Göteborg förtjänar en bra kollektivtrafik

Den senaste debattartiken från Vägvalet ”Säg nej till trängselskatten – få bort Västlänken” är den första riktigt öppet kollektivtrafiknegativa artikeln från dem. Våra subventioner av kollektivtrafik är rent livsavgörande för många som lever på marginalen och Vägvalet hamnar i ett extremläge där inget annat parti vill hamna eftersom det kan betraktas som en rent omänsklig inställning. Vägvalet är förstås inte heller omänskliga och det var därför vi blev så överraskade över artikeln. Det verkar som att deras bilkärlek förblindar dem så mycket att de inte ser konsekvenserna för sina medmänniskor.

Alla de riktigt svaga i vårt samhälle, de har inte råd att köpa bil och även ett körkort är något som är för dyrt för dem. De är beroende av kollektivtrafiken för att kunna ha ett arbete, komma till sin utbildning och åka till sin läkare. Utan den fungerar inte ens våra ekonomiska skyddsnät. Vi har lyckligtvis en stabil majoritet i vårt samhälle för att samhället ska hjälpa våra ungdomar att få komma till sin skola och änkan med sin lilla folkpension ska kunna åka med Trygga rundan, kollektivtrafik för de äldre. Alla tycker att det är viktigt med satsningar på skola, vård och omsorg men de flesta inser att det vore ännu värre om de svagaste i samhället inte ens kunde ta sig dit de behöver för att få hjälpen.

Varför skiljer sig Vägvalet från andra?

tummen_nerVad är det då Vägvalet säger? Jo i ett stycke där de efter en inledning där kollektivtrafiken ställs i skarp kontrast till skola, sjukvård mm så konstaterar de: ”Det innebär att när man betalar 20 kronor för en biljett så betalas 20 kronor ytterligare med skattemedel.” Ett slags känsla av dramatiskt avslöjande hänger över hela stycket. En fråga som hänger i luften är hur kan skattemedel användas till detta men de kritiserar bara tanken på att använda mer skattepengar. Fast om man tycker det vore konstigt att använda en enda krona mer så blir förstås frågeställningen om man kunde använda mindre ytterst aktuell.

Är då Göteborg ovanligt med sina subventioner? Vi tittade då på Stockholm och budget för SL 2014 och fann att bidraget från Landstinget var på 8,4 miljarder och att 7,1 miljarder var biljettintäkter. Stockholmarna är minst lika generösa som vi. Studeras sen mindre orter så varierar andelen riktigt mycket men ibland kan den vara riktigt hög. Någon förvåning borde vi alltså inte känna men det är klart att för den som inte alls förstår skälen så kan den här satsningen ändå bli en överraskning. Överallt där man tänker till så är ändå svaret helt entydigt att det är värt att subventionera kollektivtrafiken. Trenderna över världen är också mot ökade subventioner och en mycket vanlig frågeställning är sänkta biljettpriser. Göteborg bör inte gå åt andra hållet.

Vägvalet har sett till att de registrerar sig så att de ska ha möjligheten att bli ett riksdagsparti med detta namn. Intressant hur ett parti med det namnet ska kampanja till riksdagen. Precis som för miljöpartiet kan vi tro att själva slagorden hämtas ur partinamnet. När man möter deras anhängare så är det väldigt tydligt att en stor andel anser att biltrafiken är orättvist behandlad. Det är vanligt med åsikter om att kollektivtrafiken borde ta minst lika stor del av sina egna kostnader som bilarna gör. Inget styrande parti har ens den tanken så nischen för ett parti som vill kämpa för att vi ska välja vägar och bil istället för gemensam transport är helt öppen. Vägvalets taktik för att få vara med och styra Sverige verkar välgjord.

Varför är kollektivtrafiken så värdefull?

1521425_567224356693594_1497834248_nNäringslivet beskriver behovet av en större arbetsmarknadsregion som står sig bättre i konkurrensen med omvärlden. Satsningar på infrastruktur gör att tillgången till rätt kunnande blir bättre över hela regionen och att i ett par kan båda få utvecklas i sina yrkesroller fastän de behöver göra detta på olika orter. Den historiskt intresserade kan se hur orter som valt bort infrastruktur krympt tydligt och förlorat sina viktiga näringsgrenar. En sociologisk avhandling om människors behov av mötesplatser och hur avgörande det är för det moderna samhället att tillhandahålla snabb kollektiv transport kan också väcka mycket tankar. Behovet av utveckling borde få de flesta att välja en rejäl satsning på kollektivtrafik men Vägvalet har ju redan etablerat sig som ett tillväxtnegativt parti så det är väl möjligt att de argumenten inte biter. Jag brinner för Göteborg och en bra framtid och hoppas att vi Göteborgare följer en tradition av att vara modiga och ta steg mot framtiden. Den satsningen innefattar en bra kollektivtrafik.

