Trängselskatt och handeln!

De senaste dagarna har det i GT basunerats ut att en blomsterbutik behövt stänga och att andra affärer även har problem med lönsamheten. Ämnet har även berörts på ledarplats i GP. Det genomgående temat är att denna butiksstängning beror på trängselskatt och brist på parkeringsplatser och man talar om en ”butiksdöd” i innerstaden. Personligen kan jag tycka att det dras för stora växlar på en butiks stängning – hur kan vi veta varför just den butiken inte gått runt?

Nåväl, poängen är i alla fall att trängselskatten och parkeringsbristen gör att butikerna i innerstaden dör. Det går även under den mer omfattande termen ”bilfientlig politik” som man menar att staden bedriver. Jag kommer inte beröra parkeringsplatser utan kommer fokusera på trängselskattsfrågan.

gg-image389

Vad beror på trängselskatt och vad beror på annat?

Endast 58% av alla butiker som startar överlever längre än tre år. Vissa lägger ner, andra flyttar. Flera ersätts av nya butiker. Detta är en normal del av stadens näringsliv. Innan vi talar om storskalig butiksdöd eller dess orsaker så måste vi se till hur handeln i stort utvecklas i stan:

 1. Under 2013 kan vi konstatera ökningen av antalet besökare i Göteborgs centrum ökat med 5-6%, detta jämfört med 2011-2012. Detta har mäts med hjälp av värmekameror.
 2. Enligt en studie som HUI Research gjort har effekten under kvartal 1 under 2013 varit obefintlig. Dagligvaruhandeln innanför tullarna (dvs. mat och liknande) ökade med 3% (4% totalt i riket) medan sällanköpsvaror (saker man köper mer sällan) minskade med 3% innanför tullarna (minskade med 2% i riket). Denna rapport underkändes av en talesperson från Cityhandlarn på grund av att beställaren var Göteborgs stad.
 3. Vad gäller Stockholm så visar studier som pågått sedan införandet att permanent trängselskatt inte är ett hot mot detaljhandeln Stockholms innerstad. Faktum är att handeln ökade mer inom trängselskattzonen än inom resten av länet.
 4. Faktum är att bilisterna utgör en minoritet bland besökarna i stan som är inne för att handla. Till Avenyn rester 80% kollektivt och till fots, 9% tar bilen. Grönsakstorget är den plats dit flest väljer att ta bilen – men ändå utgör de bara 30% av alla besökare. Majoriteten reste redan innan trängselskattens införande till stan med kollektivtrafik. Inte med bil. Samma rapport påpekar förvisso att besökare som tar bilen spenderar mer men i sammanhanget är det inte av överdrivet stor  betydelse.

Baserat på detta menar jag att vi kan avfärda påståendet att butiker i innerstaden lägger ned till följd av trängselskatt. I detta radioinslag lyfts det fram att de största faktorerna som kan ha negativ inverkan på innerstadens affärer är:

 • E-handel – I en studie från 2011 visade det sig att 93% av svenskarna gjort köp på internet senaste sex månaderna. E-handelns omsättning var 2012 31.6 miljarder jämfört med 4.9 miljarder 2003. Detta är en ökning på ca. 710%.
 • Andra tjänster – folk lägger pengar på annat än produkter så som operabesök, resor, teater, bio, konserter, revyer etc. 

Slutligen, det finns en allmän trend där innerstaden utarmas, detta syns i hela Sverige. Ulf Johansson, professor i ekonomi, konstaterar att i en artikel om innerstaden i Örebro att:

”2013 var ett tufft år för centrumhandeln i hela landet.”

Stadskärnorna töms till förmån för andra stora köpcentrum som ofta är belägna utanför staden. I Göteborg finner vi bland annat Bäckebol, Sisjön och Högsbo Industriområde. Utöver detta finns även mindre platser som Frölunda Torg och Backaplan som är något mer tillgängliga.  Dit vallfärdar folk i sina bilar och handlar. Där är affärerna samlade på ett och samma ställe samtidigt som man får de billigaste priserna. Exakt samma utveckling ser vi i Uddevalla där Torps byggs ut än mer med IKEA och City Gross. Samtidigt får affärerna i innerstaden det mycket tuffare och lägger ned. Varken Örebro eller Uddevalla har trängselskatt.

