Vägvalets yrkande innebär att de vill köra över folkomröstningen!

StationBacka

Att vägvalet är ett parti som inte sätter invånarinflytande högst på dagordningen blev tydligt på kommunfullmäktige den 8 maj. Deras taktik för att slå undan benen för en levande stad med en bra balans för bilar, kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister blev också tydlig.

Vad var det som hände egentligen på fullmäktige den 8 maj. Jag satt och följde debatten via webben. Där var en lång diskussion kring sprututbytesprogram där många engagerade och pålästa ledamöter yttrade sig i en fråga som inte är helt enkel. Den är inte ens enkel att placera in i ett politikområde. Jag är djupt tacksam för att vi har människor som orkar och vågar ta ställning i så många olika och komplexa frågor. Frågor som dessutom saknar tydligt rätt eller fel. Mest tacksam är jag för den människosyn som genomsyrade både de som var för och emot. En människosyn som vittnade om att de vill skapa ett bra Göteborg och en bra vardag även för de människor som sitter fast i ett tungt missbruk.

Vägvalets nej till förändring

Men lite senare övergick denna tacksamhet till något helt annat. Då kom punkten om förändringar i Trängselskattesystemet. Här kommer rävspel, dolda agendor och dubbla måttstockar in i bilden.

Det finns ett utbrett missnöje med placeringar av vissa betalstationer. Mot bakgrund av detta missnöje har man genomfört en utredning kring situationen i Backa. Vis av erfarenhet att människor vill vara med och tycka och konstruktivt bidra till att förbättra systemet så genomförs flera dialoger. Resultatet från dessa dialoger används som en del av underlaget till utredningen. Utredningen lade  fram ett antal förslag på vad som kan göras. Att genomföra denna utredning är inte på något sätt konstigt då justeringar i ett sådant här komplext system är nödvändigt. Och man har varit tydlig från början med att justeringar kommer göras efter hand när man kan se vilka effekter systemet ger. Detta arbetssätt följer sedvanlig process för verksamhetsutveckling enligt stegen planera, genomföra, följa upp, analysera och förbättra. Att kalla det populism att strukturerat arbeta med förbättringar blir märkligt.

Jag tar inte ställning till de olika förslagen men reagerar på något annat. Kommunstyrelsen förordar ett förslag som de anser är genomförbart. Men Vägvalet yrkar helt plötsligt på att fullmäktige ska hemställa till regeringen att de i riksdagen tar upp önskemål från Göteborg om att ta bort hela systemet. Hemställan tycker jag är ett svårfångat begrepp. Jag tolkar att hemställan är synonymt med att en underordnad part säger till överordnad part att ”gör detta nu för helvete”. Med andra ord om vi formellt hade kunnat ge ett uppdrag hade vi gjort det men nu hemställer vi istället.

Yrkandet från Vägvalet var hur som helst att Trängselskatten ska bort i sin helhet. Detta är ju i sig inget konstigt ställningstagande från Vägvalets sida. Vi vet att detta är deras vilja.  Men jag har tidigare trott att deras viktigaste fråga är att invånarna ska få mer att säga till om. De vill utmana den representativa demokratin. Själv är jag en stark anhängare av den representativa demokratin då jag är övertygad om att det är ett system som bäst tar tillvara svaga minoriteters rättigheter. Det är även ett system som gör det möjligt att driva en långsiktigt hållbar politik som ser bortanför här och nu.

För mig är deras utspel helt obegripligt. Jag har försökt via twitter få svar från flera ledande personer inom partiet men möts av en tystnad. Inget ont i det, jag har förståelse för att de är mycket upptagna och inte kan lyssna på och besvara en enskild invånare.

Hur tolkar jag då deras utspel?

Folkomröstningen som de både initierat och varit så tydliga anhängare av ska helt plötsligt ersättas av ett fullmäktigebeslut. Här är jag och Vägvalet helt plötsligt helt överens om att denna typ av beslut är lämpliga att fattas av våra folkvalda.

De står för en ”allt eller inget linje”. Om det inte blir precis som de vill så sätter de sig i hörnet och surar. Här tänker jag att deras ingång i en eventuell omförhandling av Västsvenska paketet innebär att om vi inte får det precis som vi vill så går vi inte med på någon eftergift. Förhandling i min värld handlar om att ge så får man. De bästa politikerna kanske inte är de som sitter inne med den ”bästa” lösningen utan de som lyckas få till stånd en lösning. De bästa politikerna är de som inte gör det bästa till det möjligas fiende. Ett exempel på en bra lösning i denna definition blir då Västsvenska paketet.
Deras agenda har aldrig varit att utveckla Göteborg tillsammans med oss invånare. Deras agenda har varit att utveckla Göteborg tillsammans med dem som tycker som de själva. Inget nytt under solen alltså utan även Vägvalet har alltid varit och kommer alltid vara anhängare av den representativa demokratin.

Folkomröstningen har för dem aldrig egentligen handlat om trängselskatt. Utan deras linje bygger på att de inte vill att bil, kollektivtrafik, gångtrafikanter och cykel ska ha jämställd prioritet i infrastruktursatsningar. De anser helt enkelt att bilen bör behålla sin priviligierade särställning. Deras taktik är att få bort trängselskatten då den är en viktig pusselbit för att låta de olika trafikslagen utvecklas i balans.

Om de lyckas med detta så har de troligen också lyckats med att sätta käppar i hjulet för en attraktiv tät hållbar blandstad i regionens mitt och möjligheter till dubbelriktad pendling från de mindre kommunerna i regionen. De har även lyckats att behålla vår rättighet att sitta fast i bilköer då alltför få har kollektivtrafik som ett gott alternativ till bilen. Så lyd vägvalets uppmaning om att rösta klokt och eftertänksamt. Själv kommer jag lägga en röst för att hela regionen ska blir starkare och Göteborg ska fortsätta att utvecklas för att utgöra kärnan i denna region.

Själv tillhör jag bilkramardelen av befolkningen. Ber om lite överseende med detta, tänk på att jag är en vit medelklassman som inte gillar att köa när jag sitter i min bil. 😉

/Totte Staxäng

Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Trängselskatt och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

132 kommentarer till Vägvalets yrkande innebär att de vill köra över folkomröstningen!

 1. anders49 skriver:

  Jag hoppas att väljarna genomskådar politikernas oärliga rävspel. Detta förslag om lättnader för de boende i Backa är en ren bluff. Det är bara ett sätt att lura dem att rösta ja i folkomröstningen.

  Regeringen kommer inte att besluta i frågan innan omröstningen är klar och om de då fått ett JA så kan de skita i detta förslag. Det är bara ett nej i folkomröstningen som kan leda till lättnader för boende i Backa.

  Men ni antidemokrater vinklar till det till er fördel igen och gör allt ni kan för att förtala vägvalet..

  Ert förtal av vägvalet har ju så låg nivå att de känns onödigt att kommentera. Det saknar totalt relevans.

  Det viktiga är att vi får ut budskapet om politikernas ohederliga rävspel till alla boende i Backa så att de inte blir lurade att inte rösta NEJ.

  • janlenander skriver:

   Ja, vi måste få ut budskapet om hur ohederliga de politiska taktikerna i Vägvalet är till väljarna i Backa. De sunda vanliga partierna har i samarbete med medborgarna tagit fram ett utmärkt förslag som rättar till ett problem för Backaborna. Det är stora majoritet av de som bor i Backa som är beroende av bra kollektivtrafik så ett ja är det självklart bästa för dem.

   • anders49 skriver:

    Jan Leander har väl gjort sig känd för extrema åsikter. Han förtalar VV med stor energi.

   • anders49 skriver:

    Jan Leander har väl gjort sig känd för att ha lite extrema åsikter och hata vägvalet.Att hålla på och misstänkliggöra motståndarna på det sättet är lite sjukt.

   • janlenander skriver:

    Jaha, det är lite spännande att kallas extrem för mig som alltid tillhört politikens mittfåra.

    Att det skulle röra sig om förtal faller helt och hållet då allt jag hävdat om Vägvalet är sant. De avslöjar ju ständigt sitt egointresse och sin aggressivitet!

    http://janlenander.blogspot.se/2013/06/den-provocerande-lattedrickaren.html

    • anders49 skriver:

     Jan!

     Dina åsikter är extrema även om det inte är på en vänster – högerskala.

     • janlenander skriver:

      Jag är bilägare och tog den exempelvis till jobbet idag men åker också kollektivt. Jag är miljövän men anser att vi ofta blir tvungna att prioritera tillväxt och konkurrenskraft gentemot andra länder. När det gäller själva debatterandet undviker jag det hårda språkbruket men kan ibland bli provocerad till att vara lite snärtigt syrlig. Inte ens min negativa inställning till Vägvalet är speciellt extrem då en väldigt stor andel människor människor förfäras över felaktigheterna som produceras av detta parti.

      På vilken skala skulle jag vara extrem? Jag är väldigt nyfiken.

   • anders49 skriver:

    Jan Leander! Du tolkar om verkligheten så att svart blir vitt och vitt blir svart. Det är ju tack vare vägvalet som lyckats få sossarna att backa lite. Det är viktigt att era lögner inte får st oemotsagda. Sossarna backar ovilligt.

    • Sören skriver:

     Jag frågar igen: Vilka lögner? Du måste ha spammat säkert 100 inlägg nu, men du har inte lyckats prestera ett enda belägg för dina påståenden. Bara lösryckta anklaganden, påhopp på personer som inte tycker som du, och en rent bedrövlig demokratisyn.

     Fakta kvastår: 1) Vägvalet röstade EMOT lättander i Backa 2) Vägvalet visar redan på förhand att de INTE respekterar folkomröstningens utfall 3) Vägvalet agerar precis på det sätt de kritiserat övriga partier att göra, nämligen hantera frågan inom den representativa demokratiska processen.

     Det är dessa fakta blogginlägget handlar om. Vi granskar och kritiserar ett politiskt parti bland alla andra. Det måste de tåla, och det måste du respektera.