När det gäller miljöfrågorna så svänger Vägvalet till en mycket utvecklingsoptimistisk syn, här ser de mängder av kraftfull utveckling av bilen samtidigt som de är så negativa till vad utvecklingen kan innebära inom andra områden. När det gäller stadsutveckling för att göra Göteborg attraktivare med ökad personsäkerhet, lägre buller, närmare till tjänsteutbud osv. så anses allt detta vara bilfientligt. Vi hoppas att vi är många andra som inser att detta är saker som vi ger stort värde. Hur mycket är ett människoliv värt? Kollektivtrafik och framför allt spårbundet på separat spår är viktigt för att lyckas göra vår stad säkrare, tystare och renare.

Hur bemöts angreppen på kollektivtrafiken?

Trots flitig användning av en rapport från Riksrevisionen vars huvudbudskap är att det inte fanns tillräckliga skäl för att göra en satsning i västsverige så är en allmänt spridd uppfattning på nej-sidan att ifall vi säger nej till att dubbla kapaciteten på vår centralstation med Västlänken så skulle vi ändå få behålla pengarna. Anders Borg var här nyligen välgörande tydlig med att staten har andra ställen att investera i med en ren kö av viktiga infrastruktursatsningar över hela vårt land. Han pekade också på att det finns ett modernt och samhällsengagerat perspektiv på att de stora orterna behöver välja lösningar med trängselskatt. Vilka tror att de rödgröna väljer en mer förstående linje ifall vi i Göteborg satsar på egointresset och plånboksfrågorna? Vägvalet visar att de gärna ger sig in i nischen med ett rent allmänt motstånd mot kollektivtrafik och att de vill leva upp till sitt namn och välja bil på väg. En intressant aspekt av Vägvalets motsättning mellan vård, skola och omsorg och kollektivtrafik är att Västsvenska paketet bara stärker Göteborgs kommuns ekonomi men när Vägvalet ska rädda Marieholmstunneln vid ett nej då kan kommunekonomin utsättas för jobbiga prioriteringar. Prioriteringar som inte kommer vara till fördel för vård, skola och omsorg. Det vore skönt om vi blev många andra som visade att det inte är en framtid vi tror på utan istället väljer att rösta ja till Göteborg.

Folkomröstningen i höst handlar dock bara om trängselskatt, den handlar inte om Västlänken, inte om ja eller nej till kollektivtrafiken, inte om Marieholmstunneln. Vägvalet försöker ludda till frågan och propagera för sina långsiktiga partipolitiska mål, detta bemöter vi dock bäst genom att rösta på något annat parti med en sundare syn på Västsveriges framtid. Trängselskatten är viktig och bra för oss, den ska vi rösta ja till så enkelt borde det vara.

/Jan Lenander & Totte Staxäng

Om janlenander

59-årig gymnasielärare i matematik, fysik och teknik med bakgrund som civilingenjör och arbete på Patentverket, Ericsson och Choicebridge. Två gulliga döttrar och en härlig hustru.
Detta inlägg publicerades i Svar på tal, Trängselskatt, Västlänken och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.

70 kommentarer till Göteborg förtjänar en bra kollektivtrafik

 1. Sören skriver:

  http://www.vasttrafik.se/#!/om-vasttrafik/det-har-ar-vasttrafik1/vad-ar-nyttan-med-vasttrafik1/

  Det finns ett perspektiv till: Kollektivtrafiken genererar en omfattande samhällsnytta. Vägvalet angriper regelbundet kollektivtrafikinfrastruktur som ”olönsam”, men samtidigt vänder de sig mot en trafiksektor som är extremt lönsam. De är inte bara oförstående för den del av befolkningen som frivilligt eller ofrivilligt saknar bil, utan motsäger också sig själva i den ekonomiska analysen.

  • janlenander skriver:

   Viktig kommentar: Att kollektivtrafiken är oerhört lönsam när man studerar samhällsnytta, det försvann i allt vi försökte få med. Tack Sören.

 2. leif nielsen skriver:

  Men det var helt ok att slå undan benen på familjerna i Backa genom trängselskatten, jag vill ha en bra kollektiv trafik men det skall gälla hela Göteborg inte bara centrum. Men som höginkomsttagare är det lätt att välja Jan.

  • janlenander skriver:

   Det där var förstås en renodlad myt. Du kan garanterat inte peka på en enda familj i Backa som drabbades av att trängselskatten slog undan benen på dem. Nej de familjer som lever på marginalen i Backa de påverkas mycket kraftigare av vad som händer med kollektivtrafiken. När Vägvalet ska minska subventioner och försämra möjligheterna till täta turer då slår det undan benen på många familjer i Backa.