”Det är en amerikansk utveckling vi ser. Det här har ju skett i USA för många år sedan, där stadskärnorna töms på den typen av butiker och sen flyttar ut till stora ”Malls””

Summering

Vi kan konstatera att innerstadens ”död” är en allmän trend i hela landet. Många väljer att åka till stora köpcentrum utanför staden istället för att besöka innerstaden – detta på grund av förmånliga priser och annat. Även E-handeln spelar stor roll. Att beskylla trängselskatten för att vara orsaken till att (en) butiker i innerstaden stänger är både oärligt och okunnigt – man anspelar på ett samband som inte finns och som har andra förklaringar. Utvecklingen med köpcentrum är också djupt orättvis och ojämställd då det ofta bygger på att man har bil. Köpcentrum utanför städerna har förvisso kollektivtrafiksförbindelser men de är ofta otillgängliga och väldigt begränsade. Detta drabbar inte minst låginkomsttagare som i lägre utsträckning har råd och använder bil. Samtidigt ska vi ha i åtanke att antalet besökare i innerstaden ökat med 5%.

Om det är så att vi ser en utarmning av Göteborgs innerstad är det olyckligt. Vad vi kan konstatera är i alla fall att det inte beror på trängselskatt. För att citera professor Ulf Johansson:

”Mycket av cityhandelns problematik tror jag är en förnekelse av behovet att förändra. Man är rätt traditionell av sig, men det är svårt att vara flexibel. Men jag tror det är enda sättet att överleva. Man måste kunna ha öppet längre. Nätet stänger ju aldrig.”

”Butiksdöden” i innerstan är konsekvensen av det bilburna samhället. Köpcentra utanför staden gynnas i 10 fall av 10 av det bilburna och bilberoende samhälle vi har idag. Det är bilismen som stryper centrum – inte trängselskatten!

/Gabriel Lindh

För vidare läsning rekommenderas: http://oskar-blir-lite-smartare.blogspot.se/2012/03/kopcentrum-centrumbildningar-och.html
Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Svar på tal, Trängselskatt. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Trängselskatt och handeln!

 1. Johannes skriver:

  Som vanligt en bra artikel. En aspekt som jag tycker missas är att de bilberoende etableringarna också aktivit subventioneras. Marken är billig att köpa. Det är lätt att billigt uppfylla den absurt högt ställda parkeringsnormen. Det finns inga NIMBYs som kan fördröja och fördyra planerna i decennier. All dyr infrastruktur inklusive vatten, avlopp, el och motorvägar står stat eller kommun för. Medan cityhandlarna får kämpa i uppförsbacke. Sanslöst. Det är en stadsfientlig politik som förs i Sverige. Under parollen att ”hela Sverige ska leva” bygger vi allt fler motorvägar, något som motsägelsefullt nog snarare riskerar att döda inte bara Sverige utan hela mänskligheten.

 2. Jonas skriver:

  Nja, Johannes. Utbyggnaden av vatten och avlopp ska betalas genom anslutningsavgifter, om full kostnadstäckning uppnås i samtliga fall kanske kan diskuteras, men det är inte kommunen som betalar för det (utan i värsta fall övriga VA-abonnenter). Skulle tro att något liknande gäller för el.

 3. Leif Karlsson skriver:

  Tror att brist på parkeringsplatser är ett större problem än Trängselskatten. Att många små blomsterbutiker försvinner beror på att sen en tid de varit tvungna att ha riktiga kassaapparater. Låter kanske lite konstigt för många men jag vet vad jag pratar om.

 4. Johannes skriver:

  Som det förtjänstfullt redogörs för ovan är en mycket liten del av kunderna som besöker innanför vallgraven bilburna. Att parkeringstillgång skulle ha en avgörande påverkan är alltså osannolikt. Det finns också en holländsk avhandling som studerat just parkeringstillgångens påverkan på handelns omsättning. Jag citerar från abstracten: ”…and that in general there is no statistical relationship between parking capacity and turnover…”. Därmed kan man vederlägga också den myten, att en brist på bilparkering skulle vara ett problem för handeln innanför vallgraven.

 5. Jonas skriver:

  Länken under punkt 4 ovan (dvs andelen bilburna besökare) verkar inte fungera.

 6. Pingback: Trängselskattens effekter – positiva nyheter! | Ja till trängselskatt i Göteborg

Kommentarer är stängda.