     • anders49 skriver:

      1.. Vägvalet röstade emot ett dåligt och inte genomtänkt förslag därför att man vill ha ett bättre. Det är helt logiskt. Men ni blåser upp detta på ett helt sjukt sätt för att försöka misstänkliggöra ert fiende. DDet är både simpelt och lågt. Vadf har ni gjort för Backaborna, Ni har bara motarbetat dem. Därmed blir det hyckleri också.

      2. Det är en knasig tolkning som ni gör. Men ni har agiterat för att politikerna inte skll tillåta oss att rösta. Där har vi ytterligare ett exempel på erat hyckleri.

      3. Detta påstående är också rent nonsens, Ni misstolar på ett rent sjukt sätt.

      Jag konstaterar att du inte har några riktiga fakta eller riktiga argument att komma med. Bara förtal och knasiga tolkningar-.

      Du har inga riktiga fakta att komma med.

      Däremot så har jag upp repat mängder av rena fakta som du inte ens ansträngt dig att besvara. Skall jag upprepa dem en gång till. Det börjar bli lite tjatigt nu..

      Var det vi eller ni som fick politikerna att backa?

      Varför lyckades politikerna inte få igenom lättnaderna före valet? Varför skall väljarna vänta till efter valet för att få reda på om de får dessa lättnader? Varför har politikerna valt en sådan lösning.

      Min slutsats blir ytterligare en gång att Backaborna måste rösta nej om de vill försäkra sig om att dessa lättnader skal införas..

      Att råda dem till att rösta för TS och lite på politikerna är förkastligt. Men det är precis det ni gör.

      Det är uppenbart att det är Vägvalet som bevakar Backabornas intressen. Ni försöker lura dem.

      Politikerna i det rödgröna blocket har skött detta på ett otroligt klantigt sätt. Men trots det försvarar ni dem.

      Har du några riktiga fakta att koma med? Jag har inte sett tillstymmelsen av några genomtänkta fakta från dig.

      Sören varför för du ned debatten på denna nivå.

     • anders49 skriver:

      Det blev några stav fel eftersom jag är trött. Jag kan posta en rättad version om du har svårt att förstå

    • Sören skriver:

     Jag förstår inte varför du måste blåsa upp frågan? Fakta är hur enkla som helst: Vägvalet röstade EMOT lättnader i Backa. De vare sig lyfte något av de andra förslagen, eller ställde sig bakom KD vilka ville utreda mer. De röstade emot, rätt och slätt. Tycker du det var rätt agerat, fine, men försök inte blanda ihop korten. Inget kommer ändra på det faktum att de röstade emot.

     • anders49 skriver:

      Jag anser att det är du som har svårt att förstå. Jag tror att det är omöjlig att förklara något för dig.

      Vägvalet röstade på ett korrekt sätt. De är de enda som bryr sig om de boende i Backa.

      Jag har förklarat varför jag tycker så och tänker inte upprepa det en gång till.

      Ni har alltid motarbetat Backabornas intressen och därför är det sjuk dubbelmoral när ni förvränger fakta och beskyller Vägvalet förmotarbeta deras intressen. Det är bara en sjuk lögn.

      Det är tack vare att vi fick igenom folkinitiativet som vi lyckas få politikerna att backa. Nu behöver vi Vägvalet för att försöka få en bra lösning på problemet.

      Ni motarbetar Backabornas intressen konsekvent.

      Jag har lite svårt att förklara enkla saker för dig. Jag tycker att detta är solklart och det borde inte behöva förklaras.

     • anders49 skriver:

      Nu är det inte jag som blåser upp något. Det är naturligt att man reagerar på en så sjuk och ologisk förtalskampanj som ni försöker starta för att misskreditera Vägvalet.

      Men eftersom ni är i stånd att kunna konstruera et så galet resonemang så är jag inte helt förvånad av att ni inte har tillräcklig intelligens för att förstå vad som är fel i er logik. Jag tror att det är lönlöst att försöka förklara men jag får överväga att komma tillbaka med en ingående förklaring som är så enkel att även en femåring kan förstå. Men det kräver nog ganska mycket pedagogik.

      Jag kan bara konstatera att ni är väldigt ivriga på att förtala vägvalet och att det är ett starkt motiv för er att blunda för fakta.

 2. anders49 skriver:

  Det ni gör är att ni vill hjälpa politikerna att lura väljarna i Backa. Det är väldigt simpelt och oärligt.

  • janlenander skriver:

   Jag tänker aldrig hjälpa politikerna i Vägvalet att lura väljarna i Backa.

   http://janlenander.blogspot.se/2014/05/askimsborna-pa-att-tur-att-bli-lurade.html

   • anders49 skriver:

    Tala om för väljarna i Backa att de måste rösta nej för att få några eftergifter från politikerna.. Allt annat är ohederligt.

   • janlenander skriver:

    Ditt påstående är ju en uppenbar felaktighet.

    De har ju just beslutat att göra eftergifter utan att något nej till trängselskatt.

    Både Johan Nyhus (s) och Jonas Ransgård (m) lyssnar och visar sitt engagemang i Backabornas situation.

    • anders49 skriver:

     Frågan skall avgöras av riksdagen efter valet. Då kan vi ha en helt annan regering. Om man inte förstår att detta utspel är ett försök att få Backaborna att rösta Ja eller avstå från att rösta så är man lättlurad. Kan Johan Nyhus verkligen lova något.

     Det har ju hela tiden hävdat att de inte äger frågan. Var det fel? Efter valet så har vi dessutom inte samma personer i kommunfullmäktige.

     Problemet med detta förslag är att det är dåligt och kan komma att överklagas.

     • janlenander skriver:

      När Johan Nyhus och Jonas Ransgård är överens och båda lovar så tror jag nog att vi kan räkna med att det genomförs oavsett valutgång. Förslaget är väl genomarbetat och exempelvis så är de administrativa rutinerna mm smidiga och smarta. Det är ett bra förslag.

      På vilken grund skulle detta förslag kunna överklagas?

     • anders49 skriver:

      The fick faktiskt in en bra poang när han påpekade det inkonsekventa i att sossarna först påstår att de inte äger frågan och sedan i princip påstår att de kan besluta i samma fråga..
      Ni skruvar och vinklar på alla fakta så att det blir absurt.

      1. Varför lyckades man inte införa lättnader innan valet? Jag anar en baktanke här?.

      2. Varför kommer man med ett förslag som diskriminerar andra komubinvånare?

      3. Varför kommer man med ett förslag som det blir lätt för regeringen att säga nej till? Det troliga är att detta förslag aldrig kommer att gå igenom men om vi vinner omröstningen så kommer de att få ett ännu bättre alternativ.

      4. Kommer verkligen detta förslag på lättnader att gå igenom om pressen på politikerna tas bort i om det blir ett JA i omröstningen? Detta förslag kommer att kritiseras eftersom det är orättvist och därför bör ett nytt förslag tas fram.

      5. Politikerna skulle ju kunna lova att Backaborna skall få lättnader i någon form. Men det har de inte gjort.

      6. Varför backade politikerna först efter att de blivit rädda för att Nej-sidan skulle vinna. Tidigare var de kallsinniga.

      7. Varför erkänner inte ni att ni motarbetat förbättringar bör Backaborna. Ni har gjort det men Vägvalet har verkat för förbättringar.

     • janlenander skriver:

      Jag har sedan länge varit förespråkare av mängder av förbättringar för Backa:

      1. Tätare turer kollektivtrafik, busskörfält, Brunnsbostation och Pendeltåg till Backa.
      2. Minska genomfartstrafiken som var stor även innan trängselskatten
      3. Ta bort skatten på lokalresorna

      Detta är en uppfattning som delas av de flesta partier utom Vägvalet. Att förslaget inte var 100% bra från början var helt naturligt och det planerades och har gjorts mängder av uppföljning för att söka saker som var fel. Att partierna letar en lösning för Backa är helt i enlighet med att problem skulle ågärdas och handlar inte ett enda dugg om att backa. De berörda stationerna är till för att hindra genomfart genom Backa och Backaborna ska inte åka igenom. Principen är alltså helt korrekt och inga diskrimineras.

 3. tottestax skriver:

  Hej Anders!
  Märk väl att jag inte pekar finger åt någon och säger hur de ska rösta. Avsikten med mitt inlägg är att påvisa att Vägvalets drivkraft inte är ökat invånarinflytande utan det är att få bort trängselskatten och att motarbeta en utveckling som innebär att infrastruktur för bilar, kollektivtrafik, cyklar och gående utvecklas i en balans.

  Det är tråkigt att du ser mig som en antidemokrat med det står dig givetvis fritt att tycka detta. Men var gärna lite mer konkret i vilka delar du menar att jag ägnar mig åt förtal. Förtal är allvarliga grejer och det vill jag inte syssla med. Så hjälp mig att förstå vilka delar av detta inlägg som innehåller förtal så kan jag se om jag borde uttrycka mig på ett annat sätt.

  Sedan delar vi uppenbart inte åsikten om att att system bör utvärderas och även förändras. Hur tänker du? Ska man inte arbeta med ständiga förbättringar om det riskerar att folk tycker det blir så bra att man ändrar uppfattning? Eller är det så att du idiotförklarar de som eventuellt ändrar sin åsikt efter dessa ändringar?

  Sedan är det väl ändå så att vid ett Ja i höstens omröstning så är väl chanserna stora att lättnader för boende i Backa kommer gå igenom. Sossarna har i alla fall förankrat detta hos sina representanter i Stockholm och jag har mycket svårt att tro att alliansen representanter kommer släppa igenom detta.

  I övrigt vill jag tacka så mycket för att du ger feedback på inlägget

  • anders49 skriver:

   Jag är inte intresserad av att bemöta din tramsiga kritik mot Vägvalet. Men jag tycker att det är viktigt att väljarna i Backa informeras om att de måste rösta nej i folkomröstningen om de vill få några lättnader. över huvud taget. Det är inte bra om de blir lurade. Om jasidan vinner i folkomröstningen så blir det inga lättnader för Backaborna. Det är viktigt att detta budskap når fram till dem.

