Station Haga – kanon eller kalkon?

Debatten om Västlänken är intensiv och en vanlig kritik mot tunneln som ska husera region- och pendeltåg är stationen i Haga. Många anser att den är onödig och dyr. Låt oss ta reda på varför stationen byggs och varför den är lokaliserad vid Haga kyrkoplan. Innan vi ger oss på sakfrågan så kan vi dock konstatera att man i samband med Västlänken utrett totalt sex förslag. Västlänken visade sig vara det bästa alternativet.

Regionförstoring

Göteborg är ännu en stad som växer. Göteborgsregionen är ännu en region som växer. Västra Götalandsregionen är ännu en region som växer. Ett återkommande begrepp i debatten är regionförstoring. Definitionen är inte entydig men tanken är att regioner, snarare än orter och städer, ska konkurrera med varandra och att man ska kunna arbeta på en plats i regionen, exempelvis Göteborg, och bo på annan ort, exempelvis Trollhättan, och att man därigenom drar nytta av de olika kompetenser som finns i regionen och tillsammans skapar en konkurrenskraftig marknad. Ett svenskt exempel på en oerhört lyckad regionförstoring är Öresundsregionen. Notera att det inte heter Skåne och/eller Köpenhamansregionen utan Öresundsregionen. Genom överbryggandet av den ofantliga vattenbarriären mellan Köpenhamn och Malmö har man nu skapat en dynamisk region där arbetsmarknaden och dynamiken är otroligt stor. Ett personligt favoritexempel är det stora i att kunna ta tåg från Kristianstad till Köpenhamn på under två timmar – det har skapat, och skapar, enorma förutsättningar för hela regionen. Exempelvis Vägvalet är förvisso skeptiska till hela idén gällande regionförstoring men det är de tämligen ensamma om.

Skärmavbild 2013-06-13 kl. 16.47.58

För Göteborgs del handlar det om att binda samman de stora städerna i regionen: Varberg, Borås, Herrljunga, Vänersborg, Uddevalla m.fl. där Göteborg utgör ett naturligt nav men där det också är smidigt och enkelt att resa till de olika städerna utan att belasta Göteborg. Med en sådan struktur skulle Göteborg utvecklas i takt med att övriga regionen utvecklas och därigenom skapas en effekt där olika delar av regionen berikar varandra ekonomiskt, kulturellt, intellektuellt och arbetskraftsmässigt. Det geografiska rummet upphör inte att existera men krymper avsevärt och vikten av den omedelbara närheten till Göteborg minskar. Ett tydligt exempel på detta är projektet Bana Väg i Väst, ny motorväg och dubbelspårig järnväg, som skapat nya bostäder i tidigare avbefolkningsorter, exempelvis Lödöse.

Utspridning av resandet

Stationen i Haga är ett led i denna regionförstoringsprocess – hela Västlänken är det. Dels är tanken att resandet ska spridas ut. I nuläget så matas i princip all trafik in till Göteborgs central för att sedan därifrån byta till buss, spårvagn eller annat tåg. Poängen med station Haga och att skapa en ”ny” station Korsvägen är helt enkelt att man sprider ut resandet över staden. Inom trafikplanering talar om ofta om noder – även kallat knytpunkter – för resandet. Exempel på noder kan vara Korsvägen, Göteborgs central men även Landvetter. Det är viktiga bytespunkter och platser dit det kommer en mängd resenärer – inte för att nödvändigtvis uppehålla sig utan för att sedan resa vidare. Göteborg har idag flera noder i centrala stan – Drottningtorget/Centralen, Korsvägen, Järntorget, Marklandsgatan m.fl. Dessa noder fungerar som viktiga byteplatser dit många reser och där de har möjlighet att resa vidare. Brunnsparken har länge varit en oerhört viktig nod i Göteborg men sedan en mängd bussar bytt resväg därifrån försöker man skapa andra knytpunkter för att inte överbelasta en enstaka nod.

”Västra Götalandsregionens förslag till långsiktig målbild för det regionala tågresandet är 130  000 resor under ett vardagsdygn. Av dessa har cirka 90 000 sin målpunkt vid Göteborgs centralstation eller någon av Västlänkens tre stationer vilket är en fördubbling jämfört med idag. Med fjärrtågstrafiken inräknad förutses drygt 100 000 resor. Antalet av- och på stigande i Västlänken förväntas bli 70 000–80 000 under ett vardagsdygn.”

Tanken att 130 000 personer ska stiga av och byta under en dag på Centralstationen i Göteborg är svindlande. Istället för att expandera Centralstationen till en gigantisk koloss dit alla måste söka sig för att resa så är tanken att man ska kunna stiga av och på vid två andra viktiga platser: Korsvägen och Haga – där sistnämnda dels ligger nära Järntorget och dels är tänkt att i sig bli en viktig nod. En mängd bussar och spårvagnar passerar förbi Haga.

Station Haga

Ett vanligt argument är att det är väldigt få som bor och jobbar i Haga, vilket också kan användas som argument för Korsvägen. Detta inte helt sant då det bor en hel del personer både i Haga och Vasastan samtidigt som det finns en hel del jobb där, inte minst på universitetet. Samtidigt är detta inte poängen: Överlag placerar man inte nödvändigtvis stora noder där det bor otroligt mycket människor utan på strategiska platser där det dels bor och jobbar människor men där det finns naturliga anslutningar till andra färdmedel.

