Opinionens utveckling

Måndagen 30/9 höll SOM-institutet ett seminarium om folks inställning till trängselskatt före och efter dess införande i Göteborg. Föga förvånande handlade presentationen en hel del om metod. Det framgick att undersökningens syfte inte är att ge en representativ bild av situationen i stort utan att undersöka åsikts- och attitydförändring hos en given grupp över tid.

Till att börja med fördes ett resonemang runt vilka faktorer som påverkar människors åsikter gällande trängselskatt. Resonemanget kan sammanfattas i bilden nedan (klicka för större bild). Givetvis spelar exempelvis kön och/eller inkomst stor roll men undersökningens syfte är, som sagt, inte att undersöka sådana skillnader

Skärmavbild 2013-10-04 kl. 11.22.39

Människor verkar överlag föredra status quo. Vi gillar att saker förblir som de är, i alla fall till dess att det nya införs. Efter införandet av trängselskatt går det att skönja en förändring i attityder, vilket överensstämmer med teorierna. Denna typ av attitydförändring påverkas så klart av om man upplever förändringen som positiv eller negativ. Som exempel kan nämnas att kortare restid kan påverka attityderna till det positiva medan längre restid och högre kostnad brukar föra med sig att man bibehåller en negativ inställning.

Undersökningen är indelad i tre delar:

 1. Juni 2012
 2. Maj 2013 (Resultatet härifrån var det som presenterades)
 3. December 2013

Den grupp som följs svarar vid dessa givna tillfällen på en enkät som tar ungefär 15-20 minuter, alltså är det ganska omfattande material som behandlas. Personerna som följs är ett statistiskt urval både innanför och utanför betalzonerna och Göteborg.

Vad gäller hur åsikterna inom den grupp som följs har opinionen ändrats med ungefär 5 procentenheter till det positiva mellan maj 2013 och juni 2012. Det finns stora geografiska skillnader och siffrorna såg i maj ut som följer:

 • Göteborgsregionen utanför Göteborg: 29% är för
 • Göteborg utanför betalstationer: 42% är för
 • Göteborg innanför betalstationer: 47% är för

Den grupp där stödet för trängselskatt ökar har följande signalement:

 • God ekonomi
 • Inga barn
 • Politiskt mitten/vänster
 • Måttligt intresserade av politik
 • Högskole/universitetsutbildade

Vad som framgått i undersökningarna är att personliga värderingar och/eller principer, tillsammans med en rättviseuppfattning, är det som påverkar acceptansen för trängselskatt mest. Likväl spelar konsekvenserna för enskilda människor till följd av trängselskatt större roll än konsekvenserna för samhället i stort. Historier om ensamstående mammor som måste betala en tusenlapp extra i månaden väger alltså tungt i förhållande till att det överlag inte är så utan snarare är ett undantag som bekräftar regeln. Välbemedlade betalar överlägset mest och om pengarna går till kollektivtrafiksatsningar kan det istället betraktas som en god omfördelning av resurser.

Röster förändras över tid och detta visar att det finns goda möjligheter att det blir ett ja i folkomröstningen 2014. Mina personliga tankar kring hur opinionen kan vända handlar framför allt om att politikerna måste visa en stor lyhördhet. Många jag talar med vänder sig inte mot trängselskatt som princip utan snarare utformningen, det vill säga var stationerna placerats. Att visa förståelse: att stationerna faktiskt flyttas, kan nog påverka opinionen. Samtidigt sprids falska påståenden som en farsot – dessa måste bemötas på de arenor där människor rör sig och det snabbt innan åsikterna cementeras. Givetvis finns det massvis som kan sägas på detta ämne, men det lämpar sig nog bäst för ett eget blogginlägg

/Gabriel Lindh

Detta inlägg publicerades i Aktuellt, Trängselskatt och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Opinionens utveckling

 1. Pingback: Bilpool – erfarenheter av eget användande | Ekologistas

Kommentarer är stängda.