   Rävspel, dolda agendor och dubbla måttstockar är sådant som de rödgröna i Göteborg håller på med..

   Det är ganska smart av politikerna här i Göteborg att säga att Backaborna kanske får dessa lättnader efter valet. Det är ju inte lokalpolitikerna som beslutar.. Det är riksdagen och de behöver inte bry sig om löften från lokala politiker. Vi vet inte ens hur regeringen ser ut i höst.

   Jag hoppas att Backaborna inser detta och röstar nej. Om de röstar JA så röstar de mot detta förslag. och då för det betala på samma sätt som idag.

   • tottestax skriver:

    Jag håller med dig på en punkt ”Vi vet inte ens hur regeringen ser ut i höst.”
    Trots detta faktum uppfattar jag att Vägvalet ger sken av att Västsvenska paketet går att omförhandla. Detta trots att vi inte vet vem förhandling skulle ske med och vi vet ännu mindre utfallet av denna förhandling. Jag berör detta i mitt blogginlägg med att en förhandling kan bara ske mellan parter som är beredda att förhandla, det vill säga både ge och ta. Min bild, särskilt efter VV yrkande i fullmäktige, är att Vägvalet inte är en konstruktiv part i en sådan förhandling.

    Det vi med säkerhet vet är vad vi har men vi har ingen aning om vad vi får. Utifrån detta faktum anser jag att var och en ska följa Vägvalets uppmaning att rösta klokt och eftertänksamt. Själv vet jag garanterat var jag lägger in röst.

    Sedan uppfattar jag inte om du har några invändningar mot blockinlägget i sig eller om du precis som vägvalet är mer driven av motstånd mot TS och en framtida infrastruktur där bilar, kollektivtrafik, gångtafikanter och cyklister utvecklas i balans. Invånarinflytandet kanske är underordnat detta?

   • janlenander skriver:

    Tacka för ditt sansade och trevlig tonläge Totte Staxäng. Det är rätt belysande när en kommentatör erkänner att han inte är beredd att diskutera sakfrågorna.

    • anders49 skriver:

     Jag diskuterar bara de sakfrågor som är intressanta i denna fråga. Inte ert tjafs.

 4. tottestax skriver:

  Felskrivning av mig. Jag tror även att alliansen representanter kommer släppa igenom detta ska det givetvis vara på slutet.

  • anders49 skriver:

   Jag tror att det är väldigt viktigt att gå ut och informera Backaborna om att detta bara är ett sätt att lura dem att inte rösta nej.

   • Hansson skriver:

    Utformningen av trängselskatten har justerats i Stockholm, så varför skulle den inte kunna justeras i Göteborg?

    • anders49 skriver:

     Hansson

     Nej-sidan har väl aldrig ifrågasatt att det inte går att justera och ändra i reglerna för trängselskatten..

     Det är ja-sidan som påstått att det är omöjligt.

 5. tottestax skriver:

  Jag håller med dig på en punkt ”Vi vet inte ens hur regeringen ser ut i höst.”
  Trots detta faktum uppfattar jag att Vägvalet ger sken av att Västsvenska paketet går att omförhandla. Detta trots att vi inte vet vem förhandling skulle ske med och vi vet ännu mindre utfallet av denna förhandling. Jag berör detta i mitt blogginlägg med att en förhandling kan bara ske mellan parter som är beredda att förhandla, det vill säga både ge och ta. Min bild, särskilt efter VV yrkande i fullmäktige, är att Vägvalet inte är en konstruktiv part i en sådan förhandling.

  Det vi med säkerhet vet är vad vi har men vi har ingen aning om vad vi får. Utifrån detta faktum anser jag att var och en ska följa Vägvalets uppmaning att rösta klokt och eftertänksamt. Själv vet jag garanterat var jag lägger in röst.

  Sedan uppfattar jag inte om du har några invändningar mot blockinlägget i sig eller om du precis som vägvalet är mer driven av motstånd mot TS och en framtida infrastruktur där bilar, kollektivtrafik, gångtafikanter och cyklister utvecklas i balans. Invånarinflytandet kanske är underordnat detta?

 6. anders49 skriver:

  Jag nöjer mig med att konstatera att du ger en nidbild av vad vägvalet vill och att det är bättre att läsa deras information om man vlii veta vad de tycker.

  Det viktiga i denna fråga är att avslöja att detta förslag kommer att behandlas först efter valet och att det innebär att det med all sannolikhet inte kommer att genomföras eftersom det är så dåligt genomtänkt. Jag misstänker att det är medvetet. Politikerna vet att detta aldrig ens kommer upp på dagordningen.

  Det är bara en valseger för Nej-sidan som kan tvinga fram eftergifter från politikernas sida. En valseger för jasidan skulle innebära att de kan strunta i Backabornas protester. Det är viktigt att Backaborna blir informerade om detta.

  • tottestax skriver:

   Vari ligger nidbilden?
   – Är det att vägvalet skulle strunta i en folkomröstning om de själva hade makten att fatta beslut om att ta bort trängselskatten?
   – Är det att vägvalet är ett parti som vill motarbeta att bilen förlorar sin prioriterade särställning i infrastruktursatsningar?
   – Att deras poltiska inriktning medveten vill bromsa in den urbanisering som pågår?

   Eller är det något annat som du anser vara en nidbild?

   • anders49 skriver:

    Bland annat det du skrv nu. Du debatterar på en så låg nivå att det inte blir något riktigt meningsutbyte. Det du skriver är floskler. Har du någon riktig kritik att komma med.

    • tottestax skriver:

     Hur menar du att jag debatterar på en låg nivå?
     Jag kanske ska vända på frågan till dig istället

     På vilket sätt arbetar vägvalet för att få en balanserad utbyggnad av infrastrukturen. Har du någonsin sett något exempel där de faktiskt säger att bilen behöver ta ett steg bakåt till förmån för annat?

     Vägvalet har vid flera tillfällen uttalat att de inte vill se ett Göteborg som växer för fort, det är ett ställningstagande som partiet tydligt har. Det är inte kritik eller nidbild. Att jag tycker det är en dålig politik är en helt annan sak än nidbild. Det står varje väljare fritt att rösta på vad de anser är rätt. Men röstar man på Vägvalet så röstar man på en parti som inte tycker att poltikerna ska stimulera ett växande Göterborg som regionens kärna och satsningar som skapar större möjligheter för pendling och därmed en ökad arbetsmarknadsregion. Det är deras politik och gillar man den så ska man givetvis rösta på den. Själv tror jag att den ingången är förödande.

     Sedan är det så att mitt blogginlägg visar på att Vägvalet är inte intresserad av folkomröstning primärt, de är intresserade av att få bort TS. Det är min bestämdaste uppfattning och den vill jag förmedla till fler så var och en kan ta ställning och rösta utifrån det som de tror på.

     • anders49 skriver:

      Totte

      Du vinklar ju så sjukt, helt otroligt!

      Vägvalet vill inte att Göteborg skall växa till varje pris. Det är en bra inställning. Tillväxt till varje pris gagnar inte Göteborgarna.

      Vägvalet vill minska den absurda bilfientlighet som den ganska korkade politikern Kia Andreasson står för. Du beskriver det på sjukt sätt. det är vägvalet som vill ha en sund balans. Inte du eller Kia Andreasson.

      Vägvalet vill få bort TS och det är ingen hemlighet. Det blir lite korkat när du beskyller dem för det.

      De som verkligen försöker få folk att rösta tvärs emot vad de vill är de som skrämmer och hotar om påföljder om vi röstar fel.

      Nu försöker dessa skurkar inbilla de boende i Backa att de kommer att få lättnader om de bara röstar ja. Det är att föra dem bakom ljuset. De måste rösta nej för att kunna sätta press på politikerna. Detta måste självklara budskap måste vi få ut till dem. Det vore inte bra om politikerna lyckas dupera dem.

      Hur kan en politiker föreslå att kommunen skall få rätt att ta betalt för parkeringsplatser på privat mark. En sådan politiker bör sparkas omedelbart och inte få någon extremt hög pension. Men dessa MP politiker är väldigt snabba att sko sig själva.

      Du ger en nidblid av vägvalet. Det är väldigt tydligt. Det är så tydligt att man inte behöver komenter det mera ingående.

  • janlenander skriver:

   Jag njuter av vilken objektiv och nyanserad bild Totte ger av Vägvalet trots att han möts av överord och rent felaktiga påståenden.

   • anders49 skriver:

    Jan Leander!

    När blev du en opartisk och objektiv bedömare? Det blir lite skrattretande när du kommer med sådana kommentarer.

   • janlenander skriver:

    Saklig och konstruktiv debatt-teknik är något man aldrig blir fullärd på. Alla behöver fortsätta att öva.

    • anders49 skriver:

     Janleander Det verkar som om du behöver träna på det. Försök med en kortfattad och koncis kritik mot det jag skriver. Klarar du av det? Jag har inte sett att någon har besvarat min kritik. Ni bara upprepar era argument. Det går att skiva kortfattat och enkelt. Frågan är inte komplicerad.

 7. Jonas skriver:

  ”Vägvalet vill inte att Göteborg skall växa till varje pris. Det är en bra inställning. Tillväxt till varje pris gagnar inte Göteborgarna.” Hur vill Vägvalet förhindra att Göteborg ska växa? Inte tillåta nyproduktion av bostäder? Kvotera hur många om får flytta till kommunen? Kanske kan fungera för kommunen, kräver bara egen majoritet i fullmäktige, men hur når man målet i kranskommunerna, egen majoritet där också? Grattis Stockholm och Skåne-regionerna säger jag då!

  • anders49 skriver:

   Det viktiga är att vi får bort de inkompetenta politiker som styr Göteborg idag. Nu sitter de rödgröna med bara en tredjedel av väljarna bakom sig och trots detta så anser de att de har rätt att förstöra för de två tredjedelar som inte röstat på dem. Nu representerar jag inte Vägvalet men de har väldigt bra idéer till skillnad från dessa rödgröna.

   De rödgröna vill ”förtäta staden” till varje pris. Detta trots att träden behövs eftersom de tar upp koldioxid. Att förtäta staden till varje pris är rent vansinne. Bara miljöpartister kan komma på något sådant.