 3. leif nielsen skriver:

  Är du fullständigt inne i en fantasivärld eller? En myt? Välkommen ut till backa och upplev frustrationen mot trängselskatten. Lägg märke till att jag har inget emot subventionerna i kollektivtrafiken. Och du har ingen aning om att leva på marginalen

  • lorem ipsum skriver:

   Vad skall man förvänta sig av den outbildade, lattedrickande rödvinsvänstern som själv inte drabbas av eländet? Denna individ insinuerar saker som Vägvalet aldrig har sagt, men han är för att 50-tals miljarder kronor slängs på en värstlänk och som verkligen kommer att drabba människor genom att dessa pengar aldrig kommer de sjuka, de svaga, och de behövande till del. Lenander glömmer passligt nog att pengarna kommer ur samma källa, nämligen skatterna!

   • Sören skriver:

    Har du inget mer konstruktivt att tillföra än nedlåtande kommentarer som ”outbildade, lattedrickande rödvinsvänstern” tycker jag du ska överlåta debatten till oss vuxna människor. Osakliga härskartekniker hör inte hemma i en seriös debatt.

    Se detta som en varning. Fortsätter du med personpåhopp av den här typen kommer vi plocka bort dina kommentarer.
    /Sören, med admintröja på.

    • anders49 skriver:

     Om det inte är okej med nedlåtande kommentarer så borde det inte vara okej att skriva en så nedlåtande artikel den ovan. Varför kan ni inte skriva något utan att ha med denna nedlåtande attityd. Ni har ju inte ens försökt förstå argumenten mot VL och TS. Ni kör det gamla vanliga knepet att tala om något annat och beskylla mtståndarna för att påstå nogot som de aldrig påstått. Det är billigt. ”Universitetsutbilldade, lattedrickande rödvinsvänstern” hade varit mer korrekt. Det är kanske inte helt korrekt men vad får inte vi som är mot länken och TS utstå. Vi kallas outbildade trots att vi har utbildning. Vi tillskrivs åsiker som vi inte har. Ni skriver om oss som om vi vore dumma.

     • Sören skriver:

      Man måste kunna diskutera politik utan att ge sig på människor utifrån deras politiska uppfattning. Det är en synnerligen avgörande gränsdragning. Har du, eller någon annan, synpunkter på det som sägs i artikeln, så välkommen att kommentera och diskutera. Att däremot ge sig på personen som skrivit artikeln med nedlåtande epitet, utan att alls beröra frågorna, är inte okej någonstans. Det är och förblir unken härskarteknik.
      Och FYI, vi som är aktiva och skriver här har väldigt olika allmänpolitiska uppfattningar. ”Universitetsutbilldade, lattedrickande rödvinsvänstern” är fortfarande uppåt väggarna fel.

     • anders49 skriver:

      Sören! Tyvärr så är det väl så att ni också använder härskartekniker när ni beskriver motståndarna på det sättet som ni gör ovan.

     • janlenander skriver:

      Härskartekniker, från en grupp som arbetar ideellt och drivna av medmänskliga skäl. Vari ligger vår makt? Det enda vi gör är att analysera vad Vägvalet säger och sen logiskt fundera kring vilka slutsatser det ger. Kan du kanske vara konkret om en enda sak anders49, hitta något som du anser felaktigt i vår beskrivning?

   • janlenander skriver:

    Du verkar ha missat vår argumentation lorem ipsum, kanske är det för att du har läst ilsken?

    En visat bra utvecklingssatsning för regionen med både statliga pengar och en trängselskatt som redan gjort nytta. Detta ökar det ekonomiska utrymmet för bra satsningar. Vägvalet har visst demonstrerat sin syn på kollektivtrafiken. Läs citaten. Jag vågar här hävda att det är egointresset som gör Vägvalet helt blinda för de behov som finns.

    Jag röstar alliansen men upptäck att vi som är ja har hela skalan av politiska uppfattningar men vårt engagemang för ett bättre Göteborg förenar oss. När det gäller våra dryckesvanor hänvisar jag till följande blogginlägg. http://janlenander.blogspot.se/2013/09/om-ilskan-hos-vagvalet.html

  • janlenander skriver:

   Frustration har jag förstås mött men därifrån att möta någon som verkligen fått det mycket sämre är det långt. Att slå undan benen tolkar jag som att orsaka en katastrof. Jag kan inte härleda en enda personlig katastrof i Backa till trängselskatten.

   Däremot har jag sett frustrerade Backabor gå till sina bilar i halvmiljonklassen efter möten. Då känns det inte som deras ekonomiska problem är stora.

