Men jag kör ju inte bil…?

”Trängselskatten berör inte mig, jag har eller kör ju inte bil. Jag har inte ens körkort.”

Det är bland unga i min egen ålder ~25 år ett väldigt vanligt argumentet. Jag menar att det är en missuppfattning, som framförallt bygger på tron om att bara för att jag inte gör någonting, i detta fall kör bil, så påverkar det inte mig. Ingenting kunde faktiskt vara mer fel.

Trängselskatten påverkar alla fast på olika sätt. Bilföraren påverkar den så att denne får kortare körtid till sitt jobb. Den påverkar kollektivtrafikresenären på så sätt att denne kommer fram snabbare till studier. Det påverkar barnet som leker i trädgården för att denne slipper avgaser till följd av köer och för mycket bilar. Det påverkar alla i Göteborg för att transporter kommer fram snabbare (bra för ekonomin), folk reser mer kollektivt (bra för miljön och hälsan), folk åker mindre bil (mindre avgaser). Jag åker extremt sällan bil men jag jobbar i nuläget nästan dygnet runt för ett JA till trängselskatt. Varför? För att det påverkar mig, det påverkar dig, det påverkar Göteborg och det påverkar kommande generationer.

Jag använder väldigt sällan sjukvård. Jag har sökt vård ett fåtal gånger och då har det varit väldigt simpla ingrepp. Trots detta har jag åsikter om sjukvården, jag tycker att den ska fungera bra och att sjuksköterskor ska ha bättre arbetsvillkor. Varför? För att även om det inte påverkar mig i direkt mening kanske det påverkar min granne, min stad, mitt land och i slutändan mig själv. Människor mår bättre, de kan jobba och dör inte i förtid.

På samma sätt tycker jag saker om trängselskatten. Jag påverkas inte i direkt mening men jag påverkas indirekt, som i väldigt många andra frågor. Samhället består inte av oberoende öar. Allt hänger ihop och samverkar. Mindre utsläpp, bättre miljö, kortare köer och bättre kollektivtrafik påverkar dig positivt, oavsett vad du tror. Det är ett faktum.

Så frågan du måste ställa dig om du kanske inte kör så mycket bil är: Ska jag skita i att rösta i folkomröstningen för att jag inte betalar trängselskatt eller ska jag rösta JA för miljön, för bättre kollektivtrafik, för bättre luft och för att jag älskar Göteborg?

/Gabriel Lindh

Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Svar på tal, Trängselskatt och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

30 kommentarer till Men jag kör ju inte bil…?

 1. Bengt skriver:

  Du får gärna verifiera o exemplifiera HUR det hänger ihop med dina påståenden!

  För du vet väl om att trängselskatten BÅDE skall ”minska trafiken” och ge pengar till investeringar i infrastruktur som ytterst få har nytta utav Exv en tågtunnel till Haga

  Minskar trafiken ”för mycket” blir det inte några pengar… Två mål som är oförenliga helt enkelt! 🙂

  • Sören skriver:

   Är de verkligen oförenliga? Vi ser ju nu hur trafiken har minskat, luften blivit bättre och vi fått in pengar till Västsvenska paketet. Det är ingen som förväntat sig att biltrafiken skulle upphöra helt.

  • Hansson skriver:

   Ja, detbännu en balansgång. Nivån på trängselskatten är satt för att nå en.viss effekt, och den når man också. Skulle priset varit högre så skulle även minskningen varit större och det skulle antagligen ha gett mindre intäkter än dagens nivå på trängselskatten och trafikvolym. Det är en balansgång vilken nivå man skall lägga sig på.

   Samtidigt är det så att om färre åker bil så ökar också framkomligheten. Det gör att bilisterna fortsätter att köra ”eftersom man kommer fram så mycket snabbare nu”. Balansgången fortsätter på så vis och biltrafiken svänger in mot en viss och stabil nivå.