   Göteborg har hamnat ”på efterkälken” på grund av att dessa inkompetenta politiker har fått vara kvar så länge. Deras totala misslyckande kan inte vara något bra argument för att låta dem få fortsatt förtroende. De politiker som vi har i dag är orsaken till att Göteborg har lyckats sämre än de andra regionerna.

   Det behövs nya politiker i Göteborg. Sluta odla myten om att politiska broilers är experter.

   Denna sida står för extrema och vinlklade åsikter.

   • jonas skriver:

    ”Detta trots att träden behövs eftersom de tar upp koldioxid. Att förtäta staden till varje pris är rent vansinne” Utveckla gärna det där, jag antar att du vill ha träd som tar upp koldioxid för att minsta växthuseffekten? Men i så fall förstår jag inte varför en gles stad, med ny bebyggelse placerad på jungfrulig mark (kanske i skog som måste avverkas?) och som gör att fler kommer behöva resa längre sträckor till jobb, skola, handel mm skulle vara bättre än en tät stad som effektivare kan försörjas med kollektivtrafik och där det blir kortare transporter.

    • anders49 skriver:

     Jag vill ha mycket träd i staden ock jag tycker att vi skall få ha det också. Jag tycker att man inte skall besluta efter dogmer som de rödgröna vill.

 8. tottestax skriver:

  Anders 49!
  Nu tror jag du får koncentera dig. Du säger att jag ger en nidbild. Jag frågar då vad du menar och då säger du det jag just sa. Sedan säger du själv att det just är dessa saker som vägvalet står för. Vem är det som ger en nidbild?

  Alltså det du kallar nidbild när jag säger det är sedan den politik som du själv anger att vägvalet faktiskt står för. Jag respekterar den politiken även om jag tycker den är usel och min övertygelse är att den dessutom bygger på att man drar fel slutsatser.

  Det viktiga med mitt blogginlägg är att det blir tydligt vad som är en konsekvensen av VVs yrkande på fullmäktige den 8 maj. Har du invändningar på min text om det så kommentera gärna det. Övertygar du mig om att jag har fel i mina tolkningar så ändrar jag mig gärna.

  • anders49 skriver:

   Jag tror att det är omöjligt att övertyga dig om att du har fel. Det går knappast att förklara för dig.

   I och med att dina slutsatser saknar logik så blir det lite svårt att förklara hur du tänker fel.

   Du letar maniskt efter fel hos Vägvalet därför att de är dina fiender.

   Det finns bara en korrekt slutsats man kan dra från resultatet i fullmäktige den 8 maj.

   Det är att den enda möjligheten som Hissingsborna har att få lättnader i reglerna är att rösta nej i folkomröstningen. Det förslag som klubbades är så dåligt genomtänkt att det aldrig kommer att gå igenom. Om Ja-sidan vinner så kommer inget att hända, Om nej vinner bör kamerorna tas bor.

   Din korkade attack på vägvalet bevisar bara dina egna begränsningar.

   Vi vet att det finns en majoritet som är mot TS och TS borde aldrig ha införts. TS borde faktiskt stoppas tills folkomröstningen genomförts.

   Hur du kan få till det att det var fel att VV gjorde detta yrkande är faktiskt fullständigt obegripligt. Hur många yrkanden från miljöpartiet har en majoritet av befolkningen bakom sig?

   Hur många väljare tror du tycker att förslaget att privata markägare skall tvingas se på när kommunen tar betalt för parkeringar på deras mark. Jag tror det bara är några procent.

   Du reagerar på fel saker och du är helt ofattbart inkonsekvent.

   • carlbellinder skriver:

    Anders, är det inte Vägvalet som är inkonsekventa? Är det inte inkonsekvent att gå till val med huvudfrågan att hålla en folkomröstning om TS och bedyra att man kommer att respektera utslaget i den oavsett om det blir ett ja eller ett nej, för att sedan fyra månader innan folkomröstningen föregå den genom att yrka på en hemställan om att ta bort hela TS? Rent logiskt betyder det att man inte bryr sig ett skit om folkomröstningen, åtminstone inte så länge det blir ”fel” resultat i den.

    • anders49 skriver:

     Carl Belinder.

     Du tänker helt fel.

     Det som är inkonsekvent är att trängselskatten införts innan folkomröstningen. Min ni verkligen anstränger er för att misstänkliggöra och kasta skit på Vägvalet.

   • carlbellinder skriver:

    Anders, är det inte Vägvalet som är inkonsekventa? Är det inte inkonsekvent att gå till val med huvudfrågan att hålla en folkomröstning om TS och bedyra att man tänker acceptera resultatet oavsett om det blir ett ja eller ett nej, för att sedan fyra månader innan folkomröstningen yrka på att hela TS tas bort? Logiskt betyder det att man inte bryr sig ett skit om folkomröstningen, åtminstone inte så länge den ger ”fel” resultat.

   • tottestax skriver:

    Mina slutasatser är helt logiska.
    – I höst där folket ska få göra sin röst hörd i en rådgivande folkomröstning
    – Vägvalet yrkade att kommunen ska hemställa att riksdagen tar bort trängselskatten
    – Om detta yrkandet hade gått igenom så hade fullmätktige föregripigt utfallet i folkomröstningen.
    – Just detta att politiker fattar beslut utan att i tillräcklig grad lyssna till invånarna har Vägvalet kritiserat andra politiker för ganska hårt
    Snälla förklara för mig var logiken haltar

    Sedan skjuter du fett utanför när du tror att jag på något sätt är bilfientlig. Jag är för att så många människor som möjligt ska kunna transportera sig effektivt. I min framtida bild så har bilen en mycket vikgtig roll.

    • anders49 skriver:

     Vi borde stoppa trängselskatten fram till valet. Det vore logiskt. Och vi borde kunna kräva en rättvis folkomröstning. Det borde vara självklart. Ni ville inte ens låta oss rösta. Det blir då lite konstigt att ni reagerar på detta yrkande. Det är inget annat än hyckleri. Nu vill ni att politikerna skall ha rätt att hota fram ett ja från väljarna. Det blir dubbelt hyckleri..

     • tottestax skriver:

      Det är inte logiskt utan en åsikt du har att vi inte borde ha TS fram till valet.

   • tottestax skriver:

    Mina slutasatser är helt logiska.
    – I höst ska ska invånarna få göra sin röst hörd i en rådgivande folkomröstning
    – Vägvalet yrkade att kommunen ska hemställa att riksdagen tar bort trängselskatten
    – Om detta yrkandet hade gått igenom så hade fullmätktige föregripigt utfallet i folkomröstningen.
    – Just detta att politiker fattar beslut utan att i tillräcklig grad lyssna till invånarna har Vägvalet kritiserat andra politiker för ganska hårt
    Snälla förklara för mig var logiken haltar

    Sedan skjuter du fett utanför när du tror att jag på något sätt är bilfientlig. Jag är för att så många människor som möjligt ska kunna transportera sig effektivt. I min framtida bild så har bilen en mycket vikgtig roll.

    Svara

    • anders49 skriver:

     Dina slutsatser är inte alls logiska. Läs ovan!

     • tottestax skriver:

      Och du har en åsikt. Skilj gärna på logik och åsikt

     • anders49 skriver:

      Totte det var du som missbrukade ordet logiskt. Du kallade din ologiska slutsats logisk. Jag svarade på detta ovan om du hittar det. Eller skall jag upprepa igen?

   • tottestax skriver:

    ”Hur du kan få till det att det var fel att VV gjorde detta yrkande är faktiskt fullständigt obegripligt. Hur många yrkanden från miljöpartiet har en majoritet av befolkningen bakom sig?”

    Hoppas inte det uppfattas som jag tycker det är fel att göra ett yrkande som saknar stöd av majoriteten. Tvärtom jag tar deras yrkande på precis samma allvar som alla yrkanden. Det jag vill påvisa med detta yrkande är att huvudmålet är att få bort TS. Votegbg är underordnat detta mål. Enligt mig en helt ok åsikt men strider helt klart mot Vägvalets tidigare budskap. Det är det jag reagerar på.

    • anders49 skriver:

     Att du inte fattar hur vägvalet tänker är faktiskt ditt problem.. Vägvalet har handlat korrekt. Det är de korrumperade och hycklande politikerna i fullmäktige som handlar fel. Vägvalet har bara röstat mot ett tokigt förslag.Du gör bara bort dig när du vinklar till det som du gör.

     Det förslag som röstades igenom är dåligt och det kommer därför aldrig att genomföra. Detta är bara en fint från dessa myglande politiker. Blir det ett nej i folkomröstningen så bör kamerorna tas bort.

     Om man vill mildra de negativa effekterna av trängselskatten så bör man komma med et vettigt och genomför bart förslag istället. Det har man inte gjort..

     Detta beslut i fullmäktige är bara ett spel för galleriet. Du bör klandra de som tagit detta beslut istället.

     Du är så enögd att det är skrämmande.

    • anders49 skriver:

     Carl Belinder.

     Du tänker helt fel.

     Det som är inkonsekvent är att trängselskatten införts innan folkomröstningen. Min ni verkligen anstränger er för att misstänkliggöra och kasta skit på Vägvalet.

 9. anders49 skriver:

  Jag råder dessutom Hissingsborna att rösta på Vägvalet etersom de är de enda som kan hantera ett nej i folkomröstningen. Det klarar inte de rödgröna av.

  • janlenander skriver:

   Det är övertydligt att Vägvalet inte kommer att kunna hantera ett nej. Deras strategier är aggressivitet utan att förhandlingsvilja. Det kommer bli förödande dåliga förhandlingsresultat om de skulle släppas fram.

 10. liljeros skriver:

  Vi sammanfattar.

  Politikerna är skurkar, duperar, för folket bakom ljuset, driver oärliga rävspel och genomför detta fastän de vet att det aldrig ens kommer upp på dagordningen. Samhället genomsyras av en ”absurd bilfientlighet”. Kia Andreasson är korkad. Ovan skribent är både korkad, antidemokrat och för en tramsig kritik.

