Anders Borg & Moderaterna: Rösta JA!

Senaste veckorna har finansminister Anders Borg uttalat sig kring trängselskatten och folkomröstningen i Göteborg. Andemeningen är att trängselskatt och Västsvenska paketet är helt nödvändigt för Göteborg. Argumenten är två, utifrån artiklar i GP och GT:

1. Trängselskatten är viktig för att lösa trafiksituationen och öka tillgängligheten i Göteborg.

2. Ett nej till trängselskatten riskerar finansieringen för hela Västsvenska paketet som är helt avgörande för Göteborgs fortsatta utveckling.

Om medfinansieringen i form av trängselskatt slopas från Göteborgs håll kommer inte staten stå kvar med sina 17 miljarder utan en omförhandling av hela paketet kommer då att ske varpå Göteborg riskerar att ”hamna i den allmänna potten när framtida pengar till utbyggda vägar och järnväg ska fördelas.” 

Infrastruktur är dyrt

Idag är infrastrukturprojekt oerhört dyra. Enligt NyTeknik räcker 1 miljard kronor till 500 km gång och cykelbana eller 1 km motorväg i tunnel. För samma summa kan man också få 33 km motorväg på landsbygden eller 100 km bussbanor. Som sagt, infrastruktur är väldigt dyrt, speciellt i städer som har högre markvärden och skapar större störningar än på landsbygden.

Nya motorvägar och järnvägar har traditionellt varit statens ansvar. Lokalbanor i städer och exempelvis spårvagnsspår har bekostats av kommunerna själva, ofta med statligt stöd. Till följd av den extrema prisökningen för ny infrastruktur har regeringen börjat betona det som kallas medfinansiering. Det betyder att kommuner, kommunalförbund och landsting genom att vara med och betala kan få pengar till viktiga projekt snabbare. Detta system gör att statens pengar räcker till fler projekt. Som noteras i bilden till vänster konstaterar infrastrukturministern att det saknas ungefär 900 miljarder (!) kronor totalt. Skärmavbild 2014-03-16 kl. 16.01.52Lokal medfinansiering leder alltså till att fler projekt kan komma igång och det snabbare. 

Samtidigt finns det också en risk i att vissa regioner eller städer kan ”köpa” sig upp i kön. Det kan leda till att vissa regioner blir mer eftersatta men det finns i nuläget inga bevis för att så har hänt. Detta är en risk som Riksrevisionen påpekat.

Detta är en principiell diskussion och är det så att vissa delar av landet utarmas till följd av medfinansieringmodellen är det så klart inte bra. Samtidigt är det en realitet och det är viktigt att komma ihåg att exempelvis trängselskatten inte bara har som mål att finansiera ny infrastruktur. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har drivit frågan under många år tidigare och den har till syfte att minska trafiken och förbättra luften – vilket också skett!

Motståndet

Hur ska då Göteborg och göteborgarna förhålla sig till detta? Vägvalet och dess ordförande Theo Papaioannou är de som är mest kritiska lokalt. I en diskussion på Twitter med en GP-journalist skriver han att partiet Vägvalet är en reaktion på denna medfinansiering, som de ogillar.

Bild 2

Vad Vägvalet menar är att exempelvis Västlänken och Marieholmstunneln är nationella angelägenheter, det vill säga att det är av nationellt intresse att bil- och tågtrafiken i västra Sverige fungerar, och därför bör staten också betala. Utifrån denna principiella hållning drar de sedan slutsatsen att Göteborg minsann inte ska vara med och betala för dessa projekt.

Jag och många med mig drar en annan slutsats: Att vara kritisk mot lokal medfinansiering innebär inte att man vägrar ställa upp på det för man vet vilka konsekvenser det får, nämligen inget eller ett mindre statligt anslag. Min slutsats är att vi kan kritisera medfinansiering samtidigt som vi accepterar de spelregler som finns idag, för medfinansiering är ett faktum och utan den kommer Göteborg hamna på efterkälken. Vägvalets hållning är att de kritiserar medfinansiering samtidigt som de vägrar ställa upp på spelreglerna. Reaktionen från staten när Göteborg kommer och säger att de vill hoppa över medfinansieringen är alltså inte att staten skjuter till 14 miljarder extra eller ens att de 17 miljarderna kvarstår. Snarare kommer staten säga ”Nähä, då vet vi. Då tar vi dessa 17 miljarder och satsar i Skåne eller Stockholm”. Det är inte heller aktuellt, vilket påpekats, att ”banta paketet” och satsa på sämre, om än billigare, lösningar. Läs mer om det här.

Det är just denna poäng som Anders Borg understryker och det är inte tal om någon skrämselpropaganda eller ”hot” som vissa verkar vilja hävda. Snarare en beskrivning av vilka konsekvenser ett nej till trängselskatt kommer att få – ett Göteborg utan investeringar med en fortsatt eftersatt infrastruktur samt en högst osäker framtid.

Det är alltså viktigt att vi håller isär sakerna – kritisera gärna medfinansiering om du ogillar det principiellt, men försätt inte Göteborg i en situation som leder till ökad arbetslöshet, ökade utsläpp och en ineffektiv och förstoppad centralstation. Därför instämmer vi i finansministerns ord:

– Jag tycker entydigt att man ska rösta ja till detta. Om man tror på Sverige och tror på Göteborg, och tycker att det är viktigt att vi växer och att det finns jobb och att reallöner stiger ska man rösta ja.

/Gabriel Lindh

Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Trängselskatt, Västlänken och märktes , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Anders Borg & Moderaterna: Rösta JA!

  1. janlenander skriver:

    Jag är starkt positiv till medfinansiering. Det betyder att statens pengar i större utsträckning styrs till regioner där de boende har modet och viljan att satsa på framtiden. Det betyder att flera intressenter måste snacka ihop sig rejält kring en gemensam vision. När det sen kan göras med trängselskatter, väg- och bro- avgifter så får de också en starkt styrande inverkan så att det blir den riktigt nyttiga trafiken som kommer fram.

Kommentarer är stängda.