   • leif nielsen skriver:

    Dom som bor i Backa har inga bilar i halvmiljonklassen, och för övrigt håller jag med dom flesta här. Du är en otrevligt raljant halvfigur som lever i dina föråldrade klass värderingar.

    • janlenander skriver:

     Jag vet flera sådana exempel.

     Det kan hända att jag raljerar om åsikter men oftast med en hel del självironi också. Däremot undviker jag personangrepp och rena smädelser då jag inte tycker de för debatten framåt. Har du ens läst så att du vet något om min ideologiska värderingar? Det låter som att du bara hittar på saker utan grund.

     • leif nielsen skriver:

      Underligt att det ok för dig att sätta tonen i debatten genom att vara raljant och ”ironisk” och sedan bli prinsessan på ärten när det drabbar dig. Var inte nedlåtande mot de i Backa som drabbas oproportionerligt av trängselskatten då.

     • janlenander skriver:

      Jag tycker att betalstationerna i Backa blev helt fel men vet också att det finns ett kraftigt tyst stöd för trängselskatten. De högljudda är dessutom inte alls de som har det sämst ställt.

 4. anders49 skriver:

  Tyvärr så får vi nog aldrig någon riktig och demokratisk folkomröstning om trängselskatten. Politikerna försöker skrämma folk med ekonomiska konsekvenser och vilseledande och felaktiga fakta. Det är ett nederlag för demokratin och jag kommer att ha väldigt svårt att acceptera om JA-sidan vinner med sådana metoder. Jag är rädd för att ni vinner på grund av detta. Men jag tror inte att folk är så dumma att de går på allt trams som ni skriver. Man blir faktiskt lite rädd för att sådna personer som Jan Lenander & Totte Staxäng skulle få någon politisk makt. Det är förvånande att personer med lång utbildning kan krångla till begreppen så mycket.

  • Sören skriver:

   Exakt så känner jag för motståndarna. Förvrängda fakta, skrämselpropaganda, och inte minst ett populistiskt förenklande av hela processen. Som om trängselskatten bara skulle gå att trolla bort utan konsekvenser?
   Själv föredrar jag politiker som kan tänka flera steg framåt, och inte vänder bort blicken redan vid sitt eget staket.

   • anders49 skriver:

    Det är förmodligen så att det sker övertramp från båda sidorna men det är ju inte någon bra ursäkt för att göra lika dant själva och tillskriva den andra parten åsikter som de inte har.

    .

    • Sören skriver:

     Om du berättar vilket påstående du avser, så blir diskussionen mycket lättare.

     • anders49 skriver:

      Jag kan ge ett exempel. Ni påstår att Vägvalet är emot infrastruktursatsningar. Det stämmer inte. De är emot detta enorma slöseri som Västlänken kommer att innebära. Det borde alla vara. De är emot dåliga infrastruktursatsningar. Men var det något som var rätt i artikeln?

   • anders49 skriver:

    Sören! Du missade (som vanligt) det viktigaste i kommentaren och besvarade bara det som var lättast att besvara. Det är politikerna som har makten som försöker muta och hota oss med våra egna skattepengar för att försöka tvinga oss att rösta JA. Det blir inte någon riktigt ärlig folkomröstning när de sätter sig på tvären och hotar. Jag kommer aldrig att kunna acceptera en JA-seger under dessa förhållanden. Det vore ett nederlag för demokratin om JA-sidan vann med dessa metoder.

    • Sören skriver:

     Politiker som Vägvalet? Många tycks missa den detaljen, att Vägvalet är ett politiskt parti. De har mandat i fullmäktige och och nämnder.

     Och faktum kvarstår. Västsvenska paketet är en överenskommelse mellan ett antal parter. Att peka på att det får konsekvenser om det avtalet rivs upp är väl knappast en ”muta”? Då hamnar vi tillbaka, i mina ögon är exemeplvis Vägvalet oärliga och därmed odemokratiska när de försöker påskina att man kan plocka runt i avtalet utan att det får några konsekvenser. För att inte tala om oviljan att själv föreslå hållbara, alternativa lösningar.

     • anders49 skriver:

      JA-sidan var emot folkomröstningen därför att de inte ville att vi skulle få vara med och bestämma. Det var första gången ni visade att ni var emot demokrati. Nu vägrar du att se att politikerna omsom mutar och ömsom hotar för att få oss att rösta ja. Men det förvånar mig inte. Ni bryr er inte om om ni viner på ett odemokratiskt sätt. Det vore ett nederlag för demkratin om ni vann med desa metoder.

    • Sören skriver:

     Anders, nu faller du in i tramsigt politikerförakt. Trängselskatten beslutades på sedvanligt demokratiskt manér, dessutom med ett lågt bredare stöd än många andra beslut.