  Och du tycker Totte Staxäng målar upp en ”nidbild” om vägvalet?

 11. anders49 skriver:

  Liljeros

  Tyvärr är min beskrivning inte en nidbild. Tycker du att det är rätt att kommunen skall kunna ta betalt för parkeringsplatser på privat mark mot ägarnas vilja?

  Anser du att det är okej att försöka blåsa väljarna på det sätt som politikerna gör nu i och med beslutet på KF den 8 maj.

  Det är inte en nidbild. Tyvärr.

  Men det viktiga är faktiskt att väljarna inte skall inbilla sig att de får några lättnader öht om Ja-sidan vinner folkomröstningen.. Det krävs ett nej i folkomröstningen för att kunna pressa politikerna.

  Det är detta budskap som måste gå ut till Backaborna så att de inte blir lurade.

  Denna toktramsiga kritik mot vägvalet som ni kokat ihop här är så dålig att det känns onödigt att bemöta den.

  Ett ja i folkomröstningen gör att detta förslag aldrig kommer till riksdagen. Detta förslag är för dåligt för att regeringen skall ta upp det. Utan press på politikerna så har de ingen anledning att bry sig om det.

 12. Mikael skriver:

  Det är väl ganska uppenbart att Vägvalet är rädda för att utformningen av Trängselskatten förbättras och därmed får ökad acceptans från bla människor i Backa. Man hårdsatsar inför höstens kommande val och utan missnöjda Backabor försvinner stödet för partiet. Hur tänker man sig att kunna förhandla med övriga parter i det Västsvenska paketet efter ett eventuellt nej i folkomröstningen om utgångspunkten är att man skall få igenom sin vilja till 100%?

  • anders49 skriver:

   Det är en nidbild av Vägvalet som färgas av dina extrema åsikter. Det är normalt att man röstar ner dåliga förslag. Det är det som VV gjort i detta fall.

   Det är väl ganska uppenbart vad dina motiv är. De hatar VV och vill förtala dem.

   VV har har bara röstat nej till en dålig lösning som inte kan fungera.

   Men dina motiv till att förtala VV går inte att ta miste på. Du talar för motståndarnas sak. Inte för våran. Därmed är du en hycklare.

   • Mikael skriver:

    Om Vägvalet verkligen hade haft Backabornas bästa för ögonen så hade man givetvis röstat ja till den föreslagna förändringen. Även om en majoritet skulle rösta nej i folkomröstningen och den nya majoritetet i kommunfullmäktige tar upp förhandlingar med övriga avtalsparter så kommer det att ta tid innan ett beslut om att avskaffa trängselskatten blir verklighet och ännu längre innan det träder i kraft. Möjligen kan förhandlingar starta i början på år 2015. Kanske kan vi se ett resultat av dessa förhandlingar under första halvåret och sedan skall det till en riksdagsbeslut som kommer att träda ikraft ytterligare något år senare. Dvs om allt går enligt trängselskattemotståndarnas vilja så kan trängelskatten avskaffas kanske vid halvårsskiftet 2016. En förändring av det befintliga systemet kan med all säkerhet träda ikraft tidigare, kanske redan vid halvårskiftet 2015. För Vägvalet är det då bättre att låta Backaborna betala trängselskatt i ytterligare 1 år när de passerar stationerna i Backa och Tagene, än att riskera att man tappar väljarstöd i det kommande kommunalvalet.

    • anders49 skriver:

     Det du skriver är rent trams. Det är bara Vägvalet som ställer upp för Backaborna. Varför skulle de delta i sossarnas skenheliga cirkus? Ville sossarna lyssna på Backaborna innan vi fick igenom folkinitiativet? Tänk efter ock krångla inte till det för dig. Varför ville inte sossarna lyssna på Backaborna innan de blev pressade? Varför kommer man med detta förslag när det är för sent?. Varför har de inte infört några lättnader för Backaborna än. Vad tänker de göra? De vet inte ens själva.

     • Mikael skriver:

      Varför sossarna inte har infört några lättnader ännu? Tja först driver man systemet ett tag, sedan utvärderar man, tar fram förslag på förbättringar och sedan fattar man beslut i kommunfullmäktige som skall framföras till regeringen. Vägvalet däremot vill förhindra lättnader för Backaborna.

  • janlenander skriver:

   Jag undrar vem som har extrema åsikter? Mikael som gör en rimlig analys av Vägvalets politiskt taktiska överväganden eller han som upprepat nidbild femtioelva gånger.

   Här är min syn på Vägvalets rävspel: http://janlenander.blogspot.se/2014/05/askimsborna-pa-att-tur-att-bli-lurade.html

   • anders49 skriver:

    Varför argumenterar ni med förtal. Det är ohederligt.

   • janlenander skriver:

    Finns det något osant i något av det jag skriver? Nej! Alltså inte förtal.

    • anders49 skriver:

     Det är förtal därför att du försöker misstänkliggöra Vägvalet på ett ohederligt sätt. Du försöker ge en orättvis bild av dem. Utan Vägvalet så hade frågan om lättnader för Backaborna aldrig kommit upp på dagordningen. Därför är det ohederligt att påstå att de inte driver deras sak. Det är vi som fått politikerna att ge efter på kraven. Det är ni som motarbetat oss.

    • janlenander skriver:

     – HEDERLIGHET , r. l. f. särsk.
     [HEDERLIGHET.avl 1]
     1) till 8: rättskaffenshet, redbarhet. SERENIUS L 2 b (1734). Omutlig hederlighet. BERGMAN Mark. 190 (1919). (†) (Till att ha ett godt rykte fordras) Hederligheetennes vmgenge, så at loff och rykte skal wara ärligit och obefläckiat. BULLERNÆSIUS Lögn. 348 (1619).
     [HEDERLIGHET.avl 2]

     Vi följer lagar och regler. Vi talar sanning. Vi är måna om vårt rykte och anger källor.

     Det vore däremot ohederligt att inte kritiskt granska ett parti som kommer med så mycket felaktigheter och ologiska förslag.

 13. anders49 skriver:

  Citat:” rimlig analys av Vägvalets politiskt taktiska överväganden” Vilket trams! Ni kommer ju bara bet knasiga vinklingar för att försöka förtala ett parti som ni hatar. Det är bara pinsamt.

 14. anders49 skriver:

  Om dessa korrumperade politiker hade velat komma med förbättringar för de boende i Back så hade de kunnat ordna det före valet.. De som sviker Backaborna är politikerna i KF och ni som förtalar Vägvalet. Vägvalet vill ha en bra lösning. Ni skiter i Backaborna. Ni vill inte ha en bra lösning i Backa.

  • Sören skriver:

   Det är Vägvalet som skiter Backaborna; de håller principen högre än Backabornas situation. Vi som är aktiva på Ja-sidan har däremot varit positiva till att man försöker hitta en bättre lösning.

   • anders49 skriver:

    Sören!

    Jag har läst vad du tyckte förut i den frågan. Jag tycker att du hycklar.

    Och du förvränger också sanningen. Det brukar du alltid göra.

    Vägvalet har röstat nej till ett dåligt förslag och det får du till att de motarbetar Backabornas intressen. Det är faktiskt rent sjukt.

    Vägvalet är för principen att man skall lyssna på väljarna men det stör tydligen er. Ni vill inte att man skall lyssna på vad väljarna tycker. Det har ni tydligt visat. Ni var ju emot folkomröstning!

    Tror du att sossarna ens funderat på eftergifter om vi inte lyckats få igenom en folkomröstning.. Innan beslutet om folkomröstning var sossarna kallsinniga mot alla förslag att ändra på reglerna.. Där har du hyckleri.

    Det är vi som arbetade för en folkomröstning som tvingat sossarna till eftergifter. Ni motarbetade oss.

    Att ni nu förtalar Vägvalet och påstår att de inte driver Backabornas intressen är rent hyckleri.

    • Sören skriver:

     Så du menar att det är dåligt att Backaborna ska kunna ta sig till exempelvis Bäckebol utan att betala?

     Du brukar vara rätt pigg på att anklaga folk till höger och vänster, men några konkreta belägg lyckas du aldrig komma med. Och din syn på demokrati ger dig inte direkt trovärdighet i den här diskussionen, om man säger så.

     • anders49 skriver:

      Sören

      Jag antar att du är läskunnig och därför uppfattar jag ditt sätt att debattera som ohederligt.

      Det är vi på Nej-sidan som lyckats sätta press på politikerna så att de tvingas till eftergifter. Ni har hala tiden motarbetat oss. Det är hyckleri att påstå att vi inte vill att Backborna skall kunna åka till Bäckebol utan att betala.

      Det är ju den frågan som vi drivit hala tiden men ni har motarbetat oss.

      Hur står det till med din analysförmåga. Sören. Jag tycker du drar konstiga slutsatser.

     • Sören skriver:

      ”Det är hyckleri att påstå att vi inte vill att Backborna skall kunna åka till Bäckebol utan att betala.”
      Varför röstar ni då emot ett sådant förslag?

     • anders49 skriver:

      Sören! Detta börjar bli lite tjatigt nu. Jag har redan försökt förklara. Men du fattar trögt. Det är ni som motarbetat Backabornas intressen hela tiden. Ni har motarbetat dem. Nu stödjer ni helt plötsligt en dålig halvmesyr som politikerna säger kanske kommer att genomföras efter valet. Vägvalet har röstat ned denna dåliga lösning därför att de vill ha en bättre. Men det ät tydligen väldigt svårt för dig att förstå. Det jag förstår är att du vill till varje pris ha trängselskatten kvar. Det är dubbelmoral att argumentera som du gör.

    • Sören skriver:

     Du har varit rätt tjötig länge. Hade du varit minsta intresserad av vad vi faktiskt skriver, så hade du vetat att vi har diskuterat situationen i Backa.
     Och FORTFARANDE, Vägvalet röstade EMOT lättnader för Backa utan att vare sig stödja ett av de andra förslagen eller kräva vidare utredning. Du kommer inte undan detta enkla faktum. Snacka om dubbelmoral.

