En enkel rättvisa?

Är trängselskatten rättvis?
Nej, säger Vägvalet. Detta eftersom t.ex. 300 kr är lite pengar för någon med en hög inkomst men mycket pengar för någon med en liten inkomst, går deras idéer. Med samma resonemang är även skatterna på alkohol, bensin och tobak orättvisa, liksom momsen – eftersom dessa skatter och avgifter är samma oavsett inkomsten hos den som betalar den.

Själv köper jag varje månad ett pendlarkort för att åka tåg från Varberg till Göteborg. Jag betalar 1855 kr för detta trots min relativt låga inkomst. De chefer som tar samma tåg och som säkert har dubbelt så hög lön som jag betalar även de 1855 kr.

Är detta orättvist? Nej. Naturligtvis inte. Den som dricker alkohol betalar mer i alkoholskatt ju mer den dricker. Samma sak med punktskatt på bensin – ju mer man använder desto mer betalar man. Knappast orättvist – snarare mycket rättvist. Trängselskatten fungerar på samma sätt. Ju mer man använder sig av vägarna in och ut ur centrala Göteborg desto mer får man betala. Poängen är att detta är just vad många menar är rättvisa: att ju mer man använder sig av något, desto mer betalar man.

Därmed inte sagt att en inkomstrelaterad skatt nödvändigtvis vore fel – för att rikare människor skall ändra sina vanor kan de behöva ett starkare incitament (=högre kostnad). Men det faktum att trängselskatten är en punktskatt (samma för alla oavsett inkomst) gör den knappast orättvis.

Här kommer vi till en viktig poäng: Vägvalets påstående att att en inkomstoberoende trängselskatt är orättvis är inte ett argument emot trängselskatt. Det är bara ett argument för att trängselskatten borde vara inkomstrelaterad. Då finns tre möjligheter för Vägvalet:

1) Vägvalet fortsätter driva sin syn på rättvisa och står för detta fullt ut. Konsekvensen blir att Vägvalet driver en politik där de även hävdar att alkoholskatt, moms och alla andra punktskatter är orättvisa och borde tas bort. Detta är så klart orimligt och jag har heller inte sett att Vägvalet menar att alkoholskatten är orättvis.  Men, i så fall behöver Vägvalet visa att trängselskatten har något speciell egenskap som gör att den – till skillnad från exempelvis momsen – måste vara inkomstrelaterad för att vara rättvis. Det verkar vara ett rätt svår – för att inte säga omöjlig – argumentation.

2) Vägvalet slutar hävda att inkomstnivå är nödvändigt för att trängselskatten ska vara rättvis. Istället kan Vägvalet börja förespråka en förändrad trängselskatt där inkomstnivå spelar roll. Vägvalets har då ett argument för att trängselskatten borde reformeras , inte ett argument för trängselskattens avskaffande.

3) Den tredje möjligheten är att Vägvalet förstår det orimliga i sitt påstående och slutar kalla trängselskatten orättvis.

Kontentan blir att rättvisa är inte så enkelt som Vägvalet vill få oss att tro. Tycker Vägvalet verkligen att trängselskatten skall vara olika för olika inkomst – eller är det bara vanligt politiskt vilseledande för att väcka känslor och få några röster? Vägvalets påstående att trängselskatten är ”orättvis” är ett felaktigt påstående och det stämmer inte med allmänt accepterade föreställningar om rättvisa. Vägvalet bör antingen löpa linan ut och försöka avskaffa alla punktskatter, eller så bör Vägvalet sluta upp med sin vilseledande och felaktiga retorik.

/Samuel

Detta inlägg publicerades i Trängselskatt och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

23 kommentarer till En enkel rättvisa?

 1. David skriver:

  Jag funderat på möjligheten att ta ut högre avgift för bilar med högre utsläpp. I det stora perspekivet är det ju miljön som betalar när vi släpper ut växthusgaser och det är stor skillnad på stora och små bilar. Det borde vara en formsak att koppla kamerorna till transportstyrelsens bilregister som kan ta ut en avgift baserad på bilens utsläpp, motorstorlek och/eller tjänstevikt. Detta blir också, i likhet med miljöbilars skattefrihet, ett utmärkt sätt att ytterligare försöka styra bilmarknaden mot miljövänligare bilar.
  Då kan även mer förmögna människor välja att köra mer miljövänligt och det kanske till och med kan bidra till en attitydförändring till miljöbilar.
  Vänlig hälsning

  • Sören skriver:

   Att variera avgiften baserat på såväl miljöklassning som inkomst har funnits med i diskussionerna. De inblandade parterna/partierna har dock lite olika syn på frågan.
   Det finns ett problem i att lägga in för mycket variabler i avgiftssystemet, det tenderar att göra systemet mer svåröverskådligt. Idag syns kostnaden tydligt på en skylt ovanför kameran, det skulle inte vara möjligt med mer variabla avgifter.

