Vad får ett nej kosta

Vad händer egentligen om det blir ett nej i folkomröstningen? Vi har hört många versioner vid det här laget, alla tycks ha sig egen tolkning av vad ett nej betyder. Vi hör också en del politiker ställa krav på andra politiker; hur tänker ni agera vid ett nej. Det är en felformulerad fråga, är det en fråga som politiker och andra borde ställa sig så är det denna;

Vad får ett nej kosta?

Såväl trängselskatten i sig som Västsvenska Paketet är en förhandlad kompromiss där de ingående parterna har rätt olika uppfattningar om saker och ting. Det handlar dels om de politiska partierna i Göteborg, men för paketet också de olika avtalsparterna i form av stat, regioner och berörda kommuner. Det är en snårig skog att navigera i, och vi kan bara spekulera i hur de olika parterna ställer sig om och när nya överläggningar blir aktuella. Eftersom det redan finns ett avtal räcker det med att en part säger nej så fortsätter det avtalet att gälla. Det ger Göteborg en dålig förhandlingsposition gentemot övriga. Vi kan titta på några scenarior och vilka problem de medför.

Annan finansiering

Tas trängselskatten bort så försvinner en stor del av Västsvenska Paketets finansiering. En möjlig lösning är att ersätta den finansieringen med andra intäkter. Att de andra parterna skulle skjuta till medel kan vi utesluta, det blir i så fall Göteborg som för stå för notan. Merparten av trängselskattens inkomstbortfall kan bara täckas genom att höja kommunalskatten. Skatten skulle behöva höjas 85 öre vilket motsvarar ungefär 200 kronor/månad för en medelinkomsttagare. Eller ungefär tre gånger så mycket som man betalar i trängselskatt i snitt.

Den här lösningen har goda chanser att accepteras av de andra parterna, men är politiskt svår att genomföra i Göteborg. Framförallt för allianspartierna och Vägvalet, vilka vill sänka skatterna, blir det svårt att förorda en skattehöjning.

Ensidigt upphävande

Åtminstone i teorin kan Göteborg ta bort trängselskatten utan att omförhandla med de övriga parterna, eftersom trängselskatten är ett villkor för att avtalet ska gälla. Då faller Västsvenska Paketet i sin helhet; Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron står utan finansiering.

Dock innebär det att Göteborg förlorar mer än de 1,25 miljarder kronor man investerat, redan idag är utgifterna rejält högre än så. Bryter Göteborg avtalet kommer de andra parterna kräva tillbaka sina insatser, vilket då göteborgarna får stå för. En kommunal skattehöjning, återigen. Dessutom skulle förtroendet för Göteborg som samarbetspartner vara förbrukat för lång tid framöver. Göteborgarna blir stående med halvklara byggen, två älvförbindelser mindre, och en rejäl skuld.

I praktiken är det här scenariot osannolikt. Formellt sätt äger inte Göteborg frågan om trängselskatt, utan kommunpolitikerna ber regeringen komma med ett lagförslag. Normen är att regering och riksdag följer kommunens önskemål i den här typen av frågor, men i det här scenariot kommer sannolikt regeringen kräva att Göteborg löser sina mellanhavande med övriga parter innan de går vidare.

Omförhandling av åtgärder i Västsvenska Paketet

Flera debattörer menar att man kan ta bort eller ersätta åtgärder som ingår, och på så sätt minska kostnaderna. Sanningen är att den lösningen nog är besvärligast av alla. Börjar man möblera om i paketet, så kommer såväl partier som finansiärer omvärdera sitt stöd beroende på vad som ingår. Det är direkt oärligt att antyda att Göteborgs politiker har en summa pengar de kan göra vad de vill med.

Problemen börjar redan i den lokala politiken. Västsvenska Paketet är en kompromisslösning. Skulle både trängselskatten och Västlänken tas bort så kommer de mer miljöorienterade partierna kräva att även Marieholmstunneln tas bort. Den i sin tur är av stor betydelse för allianspartiernas stöd. Paketet riskerar att snabbt reduceras till en Hisingsbro och inte så mycket mer.

Parterna som bidrar med finansiering gör det så klart utefter vad just de ser för nytta med ingående åtgärder. Staten bidrar med hälften, med politiskt öronmärkta resurser. Signalerna från Stockholm är att om paketet äventyras så kommer finansieringen skickas tillbaka i ordinarie budget, där då Göteborg får konkurrera om pengarna med andra regioner och kommuner i landet. Vi har legat dåligt till innan, så det kan ta många år innan vi får ett erbjudande igen.