     • anders49 skriver:

      Det är väl ni som ni (och speciellt du Sören) som inte läser det jag skriver och därför kommer med ”goddag yxskaftsvar” som ofta bygger på rena felläsningar. Hur många gånger har du inte läst fel när du svarat mig? Jag hoppas att det inte är en medveten taktik.

      Det är därför det blir tjatigt. Men det är lönlöst att försöka förklara något för dig.
      Ni villa inte att Backaborna skulle få några lättnader alls. Och nu försöker ni ta åt er äran för detta. Ni hycklar när ni försöker misstänkliggöra Vägvalets motiv.

      Ni hatar Vägvalet och därför försöker ni förtala dem på ett ohederligt sätt.

      FAKTA ÄR ATT VÄGVALET HAR RÖSTAT NED ETT DÅLIGT FÖRSLAG OCH ATT NI FÖRSÖKER ANVÄNDA DETTA I EN FÖRTALSKAMPANJ MOT VÄGVALET. NI VILL TILL VARJE PRIS MISSTÄNKLIGGÖRA ERA FIENDER. ERT MOTIV ÄR SOLKLART. NI KRÄVER ATT VÄGVALET SKALL RÖSTA EFTER ERAN PIPA OCH DÄRFÖR RÖSTA PÅ MOTIONER SOM INTE ÄR BRA. Ni FÖRVRÄNGER FAKTA PÅ ETT SJUKT SÄTT FÖR ATT DET SKALL PASSA ERA ÄNDAMÅL..

      Varför måste Vägvalet rösta på förslag som de inkompetenta politikerna i kommunfullmäktige lägger fram. Jag tro inte du har någon bra förklaring på det. Du tramsar bara för att kunna koma med nedvärderande kommentarer om dem.. Men du visar bara att du inte förstår hur det fungerar. Du har förmodligen för dåliga kunskaper. Du förstår inte vad deras nej innebär.

      Stycket med stora bokstäver ovan är en liten sammanfattning av det som jag förgäves her försökt förklara för er men ni inte lyckats prestera något svar på.

      Det finns inget vettigt skäl för Vägvalet att lägga fram ett alternativt förslag eftersom de vill ha bort skatten helt. Dt är de som vill ha denna skatt kvar som måste komma på en bra lösning. Men det är väl för svårt för er att förstå. De har misslyckats totalt och nu blev det bara en halvmesyr som inte duger. De rödgröna har än en gång bevisat sin inkompetens. Och ni bevisar att ni saknar förmåga till saklig analys och att ni griper vare halmstrå ni hittar för att kunna förtala era fiender.

      .

    • Sören skriver:

     Alltså allvarligt, sluta hitta på saker. Vi har aldrig motsatt oss en översyn av situationen i Backa. Tvärtom har flera av oss, inklusive jag, uttryckligen sagt att det vore bra om det gick att lösa situationen där. Om du är oförmögen att uttolka sådana nyanser så kanske du borde hålla dig borta från debatten. Att vi tycker trängselskatten är bra som sådan innebär inte att vi inte kan se utrymme för förbättringar.

     Jag trodde den folkomröstningen var viktig för Vägvalet, så varför skiter de då i den? Varför väntar de inte tills omröstningen har varit utan försöker få igenom beslut på det omröstningen avser?

     Varför röstar de på ett sätt som innebär att om trängselskatten blir kvar så kommer Backaborna vara kvar i samma situation som nu? Det går alldeles utmärkt att säga ja till lättnader nu och samtidigt jobba för att trängselskatten ska tas bort. Men det gör de inte, de röstar NEJ till dessa lättnader.

     Men din inställning till de politiska partierna ska du nog inte ta order ”förtal” i din mun. Varför ska just Vägvalet ha någon särställning där de inte får granskas och kritiseras för sitt agerande? Utgör de någon form av högre makt som inte behöver stå till svars för sina handlingar?

     • anders49 skriver:

      Sören!

      Jag kan bara konstatera att du inte klarar av att besvara min kritik. Om du inte förstår det motståndarna skriver så kan du ju aldrig föra en meningsfull debatt. Du kommer bara med trams istället för att besvara min kritik.

      Du har alltså inget bra svar? Jag får lite känslan av att du har lite svårt att förstå.

      Du har skrivit mycket men inte besvarat min kritik.

    • Sören skriver:

     Vilken kritik? Att du inte tycker det är ok att vi granskar och kritiserar ett parti medan det är fritt fram att slänga lösa anklaganden på alla andra? Din demokratisyn har jag kommenterat förr, och din selektiva syn på vilka man får kritisera och inte ger dig inte pluspoäng om man säger så.
     Att du inte gillar våra svar är något helt annat än att vi inte svarar. Jag tror jag droppar den här debatten nu, men får tacka för att du hjälper oss få bättre ranking på Google i alla fall.

 15. anders49 skriver:

  Om man värnar om Backabornas rättigheter så bör man kritisera sossarna och de som förhalat frågan.Man bör inte hjälpa politikerna att dupera väljarna. Vägvalet är det enda partiet som agerar rakryggat i denna fråga.

 16. anders49 skriver:

  Sossarna har haft snart två år på sig att agera men vad har hänt?

 17. anders49 skriver:

  Det är sossarna som sviker Backaborna. Inte Vägvalet. Vägvalet har hela tiden motarbetat denna idioti.. Har sossarna gjort det?

 18. anders49 skriver:

  Vägvalet vill ha en bra lösning för oss alla men det vill inte majoriteten i fullmäktige. Att då kritisera Vägvalet för detta blir faktiskt lite snurrigt men jag vet era motiv och därför betraktar jag det som ohederligt.

 19. janlenander skriver:

  Är det verkligen mängden kommentarer som säger samma sak som avgör. Anders?

  Nu har det framgått att du tycker att sossar mfl är dåliga (vill inte upprepa ditt ordval), att du tycker att hela systemet med trängselskatt är fel och att vi inte är snälla när vi påpekar att Vägvalets idéer inte håller. Det har också framgått att du är arg. Däremot har du inte producerat en enda källa eller något underlag som styrker det du påstår

  • anders49 skriver:

   Jan Leander!

   Har du kommit med ett ända argument som visar något? Har Vägvalets nej till kommunfullmäktiges dåliga beslut på något sätt äventyrat Backabornas intressen? Det är bara tramsigt att påstå det.. Vägvalet har bara 3 egna ledamöter och kan inte påverka utgången.. Om de hade haft mera makt så skulle problemen på Hisingen varit lösta för länge sedan. Tyvärr så är det de rödgröna som har makten.Och det är inte mycket man kan förvänta sig från dem.

   Vilka partier är det som svikit väljarna på Hisingen? Det är INTE vägvalet som svikit dem. Det är de andra partierna som misslyckats med att få fram en bra lösning för dem.. Det verkar som de medvetet förhalat frågan. Där kan man se ett tydligt mönster.

   Det är inte mängden ord eller hur bra man formulerar sig som är avgörande för om ett argument är bra eller inte. Det är logiken och tanken bakom som är avgörande. Det är uppenbart att ni slår knut på er själva i er iver att förtala Vägvalet.

   Vägvalet har sagt nej till ett dåligt förslag.Och ni försöker utnyttja det till att förtala dem.. Avancerad ordkonst varken logik eller eftertanke.

   Kom ihåg att frågan om vi skall ha kvar trängselskatten är inte avgjord än.. Om vi lyckas stoppa denna orättvisa skatt så löser sig problemet på Hisingen automatiskt. Det är den bästa lösningen.

   Jag tror att Vägvalet är det mest lämpade partiet att föra Backabornas talan.

   • janlenander skriver:

    Med en gnutta respekt för att ja sidan har mycket väl underbyggda argument så borde ni som tillhör nej sidan åtminstone räkna med risken att ni förlorar i folkomröstningen. Även om Vägvalet kunde vara säkra på att bli nedröstade när de röstade nej hade ett ja visat att de bryr sig om Backaborna. Nu är det tydligt att de skiter i Backa och flyttar sina ansträngningar till Askim.

    Nej jag bedömer det som att Nej och Vägvalet valt den självsäkra linje de kört hela tiden och de kör sin ”vi har rätt för titta vi har rätt” och med lite aggressivitet tror de sig vinna. Det första som mötte mig som ja anhängare var hotet att utsättas för diverse saker. Självsäkerhet och behovet att verka hotfulla tror jag återigen styrde Vägvalets agerande.

    Apropå rättvisa så har vi ett annat inlägg med det temat.

    • anders49 skriver:

     Problemet är att vi inte får någon rättvis folkomröstning. Det har vi diskuterat på ett annat ställe. Ni är lika låsta i den frågan.

   • tottestax skriver:

    Om vi ska försöka ta oss tillbaka till Blogginlägget så verkar vi vara rörarande överens

    Du skriver ovan
    ”Vägvalet har bara 3 egna ledamöter och kan inte påverka utgången.. Om de hade haft mera makt så skulle problemen på Hisingen varit lösta för länge sedan.”

    Det är ju just detta jag påtalar. Om vägvalet hade haft majoritet i KF så hade vi inte haft TS, vi hade inte haft VSP och vi hade haft ett fullmäktige som inte ville stimulera tillväxt i Göterborg.

    Och framförallt hade vi inte haft några folkomröstningar som handlade om frågor som var viktiga för VV. Det är helt ok, det kallas parlamentarisk demokrati. Min poäng är just att påvisa att vägvalet talar med kluven tunga. Och där är ändå skönt att vi är överens 😉

 20. anders49 skriver:

  Ni har svårt att inse det självklara.

  Varför kommer man med detta förslag när det är försent och varför kan man inte lova något. Det är helt sjukt.

  Man måste råda Backaborna att rösta nej till trängselskatten för att sätta press på nästa regling. Det måste alla inse. Något annat är ohederligt.

  Varför har sossarna förhalat detta så att de inte kan garantera något. Jag uppfattar detta som ett sätt att försöka lura Backaborna. De försöker inbilla dem att dessa lättnader är spikade. Det är faktiskt precis tvärt om.

