Västsvenska paketets framtid

Politikerna i Göteborg har ingen lätt väg framför sig. Att pussla ihop en lösning som inte innefattar trängselskatten och samtidigt accepteras av väljarna och har en brett politiskt stöd blir ingen enkel match. Jag har tidigare gått igenom de mest uppenbara alternativen som står till buds, men idag tänkte jag fokusera på varför några av de förenklade lösningar som cirkulerat i debatten inte kommer att fungera.

Troligtvis kommer vi få en konfliktsituation redan när ersättningar för trängselskattens trafikdämpande effekter ska diskuteras. Här finns egentligen inte så många alternativ. I en del städer har man begränsat vilka som får använda bilen i staden vilka dagar, så att exempelvis en bil vars nummerplåt slutar på udda siffra får köra udda datum och motsvarande för jämna. Man kan också tänka sig en miljözon med så högt ställda krav att många måste avstå från att ta bilen. Slutligen kan man göra bilen mindre attraktiv genom att ta bort vägfiler och parkeringsplatser, sänka hastighetsgränserna, och höja priset på parkering. Samtliga lösningar har olika typer av problem, och i motsats till trängselskatten ger de inga intäkter utan innebär merkostnader för staden.

Men det riktigt kniviga blir så klart finansieringen av Västsvenska Paketet. Debatten har felaktigt fokuserat helt på Västlänken, men här ingår även Marieholmstunneln, nya Hisingsbron, stationen i Gamlestaden och en hel del annat.

Full finansiering

Det gällande avtalet innebär att hälften medfinansieras via bidrag från kommun och regioner samt trängselskatten. Staten skjuter sedan till lika mycket. Sammantaget finns 34 miljarder kronor i finansiering och lika mycket i kostnader. Finansieringen går jämnt upp.


vspf-utan-ts

Utan trängselskatten saknas 14 miljarder kronor i finansieringen. Göteborg stad kan då skjuta till dessa pengar på annat sätt, vilket i praktiken innebär en höjning av kommunalskatten. Genom att ersätta en del av medfinansieringen med annan medfinansiering kan man fortfarande få finansieringen att gå ihop.


vspf-utan-ts-50

Om däremot Göteborg inte skjuter till mer pengar så försämras ekonomin ytterligare. Kom ihåg att staten betalar lika stort belopp som medfinansieringen. Det innebär att om vi tar bort 14 miljarder kronor ur medfinansieringen, tappar vi även 14 miljarder kronor av de statliga bidragen. Vi sitter nu på ett underskott om 28 miljarder kronor.


vspf-utan-vl-ts

Exempelvis Vägvalet menar att man kan rädda finansieringen genom att ta bort Västlänken ur paketet. Men förutom att det kommer vara svårt att hitta en politisk majoritet för ett paket där enbart vägsatsningar står kvar bland de större projekten, så håller inte finansieringen. Även om staten alls står kvar, så tappar vi medfinansiering från regionerna samt de markvärdesökningar som enbart uppstår tack vare Västlänken. De enda säkra pengarna är de 1,25 miljarder som Göteborg själva bidrar med, samt eventuellt lika mycket från staten. Trots att utgifterna minskar med 20 miljarder så går finansieringen inte ihop.

Det blir mer besvärligt än så. Eftersom trängselskatten som tidigast kan tas bort halvårsskiftet 2015 så kan vi ändå tillgodoräkna oss ungefär 1 miljard kronor i intäkter därifrån (resten går till installationskostnader för trängselskattsystemet). Samtidigt är delar av pengarna redan förbrukade eller uppbundna. Block 1 som redan utförts omfattade 3 miljarder kronor. Block 2, som sträcker sig fram till 2016, omfattar 8,8 miljarder kronor. I själva verket skulle man inte frigöra 20 miljarder på att lyfta ut Västlänken eftersom projektet redan förbrukat delar av finansieringen.

Hur vi än vänder och vrider på det så blir Göteborg sittande med en saftig nota i slutändan. Vi kan skjuta till 14 miljarder kronor och genomföra paketet som avtalat. Ett paket där Västlänken lyfts ut skulle få en nota i storleksordningen 12 miljarder kronor. Avbryter vi paketet helt tappar vi inte bara två älvförbindelser (och mycket annat), utan får också ersätta de parter som redan lagt ut pengar. Upp till 10 miljarder kronor får vi räkna med för det uteblivna kalaset. Beroende på hur vi gör, så får göteborgarna betala 10 – 14 miljarder för att bli av med trängselskatten.