 2. jonas skriver:

  Det är en marknadslösning, med rätt prissättning så kommer utbudet av den efterfrågade nyttigheten (vägutrymme) balansera efterfrågan. Den optimala prissättningen är att vi har en gott utnyttjande av väginvesteringarna med en god framkomlighet för de som betalar för det. Sedan kompliceras frågan av prissättningen av miljön som gör att prissättningen kanske bör vara något högre än för att optimera framkomlighet och utnyttjande.

  • Mårten Hulterström skriver:

   Hur blir det då med kollektivtrafiken? Skall vi se till att det blir marknadsekonomi där också så att vi bara har den kollektivtrafik som de som använder kollektivtrafiken vill betala för? Hur blir det med Västlänken om de som skall åka i den får ta kostnaden? Du glömmer dessutom att vägarna är betalda av alla oss som betalat skatt. Vi som får betala för att använda dem har redan betalt för att bygga dem och underhålla dem. Trängselskatt har inte något med marknadsekonomi att göra!

   • jonas skriver:

    Du har redan fått bra svar från Sören på en del av dina frågor längre ned. Men vad gäller differentierade avgifter för att styra utnyttjandet av infrastruktur så har vi det redan på järnvägen både vad gäller banavgifter och i fjärrtrafikens biljettpriser. Västtrafik har det inte i nuläget, men jag skulle tycka det vore rimligt att ta ut ett högre pris under rusningstid även där.

 3. Dag Jacobsson skriver:

  Hela din artikel genomsyras av att du ser en massa fördelar med trängselskatt. Det kommer in pengar och vi förbättrar miljön etc. Enligt min mening ser du för kortsiktigt. De pengarna som kommer in för trängselskatten skall främst användas för en biltunnel, enbilbro och Västlänken, alltså infrastruktur för att öka biltrafiken. På vilket sätt förbättrar dessa satsningar miljön? Tunneln och bron hade dock lika väl kunnat finansieras med den vanliga statliga skatten som alltid har gjorts tidigare, pga att infrastruktur ansetts vara av nationellt intresse. Anledningen till att politikerna hittat på trängselskatt stavas Västlänken. Denna anses nödvändig eftersom Göteborg måste växa. Det övergripande målet är alltså tillväxt genom att fler människor skall åka till Göteborg från kranskommuner för att jobba. På vilket sätt förbättrar detta miljön och trängseln i Göteborg? Mitt resonemang bevisar att syftet med trängselskatten är ett och inget annat, nämligen att finansiera infrastruktur via skattepengar, Eftersom en höjd kommunalskatt ansetts omöjligt har man hittat på trängselskatt. Och då kommer man till frågan varför Göteborgare (och Stockholmare) skall betala högre skatt än övriga medborgare som får infrastruktur betald via statlig skatt.

  • Sören skriver:

   Om vi börjar med vad Västsvenska paketet innehåller, så är det mestadels satsningar på kollektivtrafik. Utöver Västlänken en station i Gamlestaden, bussfiler, och en hel del annat.
   Hisingsbron måste byggas om, men med det nya förslaget får bilen mindre plats. Man hade så klart kunnat tänka sig att slopa bilfilerna helt, men jag tror inte göteborgarna är riktigt redo för det ännu …
   Så i slutändan är det Marieholmstunneln som sticker ut. Den förväntas plocka upp trafik som ska till/från Hisingen och österut, trafik som idag måste ta sig in mer centralt för att komma över älven. Miljöeffekten förväntas bli +/- 0.

   Några statliga infrastrukturpengar har inte varit aktuella för Göteborg på lång tid. Utan medfinansiering hade vi fått stå utan ett bra tag framöver. Man kan tycka vad man vill om medfinansieringen, men det är så det ser ut idag. De flesta ingående projekten är av lokal/regional natur och hade på sin höjd fått mindre bidrag från staten. Västlänken är det enda delprojektet som är av solklart nationallt intresse.