   Sedan får vi inte glömma att miljöaspekten bara är en del. En annan del är hur vi använder det begränsade markutrymme vi har i staden, och då tar bilen mycket plats oavsett hur den drivs.

   I grund håller jag dock med, fordon med bra miljöprofil (som små elbilar etc.) borde ha en viss rabatt.

   • David skriver:

    Intressant att höra från någon som vet lite mer hur diskussionerna har gått! Att det blir mer komplicerat är det svar jag har fått från Lise Nordin (mp) och Kia Andreasson (mp). Jag håller dock inte med helt om att det skulle bli så väldigt komplicerat. Jag ser framför mig en skala med förslagsvis fyra utsläppsklasser, där alla bilar genom bilprovningen hamnar i en av dessa fyra utsläppsklasser. Informationstavlor med fyra olika avgiftsklasser, som varierar över dygnet, tror jag de flesta bilförare klarar av att tyda. Jag vill också passa på att framhålla att jag inte föreslår att miljöbilar ska vara helt avgiftsfria, eftersom även de bidrar till trängsel. Att variera avgiften beroende inkomst menar jag slår betydligt mindre precist mot sitt syfte eftersom det finns höginkomstagare som kör miljövänliga bilar och låginkomstagare som kör större bilar.

 2. Magnus skriver:

  Om alla betalar 1855:- för något så är det precis som du säger inte orättvist. Men så fungerar ju inte trängselskatten. En del bilister betalar, andra inte. Vad som är orättvist eller inte avgörs inte av denna bloggs skribenter utan av de som upplever sig orättvist behandlade.

  • samuel skriver:

   Hej Magnus,
   Tack för ditt inlägg.
   Vägvalet påstår att trängselskatten är orättvis eftersom individens inkomst inte spelar någon roll. I inlägget bemöter jag det påståendet genom att visa att Vägvalets resonemang leder till absurda konsekvenser. Såvida man inte på allvar menar att t.ex. momsen ska vara olika stor för var och en beroende på den individuella inkomsten.

   Om man upplever sig orättvist behandlad är det en känsla att ta på allvar. Däremot håller jag inte med om att det alltid är den subjektiva upplevelsen som i slutändan borde avgöra. Jag tycker snarare att det är viktigt att man försöker tydliggöra vad som är orättvist och varför man upplever sig orättvist behandlat. Man behöver förklara vari orättvisan består. Mitt blogginlägg visar att när man granskar Vägvalets uppfattning om rättvisa så blir det tydligt att deras resonemang inte håller, eftersom det går emot vad vi normalt anser är rättvist.

  • janlenander skriver:

   Hustrun betalar 505 och en vän i Lerum 1155 och en riktig långpendlare 1500 för månadskort. Det är olika beroende på hur man bor och där är ingen som tjatar om orättvisa.

 3. Rikard skriver:

  Trängselskatten är extremt orättvis för att den drabbar vissa väldigt hårt – för några av mina anställda pratar vi tio procentenheter högre skatt. Hade politikerna föreslagit en höjning av kommunalskatten från 32% till 42% hade de skrikits ned bums men nu drabbar skatten mest fattiga arbetare på hisingen och då är det OK?

  Det här inlägget måste ta något slags pris i förljugenhet; någon som skitar ned miljön med subventionerad långväga dagspendling vill inte betala det fulla priset för denna miljövidriga verksamhet. Samtidigt i analogin punktskatt på bensin talas för principen att den som förbrukar och skitar ned också skall betala för sig – utom just när det gäller långväga pendling med tåg tydligen för då skall den subventioneras av en elbil som kör 5 km i Göteborg. Herrejösses…

  • samuel skriver:

   Hej Rikard,
   Tack för ditt omdöme om mitt inlägg.
   Jag håller med dig om att Trängselskatten drabbar vissa hårt. Min personlig hållning är att ett antal av betalstationerna borde flyttas – jag tänker på några stycken på Hisingen.
   Men, poängen är att då talar vi om en förändrad utformning av trängselskatten – inte om att trängselskatt i sig skulle vara fel eller orättvist. En av poängerna i inlägget är att detta är två saker som är viktiga att hålla isär.

   Miljöaspekten är viktig. (Skönt att du lyfter den!) Tåg är ju ett mkt. klimatvänligt transportsätt. Elbilar också. I de norska städer som har ”centrumavgift” (inte att förväxla med ”bompeng”) för biltrafik in och ut ur centrum (t.ex. Oslo och Bergen) så har jag för mig att elbilar inte behöver betala – det hade såklart varit en bra grej.
   Men, i slutändan handlar det framförallt om trängsel – att ytan för biltrafik är begränsad i städerna. Därför behövs stora satsningar på kollektiva färdmedel, så att bilen kan komma fram där den behövs.

