Replik Vägvalet

Vägvalet anklagar Trafikverket för att bedriva propaganda i en debattartikel i GP 21/12. Det är en ytterst allvarlig anklagelse. Det är också farligt för den som kommer med anklagelserna; kan man inte backa upp sina påståenden med hårda fakta riskerar man att framstå som oseriös och populistisk. Med all rätta. Som vi kommer att se har Papaioannou, Heyman och Westberg från Vägvalet slängt sig handlöst ut på djupare vatten än de behärskar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Huvudpoängen i debattartikeln är att ifrågasätta kapacitetsproblemen på Centralstationen och stambanorna ut från Göteborg, genom att påvisa att det tillkommit avgångar i tågplanen för 2014. Vad Vägvalet väljer att inte berätta är att andra trafikbolag fått dra in avgångar på grund av utrymmesbrist och att restider förlängts på grund av ökad trafik. Just detta är effekterna av den kapacitetsbrist Vägvalet menar inte finns.

Exempelvis har pendeltågen till Alingsås och Kungsbacka fått restiden förlängd med en minut per tur. Det är inte mycket per enskild tur, men med ungefär 30 000 resor per dygn innebär det en betydande samhällsekonomisk förlust.

Att hänvisa till dygnstrafik är i sig oärligt. Det framgår med all tydlighet att kapacitetsbristen avser högtrafik. Att trafiken kan utökas andra tider utan att det får konsekvenser ändrar inte det faktumet. Den analysen har Vägvalet ignorerat.

Resten av debattartikeln består av lösryckta påståenden, varav flera brister i saklighet. Den samhällsekonomiska kalkylen är beräknad på samma sätt som för alla andra väg- och järnvägsprojekt och innehåller inga hemligheter. I egenskap av just samhällsekonomisk kalkyl räknas även vinster i den lokala trafiken med, om de uppstår som en konsekvens av att Västlänken byggs. Inget konstigt med det. Bland minusposterna hittar vi exempelvis också minskade skatteintäkter från vägtrafik. Hela idén med de här beräkningarna är att se till effekterna i ett större perspektiv. Det är också generande att Vägvalet konsekvent väljer att klamra sig fast vid Trafikverkets gamla beräkningar, när det finns nyare och mer detaljerade uppgifter från samma myndighet att utgå från.

Även den slentrianmässiga hänvisningen till Riksrevisionen och VTI borde ifrågasättas en gång för alla. Riksrevisionen kritiserade att beslutsunderlaget innehöll gamla och bristfälliga uppgifter, vilket åtgärdades i de nya beräkningar som Vägvalet inte vill veta av. Rapporten från VTI berör helt andra problemställningar, och använder endast Västlänken — återigen med gamla uppgifter — som ett exempel. Ingen av instanserna motsätter sig att Västlänken byggs.

Att Vägvalet överhuvudtaget skriver en debattartikel med så extrema brister är anmärkningsvärt. Jag kan inte svara på om det rör sig om en närmast pinsam okunskap, eller om de fullt medvetet basunerar ut falska anklagelser och förvrängda fakta av någon outtalad anledning. Klart är att Vägvalet med den här typen av debattartiklar sprider just de dimridåer de anklagar Trafikverket för att göra.

Det är hög tid att vi lyfter nivån i debatten kring de välbehövliga infrastruktursatsningar som nu planeras i Göteborg. Frågan är om Vägvalet klarar av ta steget ifrån den osakliga, och i många fall direkt osanna, smutskastningskampanj de bedriver.

/Sören Jensen

Detta inlägg publicerades i Svar på tal, Västlänken och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.