     Att tydliggöra de faktorer som ligger bakom, och att påpeka att enn förändring av liggande beslut kommer ha konsekvenser, är inte odemokratiskt. Att låstsas som det regnar och konskevent vägra ta helthetsgrepp på frågan är däremot att föra väljarna bakom ljuset. Ett ”nej” kommer leda till att 14 mdkr saknas i budgeten. De måste ersättas med något. Så vad vill Vägvalet, SD och andra motståndare ta de pengarna ifrån? Det vägrar de svara på.

     • anders49 skriver:

      Jag tror att vi kan diskutera den frågan hur länge som helst. Du har låst dig fast vid din syn som förmodligen beror på att det inte drabbar dig..

      Faktum är att politikerna hotar med ekonomiska konsekvenser och att sätta sig på tvären om JA-sidan vinner. Du påstår att Vägvalet problematiserar men det är tvärt om. Det är i själva verket mycket lätt att ta bort trängselskatten om politikerna vill. Den ger idag ett väldigt litet netto efter avdrag för skatteeffekter. Detta mörkar politikerna för oss. . De vill helst att vi inte ska få veta och därför talar de inte om sanningen. Politikerna är ohederliga och de vill helst att vi inte blandar oss i.

      Vi borde få en ärlig folkomröstning utan hot och mutor. Det är våra skattepengar det är frågan om.

      Det är lite knasigt att påstå att vi måste ha trängselskatt.

     • janlenander skriver:

      Jag har betalat en hel del trängselskatt och vunnit mer än motsvarande i tid. Den både drabbar och är till nytta för mig men tänk det är inte mitt egointresse som styr mina val. Det verkar vara en förvånande tanke för Vägvalet.

    • Sören skriver:

     Utan tränsgelskatt saknas 14 mdkr i finansiering av åtgärder. Är det inte en konsekvens? Att de pengarna måste tas någon annanstans ifrån?
     Det är inte ett hot, det är ett konstaterande. Bryter man ett ingått avtal så finns inte avtalet kvar, den enskilda parten kan inte gå in och ändra villkoren i efterhand. Det är så grundläggande att alla borde förstå. Så de enda som ”mörkar” något är de politiker som försöker intala oss att vi ensidigt kan bryta ett avtal utan att något annat påverkas.

     Så innan vi gå vidare, fråga Vägvalet och SD var de tänker ta de där 14 mdkr ifrån. Du kommer inte få ett ärligt svar på den frågan. Det sista de vill är att behöva svara på det.

  • janlenander skriver:

   Dina påståenden om våra metoder saknar all grund. Skulle jag använda psykologisk teori skulle jag kalla det projicering anders49, att tillskriva någon annan de egna egenskaperna.

   Vår finansminister berättar om hur de resonerar när de fördelar pengar, han skulle aldrig komma undan med att ljuga, ändå kallar Vägvalet det skrämselpropaganda. Sådan sorgligt låg nivå.

   • anders49 skriver:

    Jan Leander Jag tror du inte uppfattar ”hoten” eftersom du är för trängselskatt. Dessa hot är till för att försöka förmå de som är emot trängselskatten att avstå från att rösta eller att rösta Ja. Det är odemokratiskt. Regeringen borde inte utöva påtryckningar på det sättet. Jag skall avstå från att använda psykologisk teori på dig men jag undrar över din oförmåga att förstå.

    • Jonas skriver:

     På vilket sätt hotas du??

    • janlenander skriver:

     Jag har förstått vad du uppfattar som hot men jag uppfattar dem som reella näst intill självklara konsekvenser.

     Ifall Göteborg låter bilägares plånboksfixering dominera så innebär det att vi uppfattas som oförmögna att ta i våra egna problem. När vi inte inser att trängselskatten direkt betalar sig i tidsvinster så framstår vi som lite tröga. Investeringar i andra delar av Sverige blir lönsammare.

     Ifall vi bryter upp ett avtal så är det inget nytt som står och väntar utan vi får ställa oss i kön och börja om när det gäller investeringspengar. Så fungerar alltid köer till det som är populärt. Ger man bort Bruce Springstein biljetterna får man hoppas att de inte tagit slut när man kommer fram efter långt köande.

 5. Jonas skriver:

  Kan vi inte vara sakliga, vad är det som tillskrivs någon felaktigt här? Konkretisera det så kanske det går att diskutera från sakliga grunder.

  • anders49 skriver:

   ”Det verkar som att deras bilkärlek förblindar dem så mycket att de inte ser konsekvenserna för sina medmänniskor”

   Detta kan väl jämförars med det omm lattedrickande vänstermännskor.