De partier och debattörer som menar att situationen är enkel att lösa är antingen naiva, eller så för de medvetet väljarna bakom ljuset. Som synes är det inte bara att plocka runt lite i paketet och få gröna siffror. Inte heller kan man basera hela sin strategi på att övriga parter skjuter till mer resurser än i gällande avtal — varför skulle de göra det? Att det ser ut på det här sättet är något politikerna borde ha lyft innan folkomröstningen, men det är en bister sanning som man ogärna tar i, speciellt i en valrörelse.

Som sagt, politikerna i Göteborg har ingen lätt väg framför sig.

/Sören Jensen

Detta inlägg publicerades i Aktuellt och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Västsvenska paketets framtid

 1. Sören skriver:

  För att tidigare ha avfärdat oss som ”obetydliga”, så verkar Vägvalet ha anmärkningsvärt hård koll på vilka vi är och vad vi sysslar med. Så pass att våra inlägg föräras egna trådar på deras Facebook-sidor, skapade av deras partiföreträdare. Får väl passa på att kommentera några av kommentarerna kring mina kommentarer …

  Bengt G T Hansves‎ (Vägvalet)

  ””Hobbyekonomerna” hos JA-sidan har talat och tar som vanligt INTE upp det faktum att staten bara INTE kan negligera rikets andra stad största exporthamn o logistiska port mot världen pengar!”

  Nej, av den enkla anledningen att det inte var, och inte är, aktuellt. Medan de övriga storstadsregionerna fått infrastruktursatsningar genom medfinansiering har Göteborg blivit utan.
  Det är inte seriöst att bygga sin poltik på förutsättning att andra glatt hostar upp pengar när man själv är för snål, när allt talar för att den dörren är stängd och reglad.

  Och var står egentligen Vägvalet, är det Västlänken i sig eller medfinansieringen av densamma som är problemet? Minst sagt blandade signaler när partiföreträdare höjer Västsvenska paketets nödvändighet för rikets andra stad samtidigt som man inför valet menar att invånarna ska rösta nej till det samma.

  I.S.

  ”Att de fortsätter i samma stil är väl ett bevis för att de är antidemokratiska.”

  Det här är typisk kommentar från Vägvalets väljare: tycker du inte som oss är du antidemokratisk. Likheten med Sverigedemokraternas retorik är slående, man tar sig ensamrätt till det demokratiska samtalet.

  Sorry, men jag kommer fortsätta ha och uttrycka mina åsikter. Hur mycket det än är besvärande för er.

  B.T.

  ”tar man då bort en ineffektiv olönsam VL så borde ju både finansiering och problemen vara lösta då man faktiskt kan se till att befintlig kollektivtrafik kan effektiviseras och göras till ett hållbart alternativ”

  Till att börja med, kan vi ge upp myten om att Västlänken är olönsam? Trafikverkets konstaterar på sitt byråkratspråk att den är samhällsekonomisk motiverad. Någon annan professionell bedömning existerar inte. För det andra, det är bra om man läser ett inlägg innan man kommentar samma inlägg. Som framgår är det inte möjligt att plocka runt bland åtgärderna och samtidigt räkna in nuvarande pakets finansiering. Det går inte att äta kakan och ha den kvar, som det brukar heta.

  A.B.

  ”Han tänker inte på att om man tar bort västlänken sparar man 25 miljader (minst)0ch behöver inte tänka på andra kostanader.”

  Samma kommentar som ovan. Nej, man ”sparar” inte massa pengar. Man kan minska kostnaderna, men då minskar också finansieringen. Kakan; äta eller ha kvar?

  N.G.

  ”Slutledningen är alltid i alla budgetar att man tar först bort det olönsamma om man inte har pengar = västlänken”

  Samma svar igen; tar du bort saker så förlorar du också finansiering från de som vill ha saker. Tillbaka till kakan.

  • Hansson skriver:

   Intressant att de kallar er för”hobbyekonomer” med tanke på deras egna ekonomiska räkneövningar… 🙂

Kommentarer är stängda.