   Trängselskatten har som uttalat syfte att minska biltrafik, trängsel och förbättra miljö. Jag kan tycka det är lite olyckligt att man påförde ett krav på intäkt då det ger utrymme för allehanda medvetena eller omedvetena missförstånd om vad avsikterna är. Reguljära skattehöjningar minskar inte trafiken. Göteborgare och Stockholmare betalar inte högre skatt, de som ”drabbas” av trängselskatten är de bilister som väljer att köra bil på en viss sträcka/tid där det råder stora trängsel-/miljöproblem.

   • Dag Jacobsson skriver:

    Jag tycker nog inte man kan kalla Västlänken för en kollektivtrafiksatsning, och det är ju den som kostar mest. Syftet med Västlänken är ju att fler människor skall åka hit för att jobba. Fler människor innebär ännu större krav på kollektivtrafiken. Jag har svårt att inse hur kollektivtrafiken som idag går på knäna, skall kunna bli bättre av att fler människor kommer hit.
    Du skriver att Västlänken är det enda delprojektet som är av nationellt intresse. Återigen, det är ju Västlänken som kostar mest. Varför skall då inte staten betala den. Bron hade vi ju klarat att betala själva ändå.
    Syftet är som jag kan se det, ett enda. Att finansiera infrastruktur som till största delen (Västlänken) borde finansierats av staten. Att då påstå att trängselskatten inte är en skattehöjning för Göteborgare?

    • Sören skriver:

     Pendeltåg är inte kollektivtrafik menar du?
     Lite kort har Västlänken två syften: Att öka kapaciteten på järnvägsnätet i Göteborg, vilket är överlastat idag. Det handlar inte bara om pendeltåg, utan även fjärr- och godståg. Det krävs för Hamnbanan, Boråsbanan m.m. Detta är statens intresse i projektet.
     Det andra syftet är att få folk att åka kollektivt i större utsträckning. Det åstadkommer man med kortare restider, färre byten och nya bytespunkter i attraktiva lägen. Det är Göteborgs, Västra Götaland och Hallands intresse i projektet.

     Både statens och regionernas insats i paketet är alltså helt avhängiga Västlänken. Och utan medfinansiering hade vi inte fått ett öre, tyvärr.
     Lustigt nog drabbar den där ”skattehöjningen” bara de 40% av stadens hushåll som har bil, och väljer att ta bilen inom vissa områden under vissa tider.

     • Dag Jacobsson skriver:

      Pendeltåg kanske är kollektivtrafik.men Västlänken är inte en satsning som kommer att göra att Göteborgare kommer fram snabbare med buu/spårvagn till sina arbeten. Dessutom finns det alternativ till Västlänken. London har åtta säckstationer som fungerar utmärkt. Niu är det ju så att bilägare också är människor som även är skattebetalare (som betalar mer skatt än andra även utan trängselskatt). Frågan är varför bilägare i Göteborg och Stockholm ska betala mer skatt än bilägare i andra städer i Sverige.

     • Hansson skriver:

      Nej, det finns inte bättre alternativ än Västlänken.

      London har 8 stationer som du skrev men Göteborg har bara en. Med Västlänken så får Göteborg tre genomgångsstationer. London bygger för övrigt en tunnel för att knyta ihop sina säckstationer. Nej, det fungerar inte med säckstationer för London heller.

    • Sören skriver:

     Jo, Västlänken leder till en del förbättringar. Med fler byetspunkter i centrum så blir den intressant även för resor inom kommunen. Genom att sprida ut resandet på flera stationer minskar den belastningen på lokal kollektivtrafik. Om fler pendelresenärer tar tåg istället för bil minskar belastningen på vägarna och alla kommer fortfarande fram.

     London håller för övrigt på att bygga sin egen ”Västlänk”, eftersom systemet med flera isolerade stationer fungerar riktigt dåligt. Det finns gott om exempel på städer med säckstation som gör liknande vad vi nu ska göra i Göteborg.