Skulle ändå staten stå kvar enligt gällande villkor, så är deras bidrag direkt beroende på åtgärdernas kostnad. Skulle vi exempelvis ta bort Västlänken, så minskar statens bidrag med 10 miljarder kronor. På samma sätt kommer regionerna omvärdera sina insatser, att exempelvis Region Halland skulle bidra till ett paket där Västlänken inte ingår är uteslutet. Naturligtvis försvinner även finansieringen via markvärdesökningar orsakade av Västlänken om inte Västlänken skulle ingå. Om bara Göteborg kvarstår av medfinansiärerna med sina 1,25 miljarder har vi 2,5 miljarder kvar att spela med efter att staten bidragit med sin hälft. Det räcker inte långt.

I praktiken riskerar det här scenariot att blir snarlikt det ovan, där motparter kräver pengarna tillbaka för påbörjade åtgärder som inte slutförs och vi får betala väldigt mycket för väldigt lite.

Än så länge har inte något parti eller någon debattör kunnat presentera ett trovärdigt upplägg på ett alternativt paket. De så kallade alternativ vi sett innebär att man plockat runt innehållet efter tycke och smak men samtidigt förlitar sig på Västsvenska Paketets finansiering i sin nuvarande form. Det förhållningssättet är djupt oärligt mot väljarna, det är helt enkelt inte genomförbart. Ett seriöst motförslag måste bygga på en analys av hur man uppnår full finansiering och ett brett politiskt stöd, och några sådana förslag har vi inte sett röken av.

Behålla trängselskatten

Den enklaste lösningen är så klart att behålla trängselskatten oavsett folkomröstningens resultat. Men att gå emot ett tydligt nej-resultat leder oundvikligen till en omfattande svekdebatt, och kommer spä på såväl politikerföraktet som polariseringen i samhällsdebatten. För politikerna är detta något av ett mardrömsscenario, något som riskerar att försvåra stadens utveckling flera år framåt. Samtidigt är det med all sannolikhet det här alternativet som kommer besannas vid ett nej-resultat, inte för att man tycker det är en bra lösning utan för att alla andra lösningar är ogenomförbara och/eller ännu sämre.

Fråga din lokala politiker

Nästa gång du hör en politiker från Vägvalet påstå att de tänker respektera folkomröstningens utfall, ställ då den naturliga motfrågan: till vilket pris som helst?

Även de partier och andra intressen som är motståndare till trängselskatten och/eller Västsvenska Paketet har en smärtgräns. Frågan är var den gränsen går. Är de beredda att förorda en skattehöjning, och i så fall hur hög? Är de bekväma med att bryta avtalet, oavsett konsekvenser? Är de redo att riskera samtliga åtgärder som ingår enbart för att slippa en åtgärd de ogillar? Det här är mycket mer relevanta frågor än huruvida man tänker respektera resultatet eller inte. Att svara på de här frågorna, och agera därefter, är att ta ansvar. Det är dags att ta det ansvaret.

/Sören Jensen

Detta inlägg publicerades i Trängselskatt och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till Vad får ett nej kosta

 1. Hansson skriver:

  Joakim Rosdahl har nu uppgraderat ert svar på hans artikel från generalangrepp till hatartikel, läs här http://www.gbgpolitik.se/dramatisk-trafikokning-i-augusti/

 2. leif nielsen skriver:

  Trafiken har väl ökat från 2013 till 2014, han har väl inte fel i sak eller?

  • Sören skriver:

   Så längt stämmer det. Men att försöka dra slutsatser av trängselskattens effekter genom att jämför två år med trängselskatt är ju bara korkat. Man måste naturligtvis jämför perioder med respektive utan trängselskatt för att kunna dra några slutsatser. Sedan får vi inte glömma att trafiken ökar ungefär 2% per år, så man skulle behöva kompensera in det värdet när man jämför över olika år.

  • Hansson skriver:

   Han ”glömde” att jämföra med 2012 och då har trafiken fortfarande minskat, även 2014!

 3. leif nielsen skriver:

  Läste just Kia Andreassons blogg på GP Citat, när västlänken är på plats börjar vi bygga spårtrafik till Eriksberg och Backa. Alltså skall vi på Hisingen vänta i 12 år på att få en vettig kollektivtrafik, den del av staden som växer mest..Har du lurat mig Sören? gissa om jag tänker rösta nej.