  Nu är det väl ändå så att det är majoriteten i fullmäktige som har svikit Backaborna.. De har inte lyckats lösa detta innan valet. Vägvalet har bara röstat emot ett korkat förslag. Jag tror jag avslutar där.

  Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves.

  • Mikael skriver:

   Om nu trängselskatten skall finnas i 25 år så är det knappast försent om vi får en förbättring under de sista 22 åren.

   • anders49 skriver:

    Om JA -sidan vinner så får vi garanterat en gradvis försämring under dessa 22 år. Och det drabbar alla i hela staden.

    • Mikael skriver:

     Om ja-sidan vinner så slipper vi osäkerheten kring finansieringen av västsvenska paketet. Folkomröstningen gäller nämligen bara trängselskatten och inte Västlänken som en del tycks tro. Med Västsvenska paketet får vi en betydligt bättre infrastruktur för framtiden vilket kommer att gynna inte bara Göteborgarna utan folk i hela regionen och norra Halland.

     • anders49 skriver:

      När kommer svaret på min kritik mot ert förtal Det var det som jag nu noterat att ni inte klarar av att svara på. Det tolkar som att ni inte har något bra svar.

      Om folkomröstningen är rättvis eller inte har vi diskuterat på ett annat ställe och det tar jag inte upp här.

     • janlenander skriver:

      Vi har redan besvarat din kritik om förtal på ett flertal ställen.

     • anders49 skriver:

      Då kanske jag blir tvungen att upprepa min kritik i en kort sammanfattning eftersom ni inte klarar av att komma med något vettigt svar.

      Men det blir ju tjatigt.

      Kan ni börja med att förklara varför Vägvalet skulle vara tvungna att rösta för ett knasigt beslut för att slippa kritik från idioter.. Det finns inga bra skäl att rösta för majoritetens förslag. Det var helt enkelt för dåligt.  Vi måste kräva en bättre lösning. Och nu känner de rödgröna sig pressade. Det är nu som man kan förvänta sig eftergifter. Inte efter valet. Ni och de rödgröna vill förhala så att allt rinner ut i sanden. Det är ni som vill blåsa de som bor i Backa.

      Så enkelt är det. 

      Det är en sak som ni inte lyckats förklara. Det är ju detta som hala er kritik hänger på.. Vad är det för fel att rösta mot ett dåligt beslut? Svar önskas med förklaring som verkligen förklarar något.

      Jag fick heller inget svar på om ni tror att sossarna skulle lyssnat på Backa borna om vi inte lyckats få igenom den folkomröstning som ni motarbetade. Ni hade inget bra svar på det.

      Och det var flera punkter som ni bara nonchalerar. Förmodligen därför att ni inser er bristande logik. Eller är det en begränsning i förmågan att förstå?

      När ni besvarat ovanstående har jag fler punkter som ni aldrig besvarade.

  • liljeros skriver:

   ”Varför kommer man med detta förslag när det är försent och varför kan man inte lova något. Det är helt sjukt.”

   Lustigt, det där är något man annars brukar fråga Vägvalet.

   • anders49 skriver:

    Liljeros

    Jag syftade på det förslag till lättnader för Backaborna som klubbades de 8 maj i KF.. Det är i själva verket ett spektakel. Vi får väl se vad som händer med detta förslag i framtiden.

    • liljeros skriver:

     Jag syftade på att Vägvalets ”alternativa förslag” kom flera år för sent samt att man inte kan tala om hur man ska lösa finansieringen av Västlänken vid ett nej i höst. Sjukt spektakel, minst sagt.

     • anders49 skriver:

      Liljeros

      Det är dina åsikter. Jag tycker att det är vansinne att ta in skatt på ett sätt som kostar minst 6 miljarder i omkostnader plus att skatten vållar stora merkostnader för de som drabbas. Det är pengar som bara slösas bort i onödan.

      Den bästa lösningen är att inte gräva denna onödiga tunnel. Vi bör få rösta om Västlänken först innan vi beslutar om hur den skall finansieras. Jag tror att våra möjligheter att vinna ökar dramatiskt om vi får med västlänken i en lösning. Men politikerna är för fega för att gå med på det. Varför struntar politikerna i vad folk tycker. Nu börjar det nästan bli för set att blanda in VL. Och då bör vi rösta bort trängselskatten först och lösa problemet med västlänken sedan. Väljarna är inga idioter och de vet vad de röstar på. Det är bara ni som vill omyndigförklara dem. Men ni har fu era dolda skäl. Det är politikerna som dikterar altrnativen. Tyvärr.

     • janlenander skriver:

      Ja, jag håller med om att politikerna i Vägvalet var för fega för att ta in Västlänken i folkomröstningsfrågan.

      Sen säger kommunallagen att man ska ta hänsyn till initiativtagarnas önskan om formulering så övriga partier hade gärna sett en annan formulering.

     • anders49 skriver:

      Det finns inget som hindrar att politikerna låter oss rösta om Västlänken också. Men de vågar inte. Vägvalet har inte mandat att göra det. Men vi skulle tjäna mycket på om de gjorde det. Och framför allt så skulle väljarna få en möjlighet att stoppa vansinnet. Men ni och politikerna skiter i väljarna.

 21. anders49 skriver:

  Jag har ofta debatterat med homeopater och jag känner igen deras debatteknik ert sätt att debattera.

  Homeopaterna späder ut sina argument med mängder av ord. De tror att ju mer ord de blandar in ju starkare blir argumenten. Men detta fungera precis lika dåligt som när de späder ut sin medicin.

  Varken argumenten eller medicinen blir starkare av utspädning.

  Läs gärna homeopaterna enormt välformulerade och långa utläggningar om homeopati. Dessa
  texter imponerar på de okunniga.. det är ett beprövat knep.

  Om man ärlig så är det bättre att försöka vara kortfattad och koncis.

  • janlenander skriver:

   Skulle nog kunna hävda att Vägvalet ligger mer i riskzonen för att drabbas av kvacksalverilagen. Ständigt nya recept som löser all världens krämpor. 😉

   • anders49 skriver:

    Demokratin blir inte starkare om man späder ut den med väljarförakt. Därför är det viktigt att politikerna lyssnar på väljarna. Det är faktiskt oftast väljarna som har rätt. Anneli Hulthen och Anna Johansson är inga experter som ”vet bättre” an vi. andra vanliga människor. De bör inte agera som om de vore det.

  • liljeros skriver:

   Huruvida ”enormt” välformulerade homeopaters argument är tror jag det finns delade meningar om. Jag är ganska väl insatt i homeopater, antivaccinationsrörelser, chemtrailstroende, LCHF och liknande grupperingar. Deras främsta kännetecken är att de appellerar till folk känslor med argument som inkluderar hitte-på-gods som passar deras agenda (ofta att sälja produkter) och som går emot all gängse forskning och offentliga utredningar. Man målar mer än gärna ut staten och makten som ond, inkompetent och lögnaktig. Ganska lik populismens kännetecken med andra ord: http://liljeros.wordpress.com/2014/02/06/vagvalet-och-den-riktningslosa-kompassen/

 22. tottestax skriver:

  Om vi ska försöka ta oss tillbaka till Blogginlägget så verkar vi vara rörarande överens

  Du skriver ovan
  ”Vägvalet har bara 3 egna ledamöter och kan inte påverka utgången.. Om de hade haft mera makt så skulle problemen på Hisingen varit lösta för länge sedan.”

  Det är ju just detta jag påtalar. Om vägvalet hade haft majoritet i KF så hade vi inte haft TS, vi hade inte haft VSP och vi hade haft ett fullmäktige som inte ville stimulera tillväxt i Göterborg.

  Och framförallt hade vi inte haft några folkomröstningar som handlade om frågor som var viktiga för VV. Det är helt ok, det kallas parlamentarisk demokrati. Min poäng är just att påvisa att vägvalet talar med kluven tunga. Och där är ändå skönt att vi är överens 😉

  • anders49 skriver:

   Vi är inte alls överens. Vägvalet vill göra det som väljarna vill. Men du vill att politikerna skall strunta i väljarna. Folr vill inte ha TS .Vägvalet ville ha en folkomröstning därför att väljarna inte vill ha trängselskatten. Du ville inte ha en folkomröstning därför att du var rädd för ett nej.. Vägvalet har hela tiden arbetat för Backabornas bästa och lyckats få politikerna att backa lite. Vägvalet har bara sagt nej rill en otroligt dålig lösning som förmodligen aldrig kommer att genomföras.. Det absurda i situationen är att beslutet kommer först efter valet. Då är det försent för väljarna att ångra sig.

   Ni försöker på ett absurt och ohederligt sätt vanda dessa fakta mot Vägvalet. Ett sådant beteende bör falla tillbaka på er på JA-sidan. Jag hoppas verkligen att väljarna genomskådar detta intellektuella haveri.

   Ni ängnar er i princip åt pajkastning istället för att ta upp sakfrågan.

   Vi måste förklara för väljarna på Hisingen att ett JA i folkomröstningen innebär ett nej till lättnader. Men även om regeringen vill införa lättnader så kan de knappast välja detta dåliga förslag som nu idioterna i KF har klubbat igenom. Då bör de komma med något vettigare.

   Om du värnar om väljarnas intressen så bör du arbeta för att vi skall få en rättvis folkomröstning om både Västlänken och TS. Då skulle vi få riktig demokrati.

   Men du vet förmodligen att motståndet mot både TS och VL är mycket starkt och därvför vill du inte att man skall låta väljarna vara med och bestämma..

   Du sitter i ditt glashus och kastar sten. Det är dubbelmoral. Du är inte intresserad av att Helsingborgsborna skall få lättnader. Du vill ha kvar trängselskatten till varje pris..

   Vad har JA-sidan gjort för att de skulle få lättnader innan folkinitiativet klubbades. Ni har hela tiden motarbetat lättnader.

   Nu vill ni ha lite lättnader därför att ni tror att det behövs för att ni skall vinna valet. Det är sjuk dubbelmoral. Men nu är det försent att komma med detta eftersom politikerna inte kan lova något. Jag skulle kalla det klantigt och in nivå med allt annat som dessa inkompetenta politiker utfört.