  • janlenander skriver:

   Den formuleringen är väl mitt fel, Totte ägnar sig inte åt sådana syrligheter. För att mildra det hela så får jag berätta om min egen bilkärlek och långa bilresor till jobb men omständigheterna tvingade mig att prova tåget istället och jag upptäckte att min livskvalitet steg kraftigt. Jag har själv också varit förblindad.

 6. anders49 skriver:

  (Föregående var ett svar till Sören Jensen.)

  @Jonas

  Det största faktafelet ovan är påståendet att Vägvalet är emot infrastruktuesatsningar. Det är lögn. De är emot Västlänken därför att de är emot slöseri med pengar. Om man slösar bort pengar så får man mindre över till annat. Detta borde alla inse.

  Hela texten ocvan är vinklad och ger en felaktig beskrivning.

  • Sören skriver:

   Var står det att Vägvalet är emot infrastruktursatsningar? Mig veterligen har de inget mot infratruktur så länge vi pratar bilar på väg. Och inte har för lång framförhållning (se deras yttranden kring miljöplan etc).

 7. Jonas skriver:

  Var någonstans i artikeln påstås det att Vägvalet är emot infrastruktursatsningar, det är väl välkänt att de vill bygga ut vägnätet? Själv är jag för Västlänken tills någon visat ett bättre alternativ till att öka kapaciteten mellan Sävenäs och Almedal, ge Göteborg fler pendeltågsstationer och möjlighet till bättre möjligheter till pendeltågstrafik.

  • anders49 skriver:

   @Jonas Det innebär att du vill satsa på en dyr lösning som innebär ett enormt slöseri med pengar och att du vill ha ett trängselskattsystem som är kostigt och orättvist konstruerat och dessutom ger väldigt lite tillbaka av de pengar som det kostar. Det är detta som Vägvalet vill stoppa. Men ni beskriver dem på ett nedlåtande sätt. Och ni vill inte att vi skall få en rättvis folkomröstning.

 8. Jonas skriver:

  Kapaciteten på järnvägen genom Göteborg måste ökas, det förstår alla som reser med tåg till eller från staden någorlunda ofta. Något bättre alternativ till Västlänken har jag inte sett hittills.

  • Jonas skriver:

   Trängselskatten är en effektiv styrande skatt med god samhällsekonomisk lönsamhet, jag är för den tills någon visat något mer effektivt sätt att minska trängsel och luftmiljöproblem, och internalisera mer av vägtrafikens externa kostnader.

   • anders49 skriver:

    Det är din åsikt men tittar man på hur trängselskatten är utformad och hur den fungerar så stämmer inte det. Dessutom så medför den enorma kostnader och dessutom onödig miljöförstöring.

    • Sören skriver:

     Kostnaderna för TS-systemet är inte enorma. Tvärtom är åtgärden samhällsekonomiskt lönsam. Angående miljö är det för tidigt att dra långtgående slutsatser, men de preliminära resultaten pekar på bättre luft och mindre buller — positivt på miljökontot alltså. Samma resultat som i andra städer som infört trängselskatt.

     • anders49 skriver:

      De beräknade kostnaderna var 6 miljarder men då är inte alla problem som trängselskatten orsakar medräknade. Det är möjligt att de räknat fel och kostnaderna blir lägre men de är fortfarande alldeles för höga i förhållande till resultatet. Det som ni alltid glömmer bort är att man byter ut nyttig trafik mot onyttig. Detta syns aldrig i statistiken. Nu är det Göteborg vi diskuterar och inte andra städer med enorma trafikproblem. Där kanske kalkylen ser annorlunda ut. Problemet med JA-sidan är att de vill ha trängselskatt till vare pris och de struntar i om den är lönsam. Kan man påstå att 6 miljarder är småpengar?

    • Jonas skriver:

     Nja, det är inte en åsikt att trängselskatten är samhällsekonomiskt lönsam, det visas här: http://trafa.se/PageDocuments/Rapport_2013_6_En_kaenslighetsanalys_av_transportpolitiska_styrmedel.pdf (s 36). Det är däremot en åsikt att jag vill se mindre trängselproblem på vägnätet, mindre buller och bättre luft.

 9. anders49 skriver:

  ”Vad är det då Vägvalet säger? Jo i ett stycke där de efter en inledning där kollektivtrafiken ställs i skarp kontrast till skola, sjukvård mm”

  Detta är en lite märkligt sätt att tolka deras debattartikel. Vägvalet är väl det bästa partiet man kan välja om man vill ha bättre skolor. Sossarna lova och lovar men de misslyckas konsekvent.

  Om man inte vill höja skatten mycket så måste man välja. Man kan inte använda pengarna två gånger. Det är egentligen en självklarhet. Hur kan ni få det till något negativt?

