inte debatter i sig utan just den här vi tackar nej till.

   • d98dan skriver:

    10 000 är den siffran som alla medier rapporterade vid tillfället, och den siffran som är den mest officiella som finns, att använda den är inte slarvigt. Tittar man på SVTs bilder så ser det dessutom mycket mer rimligt ut än bilden som används här.

    Jag håller inte med om att det är GPs syfte, eller att det är nedvärderande. Att politiker, näringslivet och LO är på Ja-sidan är inte direkt en nackdel. Att företrädare är politiskt aktiva, om än i efterhand, eller från en annan kommun, det är väl inte heller något nedvärderande?

    Att nejsägarsången inte är saklig, och nedvärderar motståndarna, är väl bara att stå för? Det tar inte ifrån faktumet att den är bra och rolig.

    • Sören skriver:

     Tycker du själv att det ser ut som 10 000+ personer på bilden ovan?

     Du tycker inte det är märkligt att en ”grävande journalist” inte ens bemödar sig att försöka ta kontakt med organisation vederbörande skriver om?

     Varför nämns inte partisympatier på alla andra personer som förekommer i reportagen tror du? Finns gott om partimärkta individer i det gänget.

     Hela skrivningen om oss syftar till att göra oss till en del av ”etablissemanget”. Det är vi inte, och det har vi aldrig varit. Vi gör det här på eget initiativ. Besvärligt för politiska krafter som försöker skriva en Berättelse om ”Folket mot Etablissemanget”, men så är det.

     • d98dan skriver:

      Inte på bilden ovan, men kanske på bilderna från SVT där det är fler. På bilden ovan är en massa paraplyer uppe, det är dom inte på SVTs bilder, så bilden ovan verkar inte vara tagen vid samma tidpunkt.

      Jag ser det som en slarvig ihopklumpning av alla som är för. Etablissemanget är för västlänken, även om etablissemanget inte ligger bakom den här organisationen.

    • Sören skriver:

     Den är tagen vid samma tillfälle. Finns ytterligare en bild här (den vänstra är från nämnd demonstration, den högra från den stora Refugees Welcome-demon). Skillnaden är att dessa är översiktsbilder, medan de bilder själva använder är tagna ”från insidan”. Står man mitt i så framstår en folksamling ofta större än vad den faktiskt är. Det är därför de flesta arrangörer avsätter någon att räkna istället för att höfta, som skett här.
     https://jatrangselskatt.se/2017/10/09/faktakollen-11-sten-jonsson-i-boras-tidninggp/

     Stycket är väldigt tydligt riktat mot oss, inte mot ”etablissemanget” i stort. Så jag frågar igen, tycker du verkligen det är rimligt att inte ens bemöda sig att kontakta oss?!

     • d98dan skriver:

      På SVTs bild så ser man att det är gott om människor nedanför Viktor Rydbergsgatan, det ser man inte på bilden ovan. Oavsett hur många det var så var det en stor demonstration.

      Med tanke på hur lite som stod om er, så tycker jag att det är rimligt ja. Jag tycker att ni ska svälja stoltheten och vara med på GPs debatt, så att det inte kommer ytterligare artiklar där enbart nej-sidan är med. Helt fel att låta dom vinna på walk over.

    • Sören skriver:

     Poängerna är att det finns gott om bilder som tydligt visar hur orimlig siffran 10 000 är. Plus att flera personer oberoende av varandra faktiskt har räknat, både på plats och den video arrangörerna lagt ut. Hade artikeln tagit upp det och hänvisningen till SOM-undersökningen som citat hade det varit en sak, men genom att det bakas in i löptexten ger GP legitimitet till felaktiga/ifrågasatta påståenden.

     Då är vi av olika uppfattning. I vår värld ska rätt vara rätt. Den korta texten innehåller flera sakfel och missvisande påståenden men framförallt bygger den helt på att misstänkliggöra oss. Så agerar inte en seriös journalist, speciellt inte utan att bemöda sig med att bekräfta de insinuanta påståendena. Orkar man inte göra sin research kunde de lika gärna skitit i stycket, det tillför ändå inget utöver just misstänkliggörandet.

     Det kommer finnas politiker på plats. Vi gör detta på fritiden och känner oss inte på något sätt tvungna att ställa upp varenda grej någon annan hittar på. Att GP å ena sidan förminskar oss på nyhetsplats, å andra sidan försöker övertala oss om att vara med i deras debattjippo … tack, men nej tack. Det fungerar inte så. Vi har noll förtroende för dem som det ser ut nu.

Kommentarer är stängda.