   Varför fick inte Backaborna sina lättnader innan valet? Nu försöker politikerna sälja grisen i säcken. Jag hoppa att väljarna inte går på den finten.

   Och ni försvarar detta elände och förtalar vägvalet istället.

   • Mikael skriver:

    Att inga förändringar har gjorts innan valet beror på att det tar tid att utvärdera hur systemet fungerar och att ta fram förslag på förändringar. Ingen konstigt med det. Att Vägvalet sedan blir oroliga för att tappa väljarstöd om Backaborna får förbättringar är heller inget konstigt. Vägvalet är ju inte intresserade av att få ett väl fungerande system utan vill avskaffa det helt och hållet.

 23. Tottesax , du är beundransvärt nyanserad, lugn och saklig i hela debatten. Anders49 beter sig som ett nättroll i dess betydelse: ”person som avsiktligt retar upp folk i disksussionsforum på internet”.

  • anders49 skriver:

   Åsa Cumelin

   Det vore intresant om du kunde motivera varför du tycker att Tottesax har rätt och jag har fel.

   Jag är övertygad om att du inte kan det eftersom jag har mycket bra argument till skillnad från Totto.

   Eran inbördes beundran blir bara fånig.

   Motivera gärna ditt ställningstagande!

   Det du gör ar att du berömmer osakligt och elakt förtal.

  • anders49 skriver:

   http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2372312-floskeltavling-pa-goteborgs-universitet

   Här finns bara exempel på hur man kan formulera sig ”väl” utan att säga något vettig. Det är ni experter på.

  • tottestax skriver:

   Tackar för det Åsa. Jag har all respekt för att Andes49 inte gillar TS.
   Men min vilja i samtalet med honom har varit att försöka diskutera blogginlägget. Uppenbart talar vi förbi varandra och det kommer en harang och förolämpningar från honom. Jag blir sårad av honom och jag vill undvika att såra honom. Känner då att det är bättre att dra sig ur diskussionen. Hellre det än att riskera hamna i effekt som leder till jag börjar förolämpa honom.

   • anders49 skriver:

    Totte

    Det är faktiskt en väldigt dålig ursäkt för att inte kunna besvara min kritik. Jag tror du är pinsamt medveten om att jag har rätt..

    Kan du på ett kortfattat sätt förklara varför du tycker jag har fel?

    Jag är övertygad om att du inte kan.

    Om du svara så kanske jag lättare kan se på vilket sätt du tänker fel och då blir det lättare för mig att bemöta just detta.

    Tyvärr så smiter du undan med rena goddag yxskaft svar.

    Det finns helt enkelt inte någon logik i ert förtal av Vägvalet och du har inget bra försvar.

    Åsa Cumelin har tydligen intet fattat vad det rör sig om över huvud taget. Och hon vågar inte heller svara mig hur hon tänker. Att hon inte svarar tar jag som ett bevis för att hon inte klarar av att svara.

    Fråga till Åsa: Vad är det för fel på min kritik mot Totte och hans påstående att Vägvalet sviker Backaborna… Kan du förklara det?

 24. anders49 skriver:

  Jag tror inte att Åsa Cumelin har något bra svar eftersom hon inte orkat såtta sig in i frågan. Det blir lite goddag yxskaft igen. På samma nivå som Totte håller sig på.

  Förtal som bygger på en knasig logik.

  Totte har inte lyckas försvara sig på ett trovärdig sätt.

  Det är vägvalet som och vi på nej-sidan som lyckats pressa politikerna till eftergifter. Vi har konsekvent blivit motarbetade av er.

  Majoriteten i kommunfullmäktige kommer med ett förslag som är så dåligt att det blir svårt att genomföra. Det är ett förslag som bör röstas ned och man bör kräva en vettig lösning i stället.

  Vägvalet fortsätter att arbeta för att Backaborna skall få en bra lösning.

  Men ni använder en knasig logik för att kunna misskreditera era fiender.

  Svårare än så är det inte.

  Åsa Cumelin kommer in med ett fånigt hyllande av Tottes totala brist på logik utan att sätta sig in i frågan.

  Kan någon av er förklara vad som är fel i det jag skriver? Ni har inte lyckats med det. Det blev bara trams..

 25. janlenander skriver:

  ”Utformningen av trängselskatten har justerats i Stockholm, så varför skulle den inte kunna justeras i Göteborg?” av Hansson

  Utformningen av trängselskatten följs upp för att kunna förbättras

  ”Vari ligger nidbilden?
  – Är det att vägvalet skulle strunta i en folkomröstning om de själva hade makten att fatta beslut om att ta bort trängselskatten?
  – Är det att vägvalet är ett parti som vill motarbeta att bilen förlorar sin prioriterade särställning i infrastruktursatsningar?
  – Att deras poltiska inriktning medveten vill bromsa in den urbanisering som pågår?” Av Tottestax

  Nej sidans syn på demokrati har rejält med svagheter att belysa

  ””Detta trots att träden behövs eftersom de tar upp koldioxid. Att förtäta staden till varje pris är rent vansinne” Utveckla gärna det där, jag antar att du vill ha träd som tar upp koldioxid för att minsta växthuseffekten? Men i så fall förstår jag inte varför en gles stad, med ny bebyggelse placerad på jungfrulig mark (kanske i skog som måste avverkas?) och som gör att fler kommer behöva resa längre sträckor till jobb, skola, handel mm skulle vara bättre än en tät stad som effektivare kan försörjas med kollektivtrafik och där det blir kortare transporter.”

  Nej sidans syn på miljö har rejält med svagheter att belysa

  Eller är det något annat som du anser vara en nidbild?
  ”Om ja-sidan vinner så slipper vi osäkerheten kring finansieringen av västsvenska paketet. Folkomröstningen gäller nämligen bara trängselskatten och inte Västlänken som en del tycks tro. Med Västsvenska paketet får vi en betydligt bättre infrastruktur för framtiden vilket kommer att gynna inte bara Göteborgarna utan folk i hela regionen och norra Halland” av Mikael

  Ett förtydligande av att det är Vägvalets lösningar för Backa som har stora osäkerheter

  Tänk Backaborna riskerar höjd kommunalskatt, försämrad kollektivtrafik och en eventuell lösning på deras lokala problem som skjuts in i framtiden.

  ”Vilken kritik? Att du inte tycker det är ok att vi granskar och kritiserar ett parti medan det är fritt fram att slänga lösa anklaganden på alla andra? Din demokratisyn har jag kommenterat förr, och din selektiva syn på vilka man får kritisera och inte ger dig inte pluspoäng om man säger så.
  Att du inte gillar våra svar är något helt annat än att vi inte svarar. Jag tror jag droppar den här debatten nu, men får tacka för att du hjälper oss få bättre ranking på Google i alla fall.” av Sören

  Det är fascinerande hur så många välgrundade kommentarer som bara bemöts med snömos

  Vi kan förstås ställa oss frågan om det intressanta i en sådan här debatt. Kanske är det genom läsning av den bra halvan av kommentarer vi får något bra.

  • anders49 skriver:

   Jan Leander

   Jag ville ha ett svar på min kritik men det fick jag inte. Du svarar som en politiker, bdet vill säga inte alls. Du kommer med trams istället.

   Jag vill gärna besvara ditt trams också men jag inser att jag måste vara pedagogisk för att du skall förstå och därför får jag återkomma när jag har mera tid. om jag nu anser mig ha tid att läga ner mer arbete på ert trams.

   jag tycker att ni bör be om ursäkt för ert korkade förtal av Vägvalet.

 26. anders49 skriver:

  Vägvalet röstar mot ett korkat beslut i Fullmäktige och ni blåser upp detta på ett knasigt och ologiskt sätt.. och ni lyckas inte förklara hur ni tänker. Det är total brist på logik.

  • janlenander skriver:

   Vägvalet röstar mot ett välförankrat beslut framsprunget ur en gedigen medborgardialog där backaborna tyckte att detta var ett bra alternativ förutsatt det blir ja till trängselskatt. Din argumentation leder till slutsatsen att du tycker backaborna är korkade. Det tycker inte jag som har varit där och lyssnat på dem.

   • anders49 skriver:

    Jan Leander

    Du har inte bemött min kritik. Du upprepar bara dina egna åsikter. det börjar bli tjatigt. Jag kanske behöver bli lite mera pedagogisk.

    Vi kan försöka ta en bit i taget.

    På vilket sätt äventyrar vägvalets nej Backabornas intressen. Och varför måste de tycka att det är ett bra alternativ? Varför anser ni att de inte kan kräva en bättre lösning. Står Vägvalet i vägen för en bättre lösning?. Är det inte de rödgröna som motsätter sig en bra lösning?

    Nu var detta bara en liten del av kritiken mot er knasiga logik. Och inte heller den viktigaste. Jag inser att det är svårt att förklara för er.

    Det kommer jag till efter att du besvarat detta.

 27. anders49 skriver:

  Det viktiga här är att man får fram budskapet att Backaboena måste rösta NEJ i folkomröstningen för att de skall ha någon chans att få några lättnader över huvud taget. De måste inse att de inte ska köpa grisen i säcken. De måste inse att detta bara är en fint för att lura dem. Det förslag kommer aldrig att genomföras. Och det finns varken löften eller garantier. Det är snudd på bedrägeri.

 28. janlenander skriver:

  Det är Vägvalet som på en mängd olika sätt ber både Backabor och alla andra Göteborg att köpa grisen i säcken.

  1. Vad händer vid ett nej? Det blir inte lätt att hitta alternativ finansiering. Vägvalet vill skära bort investeringar och kostnader och behålla alla pengarna men det är ju som att äta kakan och tro att den är kvar!
  2. Vad händer i Backa vid ett ja? Kommer Vägvalet utnyttja en vågmästarroll för att stoppa förbättringarna i Backa?
  3. Vägvalet har kört en kampanj full av grundlösa påståenden. Vad händer om ett enda av dem är direkt felaktigt.

Kommentarer är stängda.