  Hela artikeln ovan är faktiskt en grov vinkling som leder till en felaktig bild. Det är faktiskt ett sakligt påstående.

  • Sören skriver:

   Att Vägvalet problematiserar kostnaderna för kollektivtrafik i sin originalartikel är helt uppenbart. Det ställer tydligt kostnaderna för kollektivtraik i konflikt med vård/skola. (Vilket i sig är missvisande, då de inte berör vad som kommer från kommunal och regional budget).

   Vägvalet vill sänka skatten. Ge ännu mindre resurser för de olika kostnadsposterna att dela på. Om det innebär att man vill minska på kostnaderna för kollektivtrafik så ser jag det som ytterst negativt, och det måste en debattartikel som denna också få göra.

   Det är inte felaktigt eller vinklat. Det är att ha olika uppfattningar.

   • anders49 skriver:

    ”Problematiserar ” !

    Jag tror du stal det ordet från en tidigare debattartikel av Theo Papaioannou där han förklarar hur ni på JA-sidan krånglar till begreppen för att kunna påstå att det inte går att ha en folkomröstning och att det inte går att ta bort trängselskatten. I det fallet så kan man tala om problematisering. Men det funkar inte när du påstår detta om Theos inställning till kollektivtrafik. Det är bara du som krånglar till det igen.

  • janlenander skriver:

   Skulle Vägvalet vara det bästa partiet för skolan? Jag håller inte alls med, jag är lärare och insatt i partiernas skolpolitik. Röstar på alliansen men hyser en stor respekt för sossarnas kunnande om skolan. Pengarna till skolan måste tas någonstans och kringledsatsningarna har gjort Göteborg fattigt. Skolan behöver inte ett populistiskt parti med förenklade recept som Vägvalet inte ens är överens om internt.

   • anders49 skriver:

    Vägvalet är inte ett populistiskt parti. Det är rent förtal. Däremot så har sossarna i Göteborg misslyckats med det mesta och det har vi många exempel på.

    Vi behöver nya politiker och då är Vägvalet ett bra val. De värnar om demokratin. det gör inte de andra partierna. Moderaterna frågade dock sina medlemmar innan de röstade om folkinitiativet och de kunde ändra sig. Något sådant skulle aldrig kunna hända i det toppstyrda socialdemokratiska partiet. Vill man ha demokrati så skall man rösta på Vägvalet.

    • janlenander skriver:

     Tillåt mig småle, läs era egna debatter.

     • anders49 skriver:

      Du bekräftar det jag sagt hela tiden. Du kan knappast skiva något utan att håna eller antyda att vi är dumma. Du vet precis vad det kallas. Du vet säkert också vad jag tycker om dig. Men sådant skriver jag inte på det sättet.

     • janlenander skriver:

      Nej, jag är oförbätterlig. Jag försöker och försöker och sen påstår nej något som lockar mig att le.

 10. anders49 skriver:

  Nästa felaktighet i ovanstående artikel:

  ”Den senaste debattartiken från Vägvalet ”Säg nej till trängselskatten – få bort Västlänken” är den första riktigt öppet kollektivtrafiknegativa artikeln från dem. Våra subventioner av kollektivtrafik ”

  Var skriver de att de är kollektivtrafiknegativa? Man kan väl inte bara ha kollektivtrafik. Det verkar som ni vill det.

  VV är emot olönsamma och dåliga lösningar. Det borde alla vara.

  • janlenander skriver:

   I ett helt stycke ondgör sig Vägvalet över satsningar på kollektivtrafik, det är verkligen svårt att dra någon annan slutsats än att de är negativa till den.

   • anders49 skriver:

    Jan Leander

    Din tolkning säger mycket mer om dig än om Vägvalet. Speciellt ordvalet:

    ”ondgör sig över satsningar på kollektivtrafik”

    Vägvalet vill till skillnad från dig ha ett vettig balans mellan kollektivtrafik och övrig trafik.
    De har mer sansade åsikter.

    Är det korrekt att påstå att du är extremt bilfientlig? Varför är trängselskatten utformad så att de välbärgade som har möjlighet att få tjänstebil kan åka nästan gratis samtidigt som lågavlönade måste betala fult pris. Det verkar som uttänkt för att tvinga lågavlönade att ställa bilen medan högavlönade får en obetydlig kostnad.

    Och varför måste man betala för sträckor inom staden där det är väldigt lite trafik även när det är rusning. Jag skulle kunna skriva en lång lista med allt som är konstigt med trängselskatten men jag tror inte du är intresserad. Du läser förmodligen inte Nej-sidans webbsidor. Läs dessa sidor så kanske du förstår varför folk är så kritiska.

