Trängselskattens effekter, september 2013

I slutet av varje månad publicerar Trafikverket en sammanfattning kring trängselskattens effekter. Varje publicering innehåller statistik över antalet bilpassager i olika urval och kollektivtrafikens utveckling. I samband med detta publiceras ibland mer ingående rapporter kring särskilda effekter, nu senast har man granskat hur luftkvaliteten påverkats.

Trängselskattens effekter september 2013

Så här ser trängselskattens trafikminskande effekt ut, enligt snittet passager genom trängselskattstationerna under betalperioden. Som synes har den stora minskningen vi såg när trängselskattsystemet infördes avtagit med tiden, och verkar ha stabiliserat sig strax över 10%. Det än lägre än exempelvis Stockholm, men trots allt innebär det ungefär 77 000 färre bilar jämfört med 2012.

Trafikminskningen sker inte endast inom trängselskattzonen, utan också på vägarna utanför. Exempelvis har Lundbyleden en minskning på 14% och Högsboleden 9%. Av älvförbindelserna har minskningen varit störst på Göta Älvbron, 20%, och minst i Tingstadstunneln, 5%.

Minskningen av restider håller i sig över alla snitt, störst minskning finns fortfarande på norra delen av E6 där restiderna nästan halverats sedan trängselskatten infördes. Även kollektivtrafiken uppvisar på flera håll kortare restider än under 2012. Resandet med kollektivtrafik har under året ökat kraftigt. Främst är det tåg, expressbussar och stombussar, vilka ökat med uppemot 20% mer än förra året.

Antalet passager uppgick under september till 12,2 miljoner stycken. Snittkostnaden för de som någon gång passerat en trängselskattstation i Göteborg var 148 kr.

När det gäller luftkvaliteten är det svårt att utvärdera trängselskattens påverkan. Dels är bilismen en utsläppskälla av flera, dels varierar luftkvaliteten kraftigt beroende på bland annat väder och tillfälliga faktorer som vägarbeten och liknande. För att kunna dra tydliga slutsatser behöver man mäta under längre tid än det dryga halvår vi haft trängselskatt i Göteborg.

PM10 Gårda

Mängden skadliga partiklar (PM10) har genomgående minskat påtagligt, så i det avseendet framgår det tydligt att trängselskatten har haft positiva effekter på luftkvaliteten. Bilden ovan avser Gårda, och Haga har liknande effekter. Kring nordstan har dock minskningen inte varit lika omfattande.

NO2 haltbidrag

Förändringen av mängden kvävedioxider (NO2) har varit mer otydlig. I vissa områden och på vissa tider har man uppmätt en minskning, men det har också ökat på sina håll. Det går alltså inte att dra någon säker slutsats att luften förbättrats avseende denna utsläppstyp. Däremot kan man genom att jämföra med bakgrundshalten av kvävedioxid se att biltrafikens bidrag till utsläpp minskat, vilket är ett trendbrott mot de senare årens utveckling. Det pekar på att biltrafikens utsläpp minskat men att utsläppen från andra källor samtidigt ökat.

Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Trängselskatt och märktes , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Trängselskattens effekter, september 2013

 1. John Liungman skriver:

  Tack för bra info! Säger statistiken något om den totala trafikvolymen, dvs även utanför den avgiftsbelagda tiden? Har trafik flyttats i tiden, eller har den minskat?

  • Sören skriver:

   Jodå, det går att räkna fram. Under september var det 1 700 färre passager utanför betaltid jämfört med 2012. Det är en minskning med någon procent. Helgtrafiken redovisas inte, men enligt en artikel i våras var den i princip oförändrad.

   • Kristoffer skriver:

    Är helgtrafiken oförändrad? Med tanke på vad som sägs om att handeln i större utsträckning sker på helgerna, skulle man förvänta sig en ökning. Är trafikmängden oförändrad samtidigt som fler rör sig i staden under helgerna, så borde det tyda på något djupare. Så hur ser det ut med kollektivtrafiken på helgerna?

 2. Sören skriver:

  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1215477-trangselskatten-ger-ingen-okad-helgtrafik

  Den är inte helt färsk, men några större ökningar under helg räknar man inte med. Förhoppningsvis kommer det nya siffror framöver.

  Förklaringen tror jag ligger att vi har flera trender parallellt. Dels har vi en grupp som väljer andra tider när de åker bil, och sålunda ökar trafiken under kvällar och helger. Men vi har också en grupp som ställt bilen och inte kompenserar det med att ta bilen på andra tider och därmed bidrar med en minskning. Att resultatet blir ungefär plus-minus-noll är alltså inte samma sak som att samma personer reser samma tider, utan vi kan ha en grupp som ökar och en som minskar på så sätt att de tar ut varandra.

Kommentarer är stängda.