  • Sören skriver:

   Det citatet avser pendeltågsnätet. Första steget är att bygga ut Bohusbanan till pendeltågsstandard, med stationsläge Brunnsbo/Backa. Man har också förberett Västlänken för att kunna grenas av mot Lindholmen/Eriksberg och vidare västerut.

   Spårvagnslänkarna Backa och N:a Älvstranden kan bli klara långt tidgare än så. Miljöpartiet har redan erbjudit sig skjuta till statliga pengar om de kommer i regering.

   Att du tänker rösta nej framgick för länge sedan. Inte för att nej ger dig några satsningar på Hisingen, men jag antar att det är av underordnad betydelse.

   • leif nielsen skriver:

    Det är otroligt att du kan veta hur jag tänker rösta när jag inte vet själv, jag ifrågasätter för att informera mig. Alla har inte alla svar som du tydligen har!

    • Sören skriver:

     Formuleringar som ”det tråkiga är att trängselskatten är orättvis ” och ”jag hade gärna betalat trängselskatt men det är ingen trängselskatt” gör att man lätt drar den slutsatsen. Men jag erkänner att jag kan ha dragit lite för snabba slutsatser, och du kan ju faktiskt ha ändrat dig längst vägen. Många har ju gjort det.

     • leif nielsen skriver:

      Jag tycker fortfarande att trängselskatten ibland slår fel, men om det ändras till det bättre (Backa) så tar jag mig en extra funderare. Om du kommer ihåg så ändrade jag mig om Gårda

  • Hansson skriver:

   Jag antar du menar denna artikel http://blogg.gp.se/politik/2014/09/11/vastlanken-ger-stora-klimatvinster/

   Västlänken ger en fantastisk koppling till de nya spårvagnarna till Eriksberg och Backa via den nya stationen Västlänken/centralen. Bygget av spårvagnarna på Hisingen är inte hårt knutet till bygge av Västlänken. De får dock en stor ökning av nyttan tack vare Västlänken.

   Så sent som idag så hörde jag någon tro att bygge kunde starta redan 2016. Kanske var de något optimistiska men de kan definitivt vara klara före Västlänken är klar. Det är ett relativt enkelt bygge och i markplan.

   Pratar vi pendeltåg så har vi sträckan till Särö, som Kia pratade om. Utbyggd Bohusbana med station i Brunnsbo, gemensam med den nya spårvägslinjer är också möjlig. Bestämmer man sig relativt tidigt så är det möjligt att bygga bubbelpool för pendeltåg till Brunnsbo parallellt med byggare av spårväg till Backa via Brunnsbo. Det blir en väldigt.kort sträcka dubbelspår eftersom Hamnbanan är beslutad att byggas dubbelspårig och det bara är sträckan från Hamnbanan till Brunnsbo som vi pratar om här!

   Pendeltåg till Torslanda via Hamnbanan och Volvo!

 4. leif nielsen skriver:

  Jag hade faktiskt tänkt rösta ja men då ni tycker att tunneln under stan är viktigare än att hela stan funkar så blir jag tveksam. Läs inte in så mycket för att någon ofrågasätter.

  • Hansson skriver:

   Västlänken är förutsättningen för framtidens kollektivtrafik in mot Göteborg av stor vikt både för de som pendlar med tåg men även för de som fortsätter att åka bil!

   Att stan kommer att fungera både under tiden man bygger Västlänken och efteråt när den trafikeras är en självklarhet.

  • carlbellinder skriver:

   Hej Leif! Omröstningen handlar enbart om trängselskatten. Västlänken kommer att byggas oavsett resultatet eftersom de andra parterna står fast vid avtalet. Det handlar alltså enbart om hur paketet ska finansieras. Se t.ex. http://www.gp.se/nyheter/val2014/val/1.2487473–vastlanken-kvar-aven-vid-ett-nej-

 5. jonas skriver:

  Trängselskatten som sytem är viktigare än Västlänken Haga-Korsvägen som dragning tycker jag. Sedan är det absout nödvändigt att förbättra kapaciteten på järnvägen genom Göteborg och jag har inte sett något bättre förslag . Men kommer det en genial lösning så är det klart att man ska ändra sig.

Kommentarer är stängda.