 4. leif nielsen skriver:

  Alltså Sören Väljer att köra bil på en viss sträcka / tid. Problemet är att alla inte kan välja. Ingen fungerande kollektivtrafik och fasta arbetstider. Hur gör man då?

  • Sören skriver:

   Upplever man att det inte finns några andra alternativ, så får man väl göra som alla som är hänvisade till kollektivtrafiken: Betala för sig.

   • Mårten Hulterström skriver:

    De som använder kollektivtrafiken gör det med en kraftig subvention från de som inte använder kollektivtrafiken. Det finns ingen som använder kollektivtrafik i Göteborg som ”betalar för sig”. Jag tycker du svarat rätt intelligent på en del ifrågasättanden här på din blogg. Men här trampade du rakt i klaveret.

 5. Pingback: Fraternitas.

 6. leif nielsen skriver:

  Skillnaden är att kollektivtrafiken är subventionerad, det andra alternativet är att straffskattas för att du vill sköta ditt jobb?

  • Fraternitas skriver:

   Biltrafik är också subventionerad. Inget trafikslag, utom bilen på landet, bär sina egna kostnader.

   • Mårten Hulterström skriver:

    Ursäkta men vem bär kostnaderna för trafikslagen då? Vad har du för stöd för detta påstående?

    • Sören skriver:

     Resultaten beror lite på i vilken utsträckning man räknar in indirekta kostnader som t.ex. hälsoeffekter, men trafikforskningen är tämlig enig om att bil i landsbygd betalar sina kostnader men inte bil i stadsbebyggelse. Anledningen är trängsel, en större koncentration av trafik, och fler som drabbas av de negativa konsekvenserna. Exempelvis Jan Nilsson på VTI menar att kostnaden för bil behöver öka 16%.

 7. leif nielsen skriver:

  På vilket sätt är biltrafiken subventionerad, har du hört talas om vägtrafikskatt, skatt och moms på bränslet. Jesus….

  • Hansson skriver:

   Det byggs och underhålls en väldig mängd av vägar. Sedan tillkommer skador på människor, fordon och miljö etc. etc. som är förorsakade av bilismen.

   • Mårten Hulterström skriver:

    O, ja. Och nu skall vi betala för att köra på vägar som vi redan betalat med skatt som tagits ut tidigare. Snyggt! Om de som skall använda Västlänken fick betala kostnaden för Västlänken (enligt en vanlig investeringskalkyl) så hade ingen kommit på tanken att bygga Västlänken. Det som gör att det alls går att fundera över att bygga något så ineffektivt är att de som bestämmer att det skall byggas är andra än de som får betala, läs gärna Christer Lövkvists genomgång av projektet på i GP.

    • Sören skriver:

     Som bilist betalar du för att påverkar miljö och tar mer plats i relation till andra trafikslag. Ett styrinstrument, helt enkelt, ungefär som andra miljöskatter, tobaks- och alkoholskatt.

 8. leif nielsen skriver:

  Just till underhåll ska vägtrafikskatten användas. Om nu skatt skall användas till underhåll så..cykelskatt, gångskatt. Det var en som skadade vårt hus med taggar så…kladdskatt kanske.

 9. Hansson skriver:

  Detta skulle egentligen vara en kommentar på sidan
  https://jatrangselskatt.se/2014/08/20/har-ar-de-bekvama-siffrorna-vi-vill-prata-om/
  men där tycks det inte gå att skriva kommentarer. kanske någon kan fixa och flytta kommentaren?
  /Tack på förhand

  Joakim Rosdahl svarar på bloggposten i en ny post http://www.gbgpolitik.se/bemoter-jatrangselskatts-tresidiga-generalangrepp-pa-mig/
  Han har fortfarande inte förstått vad kritiken gick ut på.

Kommentarer är stängda.