    • Jonas skriver:

     Ställer du upp på målen men trängselskatten om att minska trängseln och förbättra luftmiljön?

    • janlenander skriver:

     Vägvalet motsätter sig ju på alla sätt en vettigare balans. Göteborg har ju en liten andel kollektivtrafik jämfört med städer av samma storlek.

     Brukar ta mig en latte och le i mjugg när jag läser nejsidans debatter. Där går det vilt till, men sakargument var det länge sedan jag såg några.

     • Jonas skriver:

      Liten andel kollektivtrafik antar jag att du menar Jan.

     • anders49 skriver:

      Kul att du läser Nej! sidans argument men det är verkligen tråkigt att du inte ens försöker förstå dem. Om du gjorde det så skulle du ju kunna argumentera mot dem. Men det gör du inte.

     • janlenander skriver:

      Nejsidans argument är så trista och det dyker inte upp några nya. Jag har redan argumenterat emot tyck synd om argumenten från människor som visar sig ha råd med bilkostnader i 50000-100000 kr klassen. Jag har argumenterat emot de som anser att Västlänken är för dyr för att i nästa ögonblick upptäcka att de förespråkar ekonomiskt katastrofala ringleder. Jag har argumenterat emot Vägvalets tillväxtnegativa syn på Göteborg och slagit sönder deras argument om mindre och mysigare när jag påpekat vägarnas inverkan och jämfört med Detroit.

 11. janlenander skriver:

  anders49 mfl nej-debattörer när jag anslår ett skämtsamt tonfall så ska ni inse att detta också är fyllt av självironi. Jag har också ansett mig helt beroende av bilen, klivit in i min fristad och kört långt och varit arg över alla de kostnader och besvär det medför. Det var rent och skärt ekonomiskt tvång som drev mig bort från den livsstilen även om jag sen frivilligt stannade kvar i det nya när ekonomin blev bra.

  Jag tror att det är viktigt att den vanliga människan får fortsätta att kämpa för sin egen tillvaro, engagera sig för att sitt eget boende, resande och sina egna ekonomiska förutsättningar. Detta ger samhället kraft. Däremot har jag haft inblick i riktigt tragiska livsöden och verkligen mött de som hamnat på marginalen. Det är ok att vi vanliga människor låter egointresse styra men när vi blir alltför ilskna över en liten uppoffring eller kör en stor tyck synd om mig för något litet som blev sämre, då tycker jag att vi gör fel. Då vet jag inte om jag vill skratta eller gråta, ironisera eller bli besviken.

  För mig känns nej-sidans argumentation som att den är på väg från dålig till något sämre. Jag förstår fortfarande kollegor och vänner som argumenterar för nej med olika personliga perspektiv men när det gäller nej-organisationen så undrar jag bara om de hör vad de själva säger.

 12. leif nielsen skriver:

  Jan Lenander måste ha ett eget SIFO institut eftersom han vet att det finns ett kraftigt tyst stöd i Backa. Eftersom priset på bilarna verkar vara ditt största problem så har man rätt att ha en åsikt även med nyare bil, men det är inte det stora problemet det är betalstationernas idiotplaceringar, som drabbar flertalet.

  • janlenander skriver:

   Det är klart att alla har rätt till en åsikt men de som kör en stor tyck synd om mig för att i nästa ögonblick visa att de har gott om stålar de tappar i trovärdighet.

   Det har gjorts omfattande undersökningar i Backa så det behövs inget SIFO för att få information. Det går att fråga lämplig person om man vill ha reda på hur människor i Backa känner.

 13. leif nielsen skriver:

  Men snälla vän, alla undersökningar i Backa visar ju att dom är missnöjda med placeringarna av betalstationerna, dom flesta vill fortfarande betalaträngsel skatt men det får vara med måtta. Jag vet inte om du läser undersökningar som fan läser bibeln. Sen det här med stor tyck synd om grejen är bara avundsjuka från dig. Om du tycker att det är fel att folk kan jobba ihop till en bra bil så tough luck

  • janlenander skriver:

   Ja, betalstationernas placering vid Backa är ingen lyckad lösning där är många överens och en stor majoritet av Backaborna tycker detta. Det jag påpekar är att det för det första så slår inte skatten undan benen på i stort sett någon och för det andra så finns det många i Backa som är positiva till trängselskatt bara betalstationerna hanteras bättre. De ilskna är inte mer representativa för Backabor än de mer sansade.

   Jag har jobbat ihop till en bra trevlig modern bil och motsätter mig inte att andra gör det samma. Däremot tycker jag att både jag och andra som har råd med detta bör ha råd att betala fulla kostnaderna för sitt körande.

Kommentarer är stängda.