  • janlenander skriver:

   Jag känner till en hel del som bor på Hisingen och inte har råd med bil. Hur skulle höjd kommunalskatt drabba dem? Dina arbetare har ett alternativ i form av att resa kollektivt. Hur ser deras alternativ ut?

   Varför verkar ni som är nej-anhängare tycka att ni har rätt till att vara så ilskna?

   • Sture skriver:

    Och va snällt och ge oss ETT alternativ: åk kollektiv eller sluta klaga. Och vem är du att avgöra det? Sköt dej själv så lägger jag mej inte i hur du tar dej fram. Och så fattar du inte varför vi blir ”ilskna”?! Du är ju inte med på samma spelplan.

    • Sören skriver:

     Sture;

     Ditt inlägg illustrerar en tyvärr allt för vanlig vanföreställning, att vi på något sätt befinner oss ensamma i trafiken och inte påverkar andra människor. Det stämmer inte alls, därför måste vi ”lägga oss i” hur människor reser.

     Hur tror du staden hade sett ut om alla tagit bilen? Vi hade fått ca 700 000 fler bilar på gatorna varje dygn. Vem tror du andas in avgaserna din bil släpper ut? Vilka störs av bullernivåerna? Vilka tror du får längre restider för att allt för många hellre trängs med bilen än ens överväger andra alternativ?

     Sorry, men staden tillhör alla, inte bara dig och andra bilister. Alla berörs vi av bilismen; bilister, cyklister, fotgängare, kollektivtrafikresenärer. Och det är hög tid att vi släpper den här totala fokusen på bilen vi haft i Göteborg sedan 60-talet och börjar utvecklas mot miljövänligare och utrymmeseffektivare sätt att resa.

  • Sören skriver:

   Rikard;

   Det absolut högsta belopp man kan komma upp i på en månad är 1380 kr. Om det skulle motsvara 10 procentenheter skattehöjning så bör du nog ge dina anställda en mer skälig lön.

   • Paul skriver:

    Sören. Hur tänkte du nu ? Om 10% av skatten är 1,380 så är bruttoinkomsten 41,800/månad. Hur många kommer upp i det ? Intressant att du anser gränsen för ”skälig årsinkomst” till 500.000. Det är nog bara politikerna i Göteborg som anser detta vara en ”normallön”. Snittinkomsten i Bergsjön tror jag är 150,000/år, Östra Göteborg (inkl Hisingens östra delar) något högre. Så vi kanske i själva verket talar om 15-20% skattehöjning för den som måste köra bil. Med lite inlevelseförmåga så kanske du inser att en ensamstående förälder, som skall ta barnen till dagis före jobbet och sedan hämta innan dagis stänger, inte kan åka kollektivt om man bor utanför centrum. Så detta är i realiteten en skattehöjning för de som valt att inte bosätta sig centralt.

    • Sören skriver:

     Paul, procentenheter pratar vi nu. Det vad var Rikard ovan hävdade.

     Om 1380 kr motsvarar en skattehöjning om 10 procentenheter, så har man en bruttolön på 13800 kr/månad. Visst finns det många som tjänar så dåligt, men kanske bör man ifrågasätta att Rikard betalar sina anställda så dåligt istället för att skyffla över ansvaret på trängselskatten.

 4. Rolle skriver:

  uj uj uj. känns som ni har en bra bit kvar till att förstå varför göteborgarna är emot trängselskatt. Att den upplevs som orättvis avfärdar ni genom att föra nån slags teoretisk diskussion om vad som enligt er är orättvist och vad som inte är det. Ert förakt för att hindra människor vill bestämma själva över sina liv övertygar säkert också många. Varför ska Jan Lenander bestämma hur vi på hisingen ska ta oss till jobbet? Eller varför försöker Sören Jensen att få det till att frågan handlar om att hur det skulle gå om alla åkte bil? Vem har påstått att det är ett alternativ? Ni vill bestämma över andra så är det bara. ni får göra och åka hur ni vill jag lägger mig inte i det.

  • slindh skriver:

   Hej Rolle,
   tack för din kommentar.
   Det mitt inlägg visar är att Vägvalets misslyckas när de försöker förklara varför de tycker att trängselskatten är orättvis. När man frågar varför får man först och främst till svar att det är för att olika människor betalar olika stor del av sin inkomst. När man testar deras argument om den ”orättvisa trängselskatten” så visar det sig att Vägvalets idéer ger absurda konsekvenser. Deras idéer om vad en rättvis skatt är stämmer inte med hur vi annars tänker om rättvisa. Jag får be om ursäkt om mitt sätt att skriva blir för teoretiskt, men skatter såsom trängselskatt och moms är väldigt konkreta saker som påverkar människors liv. Jag tycker det viktigt att testa Vägvalets påstående om vad en rättvis skatt skall vara och att att tydliggöra att deras resonemang inte håller.