Skärmavbild 2013-06-13 kl. 16.57.29Centralstationen är ett bra exempel – Hur många bor det i direkt anslutning till den? Inte så många men den har ett strategiskt läge mitt i staden på samma sätt som Korsvägen har det österut och mot Mölndal och på samma sätt som Haga har det mot hela västra Göteborg – Majorna, Linné, Högsbo, Frölunda, Tynnered etc. Restiden förkortas förvisso för boende i dessa områden då de slipper åka till Centralen men den absoluta poängen är att påstigningarna sprids ut över staden. På så sätt får fler möjlighet att resa snabbt och enkelt – både till och från Göteborg – samtidigt som man på ett väldigt effektivt sätt kan avlasta Centralstationen från resande. Trafa skriver att ”inom Göteborgsområdet kan alla arbetsplatser nås med bil inom trettio minuter. Med kollektivtrafiken kan endast 30-40 % av arbetsplatserna nås inom samma tid”. Stationen vid Haga medför en minskning med 10-15 minuter för alla boende i Väster. För många innebär det uppemot en halvtimmes mindre restid dagligen vilket i förlängningen medför att jobb kan tas längre ifrån hemmet, fler kan pendla och närheten till hela regionen ökar. Även Trafikverket i sin Samrådshandling att man genom Västlänkens tre stationer också täcker in stora delar av centrala stan – närheten till olika delar av regionen ökar på ett påtagligt sätt samtidigt som pendeltåget också blir ett mer naturligt val. Byten på centralen upphör då man kan åka tåg direkt från Kungsbacka till Ytterby eller Uddevalla utan byte – det är en regionförstoring i klass med Öresundsregionen.

Skärmavbild 2013-06-13 kl. 16.57.51

Poängen är alltså inte att Haga är en optimal placering för att det bor flest människor där. Haga är en bra placering för att centrala staden helt täcks in av en närhet till pendeltågen samtidigt som resandet blir mer utspritt och restiden minskar. Vinsten är inte enbart för många göteborgares enskilda resor utan för regionen i sin helhet. Det är i sig positivt för alla göteborgare.

/Gabriel Lindh

Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Västlänken och märktes , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 kommentarer till Station Haga – kanon eller kalkon?

 1. Jonas skriver:

  Kan ju förtydligas att Göteborgs mest tätbefolkade områden (Olivedal-Linné) ligger inom behändigt gång o cykelavstånd till Haga också.

 2. leif nielsen skriver:

  Det finns inget positivt för oss på Hisingen med Haga, Gabriel eller vi kanske inte räknas som Göteborgare

  • Fraternitas skriver:

   Just station Haga är inte så värst lättillgänglig från Hisingen, även om man kan ta Älvsnabben och sedan spatsera en bit. Detsamma gäller ju station Korsvägen. Kom dock ihåg att Centralen görs mer lättillgänglig från Hisingen och en utbyggnad mot Hisingen finns på planeringsstadiet vilket jag tycker är mer än bra, även om det ligger något längre fram i tiden.

   Generellt är det ju dock omöjligt att göra en enskild satsning som gynnar precis alla. Boende i Örgryte och Krokslätt gynnas föga av just station Haga också, så jag skulle nog inte säga att det är en så bra invändning mot en specifik satsning. Som boende i Väster gynnas jag ju föga av snabbspårväg på Hisingen men är ändå positiv till det för att jag gärna ser att hela staden blomstrar och är tillgänglig för jag är förvissad om att det dels är bra för andra och dels kommer gynna staden i stort, och då även mig, i slutändan också.

 3. Mattias skriver:

  En enormt viktig aspekt av placeringen Haga (kontra t ex Järntorget, som tveklöst vore ”bättre” på papperet) är väl de rent praktiska möjligheterna för tunnelbygge bland bebyggelse/obebyggt och berggrund/lera. Västlänkens dragning är oerhört bra optimerad i detta avseende, nästan inga andra dragningar vore realistiska.

  Finns det någon bra karta över detta? När det gäller berggrunden och leran i Göteborg har jag bara sett den gamla färgglada bilden här:
  http://www.yimby.se/forum/thread.aspx?id=2033
  men det känns som att det både borde finnas nyare bättre kartor OCH att det borde ingå i informationsmaterialet kring Västlänken. När man ser hur saker ligger till under jord, och jämför det med kvarteren över ytan och den planerade tunneldragningen, kan man lätt förkasta många andra alternativ och vara tacksam över att det fanns ett som faktiskt skulle funka. 🙂

 4. leif nielsen skriver:

  En utbyggnad mot Hisingen finns på planeringsstadiet vilket är mer än bra??? Hurra, åk 16 bussen en gång så förstår du kanske att vi inte är nöjda med senare. Men Haga dit vill alla, ofattbart!

  • Fraternitas skriver:

   Åker buss 16 ett par gånger i veckan men ärligt talat så är väl en utbyggd spårvagn lösningen på just den biten och det är ju på gång inom 4-5 år ca.

 5. leif nielsen skriver:

  Börja där då, inte Haga

  • Sören skriver:

   Vi har haft den här diskussionen in absurdum nu, Leif.
   Vi behöver inte välja det ena eller det andra. Både Västlänken och två spårvägslänkar på Hisingen är under utveckling. Åtminstone ena spårvägslänken kommer börja byggas innan Västlänken, och båda kommer antagligen vara klara innan Västlänken börjar tas i drift 2023.

   Så kosta på dig lite framtidstillförsikt!

 6. leif nielsen skriver:

  okay

Kommentarer är stängda.