   Att det sedan kan finnas andra skäl att vara emot trängselskatten står såklart var och en fritt. Mitt inlägg har bara handlat om Vägvalets ”rättvise”-argument och det håller inte!

   • Per skriver:

    Bara för att du ansett dej ”bevisa” något innebär det inte att du har rätt. Trängselskatten är oerhört orättvis på många plan, Inkomstens storlek, var man bor eller jobbar tex. Varför ska vi i gbg betala mer i skatt än de som bor i övriga landet tex.

    • Sören skriver:

     Vi kan börja med att återvända till inläggets frågeställning: Anser du att att moms, tobaksskatt, matpriser, hyra etc etc är orättvisa eftersom de inte är inkomstrelaterade? Som påpekas får den argumentationslinjen långt vidare konsekvenser än trängselskatten — man landar i att samtliga kostnader som inte står i proportion till inkomst är orättvisa. Tar man argumentet ännu ett steg längre, så inser man att den grundläggande orättvisan ligger i att människor har olika inkomst.

     Inte heller betalar du trängselskatt för att du bor någonstans. Du betalar för att du kör bil i Göteborg under vissa tider. Det är en väldig skillnad.

  • Sören skriver:

   Hej Rolle,

   Ett av våra mål med den här sidan är att bredda diskussionen och tillföra fler perspektiv än det subjektiva ”jag upplever”-perspektivet. Vi är övertygade om att med tillgång till verklighetsförankrade fakta och fler perspektiv så kommer förståelsen för trängselskatten att öka.

   Exempelvis säger du att ”göteborgarna är emot trängselskatt”. Det stämmer ju inte. Visst, många är i varierande utsträckning negativa till trängselskatten men vi är också många som är positiva. Många nej-sägare tror sig tala för samtliga göteborgare, men så är faktiskt inte fallet. Det är ett perspektiv den gruppen skulle behöva ta åt sig av.

   Diskussionen kring vad som är rättvist har också väldigt många perspektiv. Jag har full förståelse för att många upplever det orättvist att behöva betala för något som tidigare varit gratis, men det är bara ett perspektiv av många. Det här inlägget berör idén om att trängselskatten är orättvis för att man betalar lika mycket oavsett inkomst, och påpekar med all rätt att det gäller samtliga konsumtionskostnader. Oavsett om vi pratar trängselskatt, bensinskatt, priset på mjölk eller en charterresa till Mallorca så betalar vi lika mycket. Vi betalar för konsumtionen som sådan, utan att sätta det i relation till vår inkomst. Vi kommer säkerligen återkomma med fler perspektiv i rättvisefrågan.

   Du anklagar oss för att vilja bestämma över andra, men gör själv samma sak. När det gäller bilismen så är det en grupp (bilister) som gynnas av bilens positiva egenskaper medan hela befolkningen drabbas av de negativa. Är det rättvist? Det tycker inte jag.

  • janlenander skriver:

   Jag föreskriver inte hur någon ska åka utan påpekar bara att det är rättvist att du Rolle betalar fulla kostnaden när du tar bil. Den där ilskan, överdrifterna och påståendena om att det drabbar fattiga passar dåligt ihop med att det finns många som har så dåligt ställt att de inte haft råd med vare sig bil eller körkort.

 5. Simon skriver:

  Hur man än vrider och vänder på det så ligger resonemanget med trängselskatt på att avgiftsbelägga människors fria rörlighet. Att man ändå väljer att skriva utifrån ett rättvisepatos är allt bra komiskt.

  • Sören skriver:

   Om du nu vill förespråka avgiftsfri ”rörlighet”, så är det enda rimliga att förespråka fri kollektivtrafik.

   Det har liksom aldrig varit gratis för människor att förflytta sig. Vi betalar på tåg, buss, spårvagn, färja, flyg. Bilen är inte heller gratis direkt, även utan trängselskatt. Vill du hävda kostnadsfri rörlighet får du nog tänka bra mycket längre än trängselskatten.

  • Aten, Mexico City, Santiago… där ransonerar man vägkapacitet efter registreringsnummer och dag. Man betalar inget extra för att använda vägarna, men det är inte fritt att göra det närhelst man vill. Med trängselskatt är det fritt att använda vägarna när man vill, men det är inte gratis.

Kommentarer är stängda.